Likom e-Arşiv Fatura

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Likom e-Arşiv Fatura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Arşiv Fatura’nın Kapsamı

 

e-Arşiv Fatura’nın kapsamı 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması’na Geçiş Yapmak Zorunda Mıyım?

 

e-Arşiv Fatura’ya geçişin önkoşulu e-Fatura’ya tabii olmaktır.

e-Arşiv Fatura’ya tabii olan mükellefler aynı zamanda e-Fatura’ya da tabii olmaları gerektiği için; e-Fatura’ya tabii olup isteğe bağlı olarak e-Arşiv uygulamasına geçiş yapacak olan mükellefler haricinde, 433 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nce, 2016 yılı Ocak ayından itibaren e-Arşiv Fatura’ya geçecek olan mükellefler, fiili olarak e-

Fatura kullanıcısı değiller ise 2016 yılı Ocak ayında e-Fatura’ya da geçiş yapmak zorundadırlar.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 'İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış

hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.' İlgili yılda internet satışınız olduğundan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatınız 5 milyon liranın üzerinde olduğundan e-arşiv faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Sonuç olarak,

- İnternet üzerinden satış yapan,

- 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 Mio TL ve üzeri olan mükellefler,

 

en geç 1.1.2016 tarihine kadar, e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

2014 yılı brüt satış hasılat tutarı 5 Mio TL ve üzeri olan mükellefler, internet üzerinden satışı 2014 yılı içerisinde bırakmış olsa dahi 2016 yılı Ocak ayında e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapmak zorundadır.

 

e-Fatura’ya tabii olup e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapmak isteyen isteyen mükellefler ise yukarıda belirtilen koşulları sağlamasalar dahi talep ettikleri takdirde istedikleri zaman e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapabilirler.