Likom Gusto ERP Yardim

Yukarı  Önceki  Sonraki

gustobackground

İçerik | Indeks | Arama


Giriş

Likom Yazılım A.Ş. Hakkında

Başarı Hikayeleri

Likom Gusto Ürünleri Satış Sonrası Hizmetleri

Danışmanlık / Destek Hizmeti Talep Formu

Likom Gusto Ürünleri Tanıtımı

Likom Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

Likom Giza İş Zekası Araçları

Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı

Likom Gusto Olay Yönetimi Yazılımı

Genel Özellikler

Açılış Ekranı

Bağlantı Ayarları

Şifreleme ve Veri Güvenliği

Çalışılmak İstenilen Firma, Şube ve Döneme Giriş

Firma ve Şube Tanımlama

Kullanıcı ve Grup Tanımları

Yetkiler

Menü Tanımları

Gusto Arayüzü ve Ribbon Bar Kullanımı

Gusto'da Windows Bileşenleri, Özellikleri ve Kullanımı

Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler

Kullanıcı Tanımlı Alanlar

Kullanıcı Tanımlı Ek Kodlar

Hesap Adları

Not Adları

Ek Alanlar

İşaret Tanımları

Personel Tanımı/Personel Bilgileri

Ole Nesnesi

Oluşturan ve Değiştiren Kullanıcı Bilgisi

Modül Öndeğerleri Belirleme

Kart Yapılarına Genel Bakış

Belgelerde Standart Başlık Yapısı

Açıklama Tanımları

Gusto'da Dövizli Çalışma

Döviz Kur Girişi

Raporlama ve Crystal Reports Özellikleri

F6 Stok Miktar İzleme

Yeni Dönem Oluşturma

Diğer Özellikler

Diğer Uygulamalar

Genel Tanımlar Öndeğerleri

Genel Muhasebe

Muhasebe Hesap Planının Belirlenmesi

Hesap Planı

Yevmiye Fişi Bilgileri ve Fiş Oluşturma

Yevmiye Fişi Listesi

Muavin Defteri

Entegrasyon ile Yevmiye Fişi Oluşturma

Toplu Muhasebe

Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonları

Fiş Aktarımı, Açılış ve Kapanış Fişleri Oluşturma

Mali Tabloların Aktarımı

Mali Tablolar

Muhasebe Açıklama Şablonları

Muhasebeleştirme Öndeğerleri

Vergi Tanımları

KDV Tanımları

Muhasebe Öndeğerleri

Finans Yönetimi

Finans Kartları

Alıcı / Satıcı Kartları

Banka Kartları

Kasa Kartları

Diğer Finans Kartları

Hizmet Kartları

Çek/Senet Kasa Kartları

Masraf Kartı

Alıcı / Satıcı Grupları

Potansiyel Cari

Finans Hareketleri

Kasa Tediye Hareketleri

Cari Tediye Makbuzu

Diğer Finans Tediye Makbuzu

Personel Tediye Makbuzu

Kasa Tahsilât Hareketleri

Cari Tahsilat Makbuzu

Diğer Finans Tahsilat Makbuzu

Personel Tahsilat Makbuzu

Banka Havale Hareketleri

Para Yatırma

Para Çekme

Banka Borç Havale Dekontu

Banka Alacak Havale Dekontu

Personel Borç Havale Dekontu

Personel Alacak Havale Dekontu

Virman Hareketleri

Cari Virman

Diğer Cari Virman

Kasa Virman

Banka Virman

Genel Virman

Dekont Hareketleri

Cari Borç Dekontu

Cari Alacak Dekontu

Banka Borç Dekontu

Banka Alacak Dekontu

Personel Borç Dekontu

Personel Alacak Dekontu

Ödeme Emri

Toplu Ödeme Emri

Repo

Çek/Senet Hareketleri

Alınan Çek

Verilen Çek

Alacak Senedi

Borç Senedi

Çek Senet Bodrosu

Beklenen Ödeme/Tahsilat

Beklenen Ödeme

Toplu Beklenen Ödeme

Beklenen Tahsilat

Toplu Beklenen Tahsilat

Toplu Beklenen Tahsilat/Ödeme Listesi

Fatura

Alış Faturası

Satış Faturası

Alış İade Faturası

Satış İade Faturası

Toplu Fatura

Teminatlar

Alınan Teminatlar

Verilen Teminatlar

Reeskont

Alış Faturası

Verilen Çek / Borç Senedi

Satış Faturası

Alınan Çek / Alacak Senedi

Reeskont Oranı

Diğer Finansal Hareketler

Banka Maaş Formatları

Cari Risk Yönetimi

Finans Hareket Detay Tanımları

Tevkifat Oran Tanımları

Banka Kredileri

Takvim uygulaması ile Özel Gün Tanımlama

Finans Listeler

Hesap İzleme Ekranları

Cari Hesap İzleme

Banka Hesabı İzleme

Kasa Hesabı İzleme

Diğer Finans Hesabı İzleme

Cari Hesap Izleme (Ödeme Planı Bazında)

