Likom e-Fatura UBL-TR 1.2 Geçişi Yapılan Düzenlemeler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura >

Likom e-Fatura UBL-TR 1.2 Geçişi Yapılan Düzenlemeler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

19 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’da uygulamaya konulacak olan yeni e-Fatura formatı (UBL-TR 1.2) ile gelen değişikliklere istinaden Likom e-Fatura Yazılımı Giden Fatura Veri Kaynağı ve Giden e-Fatura Şablon Tanımları’na yapılan eklemeler/değişiklikler ile birlikte giden e-Fatura şablon tanımlarında yapılması gereken değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bu dokümanda, fatura içeriğine göre kullanılan görsel tasarım, veri kaynağı ve görsel tasarımda yapılması gerekenler örnekler üzerinden özetlenmeye çalışılmıştır.

Dokümanda yer alan örneklemeler tamamen görsel örnek teşkil etmesi açısından eklenmiş olup kullanılan fatura formatı gibi özel durumlara göre değişkenlik gösterebilir.