Likom e-Fatura Yazılımı (Offline)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom Yazılım e-Fatura Çözümleri >

Likom e-Fatura Yazılımı (Offline)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Yazılım ürünleri (Likom Gusto, Likom Presto, Likom Presto Plus, Likom Presto XL) ile oluşturulan faturaların tanımlanmış alıcılara e-fatura olarak gönderilmesi ve satıcılar tarafından gönderilen e-faturaların Likom Yazılım ürünlerine GİB e-fatura portalı üzerinden manuel olarak aktarılmasını sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura Portal Yöntemi’ni kullanan mükellefler için geçerlidir.