Personel Hesap İzleme

Fatura Listeleri

Alış Faturaları Listesi

Alış İade Faturaları Listesi

Satış Faturaları Listesi

Satış Iade Faturaları Listesi

Fatura Ödemeleri Listeleri

Alış Fatura Ödemeleri Listesi

Alış Iade Fatura Ödemeleri Listesi

Satış Fatura Ödemeleri Listesi

Satış Iade Fatura Ödemeleri Listesi

Çek Senet Izleme Listeleri

Alınan Çekler Listesi

Verilen Çekler Listesi

Alacak Senetleri Listesi

Borç Senetleri Listesi

Alınan Çek ve Senetler Listesi

Verilen Çek ve Senetler Listesi

Ödeme Emri Listesi

Nakit Akım

Teminat Mektupları Listeleri

Alınan Teminat Mektupları Listesi

Verilen Teminat Mektupları Listesi

Verilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi

Beklenen Banka Ödemeleri Listeleri

Banka Kredileri (Anapara) Listesi

Banka Kredileri (Faiz + Vergi) Listesi

Banka Faiz Gelirleri Listesi

Devreden Borç Alacak Listeleri

Devreden Borçlar Listesi

Devreden Alacaklar Listesi

Finans Öndeğerleri

Maliyet Muhasebesi

Genel Kavramlar

Maliyet Hesapları

Giderlerin Ürünlere Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması

Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

Stok Maliyetleri

Ay Kapama Genel Maliyeti Hesaplama

Stok Maliyetleri Hesaplama

Gusto Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi Tanımlamaları

Kartlarda Muhasebe Entegrasyonları İçin Gerekli Tanımlamalar

Direk Maliyet Tanımları

Endirek Maliyet Tanımları

İş Merkezi Kartı Tanımları

Endirek İş Merkezlerinde Biriken Maliyetlerin Direk İş Merkezlerine Dağıtımı

Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama

İş Emri Maliyetleri Hesaplama

UrunMaliyetKaydi text Dosya İncelemesi

Operasyon Maliyetleri Listesi

İş Emri Toplu Muhasebe Kaydı Oluşturma

Maliyet Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi

Standart Ürün Maliyeti

Diğer-Stok Maliyet

Stok Yönetimi

Stok Kartları

Stok Kartları

Stok Grubu Kartları

Depo Kartları

Depo Maliyet Kodları

İzleme Kodları

Set Tanımları

Stok Hareketleri

Stok Giriş Hareketleri

Satın Alınan Mal Girişi

Konsinye Giriş

Konsinye Çıkıştan İade Alımı

Teşvikli İthalat

Teşviksiz İthalat

Fason Giriş

Perakende Satış İadesi

Toptan Satış İadesi

Teşvikli İhracat İadesi

Teşviksiz İhracat İadesi

Fason Çıkış İadesi

Devir Girişi

