Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe > Gusto e-Beyanname Modülleri >

Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Kesin Mizan Beyannamesine Gusto ERP Yazılımı'nda Muhasebe Modülü altında bulunan Beyanname grubunun içerisindeki e-Beyanname butonuna tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

 

tog_minusGenel Bilgileri

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 76: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Genel Bilgileri ekranı.

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Mükellef bilgileri, Dar Mükellef Temsilcisinin Bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

 

tog_minusKesin Mizan Bildirimi

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 77: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Kesin Mizan Bildirimi ekranı.

 

Kesin Mizan(Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) listesi “Hesap Kodu”, “Hesap Adı”, “Borç Toplamı”, “Alacak Toplamı”, “Borç Kalanı” ve “Alacak Kalanı” alanlarından oluşmaktadır. Beyanname ilk açıldığında standart hesaplar yüklenir.  “Borç Toplamı” ve “Alacak Toplamı” tutarlarını kullanıcı elle girer ve girilen tutarlara göre “Borç Kalanı” ve “Alacak Kalanı” tutarları hesaplanır.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 78: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Kesin Mizan Bildirimi hesap kodlarına girilen değerlerin kontrolü.

 

Kesin Mizan hesap kodlarının “Borç Toplamı” ve “Alacak Toplamı” alanlarına girilen tutarlar altif ve pasif hesaplara göre kontrol edilir. Eğer hesabın Borç Kalan veya Alacak Kalan verememesi gerekiyorsa Şekil 78’deki gibi hatalı tutar girilen satır kırmızı renkte boyanır ve kullanıcının hatalı kayıt düzeltmesi sağlanır.

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 79: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Kesin Mizan Bildirimi listesini Gusto’dan yükleme.

 

“Kesin Mizab Hesaplam Ve Tabloya Doldur” butonu tıklandıktan sonra açılan onay ekranı onaylandıktan sonra Gusto’dan veriler Kesin Mizan listesine yüklenir.

 

 

tog_minusDüzenleme Bilgileri

 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız.

Şekil 80: Kesin Mizan Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) – Düzenleme Bilgileri ekranı.

 

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Bildirimin Hangi Sıfatla Verildiği” ve “Bildirimi Düzenleyen Mükellef / SM / SMM” Bilgileri”nin girildiği iki alandan oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Kanuni Temsilci) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.