Likom Gelişmiş e-Fatura Yazılımı (Online)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom Yazılım e-Fatura Çözümleri >

Likom Gelişmiş e-Fatura Yazılımı (Online)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Yazılım ürünleri (Likom Gusto, Likom Presto XL) ile oluşturulan faturaların tanımlanmış alıcılara e-fatura olarak gönderilmesi ve satıcılar tarafından gönderilen e-faturaların Likom Yazılım ürünlerine,

 

Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonunu tamamlamış müşterilerimizin kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi)

 

veya

 

GİB’den özel entegrasyon izni alan kurumlar(Özel Entegratörler-Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Entegrasyon Yöntemi) vasıtasıyla otomatik aktarılmasını sağlar.