İmalattan Giriş

Sayım Farkı Girişi

Diğer Girişler

Diğer Çıkış İadesi

İharacat Kayıtlı Mal Alış

Giriş Hareketlerinde Aktarmalar

Stok Çıkış Hareketleri

Toptan Satış

Perakende Satış

Dahili Kullanım

Üretime Çıkış

Alım İadesi

İhracat Kayıtlı Satış

Konsinye Çıkış

Konsinye Giriş İadesi

Teşvikli İhracat

Teşviksiz İhracat

Teşvikli İthalat İadesi

Teşviksiz İthalat İadesi

Mamül-Yarı Mamül Fire Çıkışı

Fire Çıkışı

Sayım Farkı Çıkışı

Diğer Çıkışlar

Fason Giriş İadesi

Fason Çıkış

Diğer Giriş İadesi

Çıkış Hareketleri Aktarmalar

Depo Transferi

Toplu Depo Transferi

Rezervasyon

Depo Transfer Emri

Depo Sayımı

Dahili Kullanım Talebi

Tanımlar

Birim Fiyat Formul Tanımlama

Değişken Tanımları

Stok Hareket Onay Tanımları

Depo Transfer Emri Onay Tanımları

Stok Hareket Listeleri

Stok Hareketleri Listesi

Depo Transferleri Listesi

Depo Transferi Emirleri Listesi

Kod Bazlı Stok Hareket Listesi

Kod Bazlı Hizmet Hareket Listesi

Kod Bazlı Depo Hareketleri Listesi

Kod Bazlı Stok Fark Listesi

Stok Maliyetleri Listesi

Dahili Kullanım Talepleri Listesi

Stok Öndeğerleri

Satınalma

Tedarikçi Kartı

Satın Alma Talebi

Toplu Satın Alma Talebi

Alınan Teklif

Sipariş Verme

Talep Değerlendir

Sevk Emri

İşlem Dondurma

Verilen Sipariş Dondurma

Verilen Sevk Emri Dondurma

Verilen Sevk Emri İptal İşlemi

Tedarikçi Tanımlama ve Değerlendirme

Satın Alma Sözleşmeleri

Satınalma Sözleşmesi

Satış ve Satınalma Sözleşmeleri Listeleri

Tanımlar

Ödeme Koşulu

İskonto

Onay Tanımları

Talep Fişi Onay Tanımları

Toplu Talep

Alınan Teklif

Verilen Sipariş

Verilen Sevk Emri

Sözleşme Onay Tanımları

Fiyat Listeleri Onay Tanımları

Satınalma Listeleri

Kod Bazlı Alınan Teklifler Listesi

Kod Bazlı Verilen Siparişler Listesi

Kod Bazlı Verilen Sevk Emri Listesi

Satınalma Talepleri Listesi

Toplu Talepler Listesi

Alınan Teklifler Listesi

Verilen Siparişler Listesi

Verilen Sevk Emri Listesi

Tedarikçi Soru Cevap Anket Listesi

Satın Alma Öndeğerleri

Satış / Pazarlama

Müşteri Kartı

Satış Talep Formu

Verilen Teklif

Alınan Sipariş

Sevk Emri

Fiyat Listeleri

İşlem Dondurma

Alınan Sipariş Dondurma

Alınan Sevk Emri Dondurma

Alınan Sevk Emri İptal İşlemi

Diğer İşlemler

Tekliften Toplu Sipariş Oluşturma (Tek.Sip.Aktar)

