Kontrol Zamanı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Kontrol Zamanı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kontrol zamanları ile olayların ne zaman tetikleneceği belirlenmektedir. Kontrol zamanlarını listelemek, düzenlemek ve yeni bir kontrol zamanı yaratmak  için Kontrol Zamanı Listesi kullanılmaktadır. Kontrol zamanı listesi ekranını açmak için TanımlarArrow_rKontrol Zamanları menüsüne tıklanmalıdır. exp_collapseoy

Kontrol zamanı listesi ekranı şekildeki gibi organize edilmiştir. Ekranın solunda kontrol zamanları listelenmiş, sağ tarafında ise seçili kontrol zamanının bilgileri bulunmaktadır.

 

Kontrol Zamanlı Listesi Ekranı

Kontrol Zamanlı Listesi Ekranı

 

Kontrol zamanı, çalışma şekline göre belirlenmiş tür bilgisi, Çalışacağı Zamanlar ve Çalışmayacağı Zamanlar bilgilerinden oluşmaktadır. Kontrol zamanı türleri Peryodik, Planlı ve Serbest olmak üzere üç çeşittir.

 

tog_minusPeriyodik Kontrol Zamanı

     

Peryodik zamanlama türünde peryodik zaman kavramları kullanılmaktadır. Olayın gerçekleşme zamanında saniyelik, dakikalık, günlük veya haftalık peryodik zaman birimleri kullanılabilmektedir. Olay kontrolünün gerçekleşme sıklığını peryodun tekrar sayısı belirlemektedir.

 

Peryodik Zamanlayıcı

Peryodik Zamanlayıcı

Örneğin: "Her 1 Saat arayla " peryodik olarak tanımlanmış kontrol zamanlayıcısı Olay Yönetimi Servis 'i çalıştırıldığı andan itibaren 1 saatlik arayla olayın koşulu kontrol edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken kontrol zamanının saat başı değil, servisin başlama anından itibaren 1 saatin geçince kontrolün gerçekleşeceğidir.

 

 

tog_minusPlanlı Kontrol Zamanı

 

Planlı kontrol zamanında Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık planlamalar yapmak mümkündür.

tog_minus_sev2Günlük Planlı Kontrol Zamanı

 

Günlük Planlı Kontrol Zamanı ile kontrolün hergün belirli saattlerde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde koşulun kontrol edilmesi istenen saatler Planlanan Saatler listesine eklenebilir.

 

Planlı Günlük Zamanlayıcı

Planlı Günlük Zamanlayıcı

 

tog_minus_sev2Haftalık Planlı Kontrol Zamanı

 

Haftalık Planlı Kontrol zamanı seçiminde haftanın tüm günleri için çalışma saatleri belirlenebilmektedir.

Planlı Haftalık Zamanlayıcı

Planlı Haftalık Zamanlayıcı

Günlük Planlı Kontrol zamanından farkı tüm hafta için saatlerin belirlenmesidir.

 

 

tog_minus_sev2Aylık Planlı Kontrol Zamanı

 

Aylık Planlı Kontrol zamanında ayın belirli bir günündeki saatler olay koşulunun kontrol zaman(lar)ı olarak belirlenebilmektedir. Belirlenen gün formatı:

 

[Gün İndisi] [Haftanın Günü]

şeklinde olmaktadır.

Gün İndisi, { İlk, 2. ,3. ve Son } değerlerinden birini;

Haftanın Günü, { Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar } değerlerinden birini almaktadır.

Belirlenen günde hangi saatlerde kontrolün gerçekleşeceği Planlanan Saatler listesinde belirlenmektedir.  Zamanlayıcı her ayın belirlenen gününün tanımlı saatlerinde tetiklenecektir.

 

Aylık Planlı Zaman Kontrolü

Aylık Planlı Zaman Kontrolü

 

tog_minus_sev2Yıllık Planlı Kontrol Zamanı

 

Yıllık Planlı Kontrol zamanında Aylık Planlı Kontrol Zamanının yıl içerisinde belirli bir aya uygulanması sağlanmaktadır. Belirlenen gün formatı

[Ay] [Gün İndisi] [Haftanın Günü]

şeklinde olmaktadır.

Ay, { Ocak, Şubat, ... , Aralık} değerlerinden birini;

Gün İndisi, { İlk, 2. ,3. ve Son } değerlerinden birini;

Haftanın Günü, { Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar } değerlerinden birini almaktadır.

Yıllık Planlı Zamanlama 

Yıllık Planlı Zamanlama

Belirlenen günde hangi saatlerde kontrolün gerçekleşeceği Planlanan Saatler listesinde belirlenmektedir. Belirlenen saatler her yılın seçilen ayının seçilen gününde çalışacaktır.

 

 

tog_minusSerbest Seçim Kontrol Zamanı

 

Planlı ve Peryodik zamanlayıcıların ortak noktası kontrol zamanlarının tekrarlanır olmasıdır. Serbest seçim kontrol zamanında ise takvim üzerinden günler seçilir ve seçilen günler için çalışma saatleri belirlenir. Kontrol zamanı sadece seçilen gün ve saatleri için bir kez çalıştırılır, tekrarlanmaz.

Tür olarak Serbest seçim seçildiğinde Serbest Seçim düğmesi belirmektedir.

 

Serbest Zaman Seçimi

Serbest Zaman Seçimi

Serbest Seçim düğmesine tıklandığında beliren Serbest Tarih Seçim ekranındaki takvim aracılığı ile günler belirlenebilmektedir.

 

Serbest Tarih Seçimi

Serbest Tarih Seçimi

Serbest Tarih seçiminde gün eklemek için Seçili Gün Ekle düğmesi, seçili eklenmiş günü silmek için Seçili Günü Kaldır düğmesi kullanılmaktadır. Aktif seçili güne saat eklemek ve ekli saati çıkartmak için Saatler kısmındaki Ekle ve Sil düğmeleri kullanılmaktadır.

Serbest seçimde belirlenen günlerdeki kontrol zamanları bir sefer çalışmaktadır. Örneğin 23. Nisan 2012 de belirlenmiş bir kontrol zamanı o gün çalışır ve bir daha çalışmaz.

 

 

 

 

tipbulb Kontrol Zamanı Belirleme

Kontrol zamanı eklemek için Kontrol Zamanı Listesi' nin yanı sıra Olay Tanımındaki kontrol zamanı belirleme sayfasındaki kontrolden de Kontrol Zamanı eklenebilir.

scheduleDropDown