İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi >

İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu bölümde olayların çalışması sırasında belli aşamalarda koşulabilen kullanıcı tanımlı yazılım kodlarına yer verilecektir. Yazılım kodları C# programlama dilinde yazılmaktadır. Bu yüzden bu özelliği kullanabilmek için temel düzeyde C# bilmek gereklidir.

C# dili Microsoft'un .NET (dot-net) platformunda en çok kullanılan dilidir. Olay Yönetimi, tanımladığınız yazılım kodlarını çalışma zamanında derler ve koşar. Bu özellik sayesinde Olay Yönetimi ile yapabileceklerinizin sınırı oldukça genişlemektedir. Web Servislere bağlanma, XML Import etme gibi bir çok işlem yazılım kodları yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Olay Yönetimi'nde yazılım kodlarını tanımlamanıza yetecek kadar C# bilgisi size verilecektir.