Kontroller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü Genel Tanımları >

Kontroller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kontroller grubunda yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 

E-Fatura Müşteri Bilgileri Kontrolü

fatclip0068

‘Kontroller’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

 

tog_minuse-Fatura Müşteri Bilgileri Kontrolü

e-Fatura Müşteri Bilgileri Kontrolü ekranında, giriş ekranında seçimi yapılan firmaya ait alıcı ve satıcı kayıtları ‘e-Fatura Kullanıcı Olan Cariler’ ve ‘e-Fatura Kullanıcısı Olmayan Cariler’ grupları altında listelenmektedir.

 

clip1359fatkont

tog_minus_sev2Cari Bilgileri

Müşteri bilgileri kontrolü ekranındaki listede yer alan Cari Bilgileri grubuna ait alanlar aşağıdaki gibidir.

 

‘e-Fatura Kullanıcısı mı?’: Alıcı/Satıcı kartındaki ‘E-Fatura Kullanıcısı’ seçeneği işaretli olan cari kartlarının ‘e-Fatura Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olarak görüntülenir (Şekil-29). E-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretli bir carinin e-Fatura Kullanıcısı işareti kaldırıldıktan sonra “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basılarak bu carinin e-Fatura kullanıcısı durumu güncellenebilir.

 

Geçerli Mi?’: ‘e-Fatura için Zorunlu Olan Alanlar’ grubunda görüntülenen bilgileri eksiksiz olan carilerin ‘Geçerli Mi?’ alanı işaretli olarak görüntülenir. Alıcı/Satıcı kartındaki ‘E-Fatura Kullanıcısı’ seçeneği işaretli olan cari kartlarının ‘e-Fatura Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olarak görüntülenir.

clip1359fatkontrol

G.İ.B e-Fatura Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonu kullanılarak, listelenen carilerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanan e-Fatura kullanıcıları arasında yer alıp almadığı kontrol edilebilmektedir. “G.İ.B e-Fatura Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonuna basıldıktan sonra ekranda ‘G.İ.B. Bilgileri’ adı altında yeni bir grup daha görüntülenir ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanan e-Fatura kullanıcıları listesinde yer alan carilerin ‘Kayıtlı Mı?’ alanı otomatik olarak işaretlenir.

 

G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-Fatura Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonu kullanılarak, yukarıda anlatılan “G.İ.B e-Fatura Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonu ile listelenen Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan carilerin kartlarında “E-Fatura Kullanıcısı” alanı otomatik olarak işaretlenir.

 

NOT: G.İ.B e-Fatura Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” ve “G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-Fatura Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonları sonrası yapılan işlemlerin geçerli olması için E-Fatura Müşteri Bilgileri Kontrolü penceresinde bulunan Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklanmalıdır.

 

NOT: Cari kartlarında daha önce “E-Fatura Kullanıcısı“ alanı işaretlenen carilerin “G.İ.B e-Fatura Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” ve “G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-Fatura Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonlarına tıkladıktan sonra, eğer ilgili cari GİB E-Fatura kayıtlı kullanıcı listesinde yer almıyorsa, E-Fatura Yazılımı tarafından, “Cari Kartlarından bazıları e-Fatura kullanıcısı olarak işaretli olduğu halde G.İ.B. e-Fatura Kullanıcı listesinde bulunmamaktadır. Bu cari kartlarını e-Fatura kapsamından çıkarmak ister misiniz?” uyarısı verilir. Bu uyarı ekranında yer alan Evet (Yes) butonuna tıklandığında, daha önce cari kartlarında E-Fatura Kullanıcısı alanı işaretli olan carilerin, kartlardaki işareti program tarafından kaldırılır.

tog_minus_sev2G.İ.B Bilgileri

Müşteri bilgileri kontrolü ekranındaki listede yer alan G.İ.B Bilgileri grubuna ait alanlar aşağıdaki gibidir.

 

Ünvanı’: Seçili satırdaki cari Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası e-Fatura Kullanıcıları listesinde yayınlanmış ise carinin Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kullanıcıları listesinde belirtilmiş olan ünvanı bu alanda görüntülenir.

 

Kayıtlı Mı?’: Seçili satırdaki cari Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası e-Fatura kullanıcıları listesinde yayınlanmış ise ‘Kayıtlı Mı?’ alanı işaretli olarak görüntülenir.

clip1656

 

 

 

 

A_caution_128

e-Fatura için Zorunlu Olan Alanlar:

 

Müşteri bilgileri kontrolü ekranındaki listede yer alan e-Fatura için Zorunlu Olan Alanlar aşağıdaki gibidir. ‘E-Fatura Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olan carilere ait bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

 

Vergi Numarası

‘Semt/İlçe’

‘Şehir’

‘Ülke’

 

Cari Kartını Aç” butonuna basılarak seçili satırdaki carinin alıcı/satıcı kartı görüntülenebilir.