Kullanıcı ve Grupları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Kullanıcı ve Grupları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kullanıcı ve Grupları ekranında <%OY%> 'nin kullanacağı kullanıcı ve kullanıcı grupları belirlenmektedir. Belirlenen kullanıcı ve grupları e-posta eyleminde e-postayı gönderen ve alıcı olarak kullanılacaktır.  Kullanıcı ve Grupları tanım ekranına erişmek için Tanımlararrow_rKullanıcı & Grupları exp_collapseoy menüsüne tıklanmalıdır.

 

Kullanıcı ve Grup Seçimi

Kullanıcı ve Grup Seçimi Arayüzü

 

tog_minusKullanıcı Ekleme

Kullanıcı eklemek için kullanıcı listesinin altındaki Kullanıcı Ekle düğmesine tıklanır. Listeye otomatik olarak "Kullanici" adında kullanıcı oluşturulur. Kullanıcının bilgilerini değiştirmek için eklenen satıra çift tıklanır ve düzenleme yapılır.

 

tog_minusGrup Ekleme

 

Grup eklemek için grup listesinin altındaki Grup Ekle düğmesine tıklanır. Listeye otomatik olarak "Grup" adında grup oluşturulur. Grubun bilgilerini değiştirmek için eklenen satıra çift tıklanır ve düzenleme yapılır.

 

 

tog_minusKullanıcı ve Grup Silme

 

Kullanıcı/Grup silme için Kullanıcı/Grup seçili iken listelerin altında bulunan Kullanıcı / Grubu sil seçeneği işaretlenir. Silme işlemi kayıt yapılana kadar geri döndürülebilir bir işlemdir. Silinen satırlar listeden kaldırılmaz. Sadece üzeri kırmızı ile çizilir. Silmekten vazgeçilen satır seçildikten sonra Silmeyi Geri Al düğmesine(Eğer silinmiş satır seçilirse "Kullanıcı Sil" ve "Grubu Sil"düğmeleri "Silmeyi Geri Al" olarak değişecektir) tıklanır.

 

 

tog_minusKullanıcı ve Grup Bazlı Görüntüleme

 

Kullanıcı ve Grupları ekranı Grup Bazlı ve Kullanıcı Bazlı olmak üzere iki şekilde görüntülenebilmektedir. Seçime göre ekranın sol tarafındaki liste de Dahiliyet Seçimi kolonu belirmektedir. Eğer Kullanıcı Bazlı dizilim seçimi aktifse grup listesinde, Grup Bazlı dizilim seçili ise kullanıcı listesinde Dahiliyet seçimi belirmektedir.

Kullanıcı Bazlı


Kullanıcı bazlı diziliminde ekranın sol tarafında kullanıcılar, sağ tarafında gruplar listelenmektedir. Bu dizilimde ekran, seçili kullanıcının gruplarını belirlemek için kolaylık sağlar. Kullanıcının gruplarını belirlemek için kullanıcı seçilir ve dahil olması istenen grubların Dahiliyet Seçimi işaretlenir.

 

Grup Bazlı


Grup bazlı diziliminde ekranın sol tarafında gruplar, sağ tarafında kullanıcılar listelenmektedir. Bu dizilimde ekran, seçili grubun kullanıcılarını belirlemek için kolaylık sağlar. Grubun kullanıcılarını belirlemek için grup seçilir ve gruba dahil olması istenen kullanıcıların Dahiliyet Seçimi işaretlenir

 

tipbulb Grup E-Posta Bilgileri

E-posta eylem tanımında gönderim şablonunda bir grup belirlenmişse gönderim esnasında grubun e-posta tanımı kontrol edilir. Eğer gruba bir e-posta belirtilmişse tanımlanmış e-postaya; belirtilmemişse grubun kullanıcılarına e-posta gönderilecektir.