Satış Kotaları

Ciro Pirimi

Satış Sözleşmeleri

Satış Sözleşmesi

Tanımlar

Ödeme Koşulu

İskonto

Görev Yönetimi İndeks Tanımları

Kampanya Tanımları

Onay Tanımları

Verilen Teklif Onay Tanımları

Alınan Sipariş Onay Tanımları

Sevk Emri Onay Tanımları

Görev Yönetimi Onay Tanımları

Satış / Pazarlama Listeleri

Kod Bazlı Verilen Teklifler Listesi

Kod Bazlı Alınan Siparişler Listesi

Kod Bazlı Sevk Emri Listesi

Verilen Teklifler Listesi

Alınan Siparişler Listesi

Sevk Emirleri Listesi

Satış Talepleri Listesi

Satış Sözleşmeleri Listesi

Satış / Pazarlama Öndeğerleri

Üretim Yönetimi

Kartlar

Ürün Ağacı

Operasyon

İş Merkezi

Tezgah Sınıfı

Tezgah Kodu

İş Emri

Talep İçin İş Emri

Sipariş İçin İş Emri

Üretim Talebi

Sevk İçin İş Emri

Sevk İçin İş Emri Oluşturma

Sevk İçin İş Emri Gerçekleştirme

İş Emri İşlemleri

İş Emri Çizelgeleme

İş Emri Operasyon Bazında Ayrıntılandırma

İş Emri Birleştirme

İş Emri İptal

İş Emri Ayrıntılandırma

Diğer İşlemler

Yeni Tasarım (Matbaa)

Hurda Dönüştür

Alınan Sipariş Eşleme

Üretim Tanımları

İş Emri Onay Tanımları

Personel/Bölüm/İş Merkezi/Tezgah Vardiya Tanımları

Tezgah Duruş Tanımları

Üretim Tasarımı Onay Tanımı

Üretim Listeleri

İş Emirleri Listeleri

İş Emirleri Listesi

Siparişlere Bağlı İş Emirleri Listesi

Üretim Taleplerine Bağlı İş Emirleri Listesi

Bakım Onarım Taleplerine Bağlı İş Emirleri Listesi

Sevk Emrine Bağlı İş Emirleri Listesi

İş Emri Operasyonları Listeleri

İş Merkezi Bazında İş Emri Operasyonları Listesi

Tezgah Bazında İş Emri Operasyonları Listesi

Tezgah Sınıfı Bazında İş Emri Operasyonları Listesi

İş Emri Operasyon Maliyeti Listeleri

İş Merkezi Bazında İş Emri Operasyon Maliyeti Listesi

Tezgah Bazında İş Emri Operasyon Maliyeti Listesi

Tezgah Sınıfı Bazında İş Emri Operasyon Maliyeti Listesi

İş Emri Ürün Maliyeti Listeleri

İş Merkezi Bazında İş Emri Ürün Maliyeti Listesi

Tezgah Bazında İş Emri Ürün Maliyeti Listesi

Tezgah Sınıfı Bazında İş Emri Ürün Maliyeti Listesi

Üretim Talepleri Listesi

İş Emri Gerçekleşme Öndeğerleri

Ürün Ağacı Öndeğerleri

Planlama

Ana Üretim Planı (MPS)

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Asgari Stok Seviyesine Göre Malzeme Planlama

Sipariş Edilme Seviyesi Göre Malzeme Planlama

Üretilme Seviyesine Göre Malzeme Planlama

Alınan Sipariş için Malzeme Planlama

Üretim Talebi için Malzeme Planlama

Bakım Onarım Talebi için Malzeme Planlama

Sevk Emri için Malzeme Planlama

İş Emrinden Malzeme Planlaması

Kapasite Planlama

Üretim Tasarımı

Gantt Kapasite Planlama

Personel Vardiya Atama

Gantt Kapasite İzleme

Gelir Gider Yönetimi

Gelir Gider Yerleri

Gelir Gider Türleri

Gelir Gider Hareketleri

Fatura(Alış, Satış, Alış İade, Satış iade)

Genel Virman Hizmet Satırı

Amortisman

Personel Maaş Tahakkuku

Dahili Kullanım

Üretime Çıkış

İmalattan Giriş

Mamul Hurda/Fire Çıkışı

Hammadde Hurda/Fire Çıkışı

Diğer Giriş, Diğer Çıkış

Tediye Makbuzu

Tahsilat Makbuzu

Gelir Gider Hareketleri Listesi

Muhasebe Bağlantısı

Gelir Gider Öndeğerleri

Nakit Akım Yönetimi

Nakit Akım Yerleri

Nakit Akım Türleri

Nakit Akım Hareketleri

Nakit Akım Hareketleri Listesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Kartlar

