Gusto Çizelgeleme (GANTT)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama > Kapasite Planlama >

Gusto Çizelgeleme (GANTT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Üretim birimlerinin kapasiteleri dahilinde çeşitli koşullar ve önceliklere göre çalışmasını sağlayan Üretim Planlama modülüdür. İşyerindeki kaynakların çalışma programlarının çıkarılmasında, kısa ve uzun vadeli kapasite planlamalarında, görev atamalarında ve vardiya planlamalarında kullanılmaktadır.

Kapasite planlama: Tezgahların ve personellere kapasitelerine göre iş atamalarının yapılması
İleri ve geri çizelgeleme: Sipariş bazlı çalışan firmalar için teslim tarihine göre geri stoğa üretim yapan iş yerleri için ise bugünden ileri çizelgeleme imkanı
Sanal kaynak ekleme: Eklenecek potansiyel kaynakların sisteme etkisini gösterir. Buna göre yatırım analizleri yapılır
Alternatif görev tanımları: Benzer yetiye sahip görev tanımlarını aynı atamalarda kullanma esnekliği
Vardiya planlama: Personeller için günlük vardiya planlarının kısa ve uzun vade için yapılması
Kaynakların histogramlar ile izlenmesi: Kaynak doluluklarının tarih bazında grafiksel izlenmesi
Operasyonların düzenlenmesi: İş emrine gidilmesine gerek kalmadan ekran üzerinden düzenleme ve ekleme yapabilme
Görünüm kişiselleştirmeleri: İstenen bilgilerin öncelikli olarak bilgi tablosuna yerleştirilmesi, isteğe göre sadeleştirme ya da ayrıntılandırma, kaynak gruplu ya da sipariş bazında izleme ekranları

Yeni eklenen özellikler

Alternatif görev tanımları

Gusto’da bir personel kartı tek bir görev tanımı altında tanımlanabilir. İş emrindeki operasyon detayında tanımlı bilgilere göre çizelgelemede operasyona personel ataması yapılmaktadır. Ancak gerçek hayatta birden fazla işte çalışan personel bulunabilmektedir. Örneğin, bir personel hem frezede çalışıp hem de tornada çalışabilir. Gusto’da her iki operasyon farklı görev tanımı altında tanımlandığı düşünüldüğünde, çizelgeleme esnasında personel tek bir operasyonda çalışmak durumunda kalacaktır. Bu durumlarda personelin çalıştığı diğer alternatif görev tanımının Gantt modülünde tanımlaması gerekmektedir. Ayarlar sekmesi altında alternatif görev tanımları butonuyla bu tanımlama yapılabilir. Burada birbirine alternatif olacak görev tanımları belirlendiğinde, çizelgeleme yapılırken personel, alternatif görev tanımındaki diğer operasyonlarda da çalışabilecektir.

Görev tanımına vardiya atama

Vardiya listesinde hem görev tanımına hem de personele vardiya tanımlaması yapılmaktadır. Vardiya ataması yapıldığı ve yeni personel kartının açıldığı durumlarda, yeni personel için tekrar vardiya ataması yapılmasına gerek kalmadan personel hangi görev tanımına aitse vardiya bilgisinin oradan alınabilmektedir.

Personel izin girişlerinin kapasiteyi etkilemesi

Çizelgeleme sırasında, personele atama yapılırken vardiya tanımının yanı sıra, personele ait yıllık izin, mazeret izni vs. gibi durumlarda dikkate alınmaktadır. Örneğin, personelin yıllık izin planlaması yapılmışsa, personel vardiya tanımında yer alsa bile çizelgeleme sırasında izin günlerinde ataması yapılmamaktadır.

İş emri öncelik durumlarının revizesi

‘İş Emri Öncelik Tanımlarından’ öncelik durumları tanımlanarak öncelik durumu seçilebilir. Böylece en geç tamamlanma tarihi aynı olan iş emirleri için öncelikler belirlenebilir. Çizelgeleme yapılırken öncelik durumu ve en geç tamamlanma tarihi alanlarından ilk dikkate alınan en geç tamamlanma tarihidir.

Sanal personellerin standart vardiya kullanması
İleri çizelgeleme için süre esnekliğinin eklenmesi

 

Figure  Diyagram Genel Görünüm
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Figure  Çizelgeleme Sonrası Personellerin Operasyonlara Atanması
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Figure  Çizelgelenemeyen Operasyon Bilgileri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayıni

 

 

Figure  Tezgah Bazlı Gösterim/Tüm Tezgahları Aç
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın