Likom Gelişmiş e-Irsaliye Yazılımı (Online)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > Likom Yazılım e-İrsaliye Çözümleri >

Likom Gelişmiş e-Irsaliye Yazılımı (Online)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Yazılım ürünleri (Likom Gusto, Likom Presto XL) ile oluşturulan irsaliyelerin tanımlanmış alıcılara e-irsaliye olarak gönderilmesi ve satıcılar tarafından gönderilen e-irsaliyelerin Likom Yazılım ürünlerine,

 

Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonunu tamamlamış müşterilerimizin kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi)

 

veya

 

GİB’den özel entegrasyon izni alan kurumlar(Özel Entegratörler-Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Entegrasyon Yöntemi) vasıtasıyla otomatik aktarılmasını sağlar.