Personel Kartı

Organizasyon Kartı

İş Başvuru

Eğitim Tanımları

İnsan Kaynakları Hareketler

Tahakkuk İşlemleri

Personel Puantaj

Personel Tahakkuk

Personel İkramiye

Personel Kıdem&İhbar

Personel Fark

E-Bildirge

SGK E-bildirge Maaş

SGK İşe Giriş Bildirgesi

SGK İşten Çıkış Bildirgesi

SGK Sigortalı Adres Güncelle

Eğitim İşlemleri

Eğitim Talebi

Eğitim Planlama

Eğitim Değerlendirme

Performans İşlemleri

Performans Tanımı

Performans Uygulaması

Fazla Mesai Girişi

Avans Dekont İşlemleri

Personel İzin İşlemleri

Terfi İşlemleri

Toplu Maaş Arttırımı

Anket Yanıtlama

Borç-Avans Talebi

PDKS Veri Aktarımı

Kıdem Tazminatı (TFRS)

İnsan Kaynakları Tanımlar

İnsan Kaynakları Genel Tanımlar

İnsan Kaynakları Yasal Tanımlar

Yasal Tanımların Aktarılması

Anket Tanımları

Soru Bankası

Personel Bölüm Vardiya

İş Başvurusu Şablonları

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Türleri

Eğitim Onay Tanımları

Personel Şablon Tanımları

Onay Tanımları

Personel İzinleri Onay Tanımları

Personel Fazla Mesai Onay Tanımları

Personel Toplu Dekont Onay Tanımları

Personel Borç Avans Talep Onay Tanımları

İnsan Kaynakları Listeler

Personel Listesi

Personel İzin Listesi

Yıllık İzin Hakediş Listesi

Fazla Mesai Listesi

Tahakkuk

Maaş İzleme Listesi

İkramiye İzleme Listesi

Fark İzleme Listesi

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Talep Listesi

Eğitim Planlama Listesi

Eğitim Değerlendirme Listesi

Performans Yönetimi

Performans Listesi

Personel Anket Soru Cevap Listesi

Borç Avans Listesi

Personel Öndeğerleri

Sabit Kıymetler Yönetimi

Sabit Kıymet Kartları

Sabit Kıymet Ana Kodları

Sabit Kıymet Ayrıntı Kodları

Sabit Kıymet Yerleri

Sabit Kıymet Türleri

Sabit Kıymet Hareketleri

Yeniden Değerlendirme

Sermaye Artırımı

Faturada Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri

Amortisman

Sabit Kıymet Transfer Hareketleri

Zimmet Değişimi

Grup Değişimi

Nakil Çıkışı

Nakil Girişi

Zimmet Listesi

Sabit Kıymet Hareket Listesi

Sabit Kıymet Ana Kodları Öndeğerleri

Bütçe Yönetimi

Bütçe Kodları

Bütçe Planlama

Bütçe İzleme

Borç Alacak Eşleme

Cari Borç Alacak Eşleme

Diğer Finans Borç Alacak Eşleme

Banka Borç Alacak Eşleme

Adat Hesaplama

Toplu Borç Ödeme

Dinamik Ürün Tanımları

Dinamik Kod Genel Tanımlaması

Dinamik Kod Tanımlarının Oluşturulması

Dinamik Kodlar Arası Kısıtlamaların Oluşturulması

Stok Kartlarında Kullanılacak Dinamik Kodların Tanımlanması

Dinamik Kodlar için Kod ve Ad Formullerinin Oluşturulması

Siparişte Dinamik Kodların Kullanımı

Ürün Ağaçlarında Dinamik Formül Yapısı

Ürün Ağaçlarında Malzemelerin Dinamik Formüllerinin Oluşturulması

Ürün Ağaçlarında Dinamik Miktar Formüllerin Oluşturulması

