Likom Perspektif

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Likom Perspektif

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu döküman Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ürünü olan Perspektif’in tanımı ve kullanımı hakkında detaylı teknik bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Perspektif, önceden tanımlanmış veri kaynaklarını kullanarak gösterge panelleri (dashboard) tasarlamaya ve tasarlanan gösterge panellerini masaüstünde, webde ve mobil cihazlarda görüntülemeye yarayan bir yazılımdır.

Tanımından da anlaşılacağı gibi Perspektif üç ana kısımdan oluşmaktadır. Birincisi tanımlama kısmıdır. Veri kaynakları ve gösterge panelleri burada oluşturulur ve düzenlenir. İkincisi ve en detaylı olanı tasarım kısmıdır. Hangi verilerin hangi parametrelerle ve filtrelerle kısıtlanıp, hangi gösterge paneli elemanıyla hangi konumda ve nasıl gösterileceği gibi tasarıma dayalı tüm detaylar bu kısımda yer almaktadır. Üçüncüsü ise görüntüleme kısmıdır. Bu kısımda tasarlanan gösterge panelleri, Windows işletim sisteminde klasik ve modern arayüzlerde, Internet Explorer ve Chrome başta olmak üzere tüm web tarayıcılarında metro arayüzünde ve iOS ve Android işletim sistemini kullananlar başta olmak üzere tüm mobil cihazlarda ve tablet bilgisayarlarda görüntülenir.

Perspektif kullanılarak aşağıdaki gibi gösterge panelleri tasarlanabilir ve kullanıcıya sunulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 1 - Satış Faturası Genel Toplamı

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Şekil 2 - Aylık Satış Tutarları