Ürün Ağaçlarında Dinamik Üretim Rotasının Oluşturulması

Serbest İş Emri Oluşturulurken Dinamik Kod Kullanımı

Siparişten İş Emri Oluşturma ve Gerçekleşme Ekranında Dinamik Kod Kullanımı

Dinamik Ürün Tanımı ile Demo Dolap Üretimi Örnek Uygulaması

Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı

Genel Özellikleri

Menüler

Kullanım Şekli

Listelerin Excele Aktarılması

Şablon Oluşturma

Koşula Göre Görünüm

Filtreleme Kuralları

Kriter Şablonları

Tanımlar

Dinamik İzleme Liste Tanımına Genel Bakış

Listelere Dinamik Alan Eklenmesi

Crystal Report Bağlantısı

Gusto Belgeleri Bağlama

Pivot Liste Hazırlanması

Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı

Kişisel Ajanda

İzleme Ajandaları

Grup Ajandası

Kart Bazlı Grup Ajandası

Faaliyet Listeleri

Tüm Faaliyetler

Tek Faaliyet Türü

Ekli Belgeler

Anımsatıcılar

Onaylar

Yapılacaklar

Faaliyet Arama

Pivot Listeler

Tüm Faaliyetler

Tek Faaliyet Türü

Kart'a Bağlı Faaliyetler

Seçenekler

Arama

Veri Tabanı İzleme

Loglar

Kayıt Logları(Faaliyet)

Kayıt Logları(Kart)

Tanımlar

Kart Listeleri

Kartlar

Kart Arama

Kart'a Bağlı Faaliyetler

Sistem Tanımları

Nesne Kilitleri

Veritabanı Güncelleme

Web Menü Tasarımı

Web Servis Tanımları

Ekran Yetkileri

Export Yetkileri

Genel Tanımlar

Kullanıcı ve Grupları

Gruplara Verilen Yetkiler

Kullanıcılara Verilen Yetkiler

Kart Tanımları

Kart Tanımları

Kart Grupları

Raporlar

Faaliyet Tanımları

Faaliyet Tanımları

Faaliyet Grupları

Faaliyet Durumları

Raporlar

Form Tasarımı

Yeni Faaliyet/Kart Formu Tasarımı

Form Kontrolleri

Eylem Yazımı

Eylem Yazımında Özel Metotlar

Onay Tanımları

Onay Tanımları

Faaliyete Onay Atama

Karta Onay Atama

Faaliyet Aktarımları

Faaliyet Aktarımı

Kart Aktarımları

Kart Aktarımı

Likom Gusto Olay Yönetimi

Giriş

Olay Yönetimi

Kurulum ve İlk Çalıştırma

Arayüz ve Tanımlar

Ayarlar

SMTP Ayarları

Exchange Kullanımı

Gmail Kullanımı

Yahoo Kullanımı

Bağlantı Bilgileri

Veri Tabanı Bağlantı Listesi

Kullanıcı ve Grupları

Kontrol Zamanı

Koşul ve Koşul Listesi

Olay Tanımları

Eylem Tanımları

Sql Script

Sql Tipi

Veri Tabanı Bağlantısı

Sorgu veya Yordam Belirleme

E-Posta Eylemi

E-posta hazırlama Tipi Seçimi

E-posta Tanımı

E-posta Genel Özellikler

E-posta Şablonu Oluşturma

Dosya Ekleri

Crystal Rapor Ekleri

Genel Özellikler

Veri Tabanı Bağlantı Bilgisi

Crystal Report Dosyası Seçimi

Rapor Parametreleri

Tablo Bilgileri

Rapor Çıktısı Dosya Formatı

Rapor Çıktısını Kaydetme

Kayıt ve Test

Grafikler

Gelişmiş Mesajlar

Gönderilemeyen E-postalar

E-posta Kaydı

BPM Faaliyeti Oluşturma

BPM Kartı Oluşturma

Xml Oluşturma

Genel Özellikler

XML Schema Seçimi

Veri Tabanı Bağlantı Seçimi

Kayıt Parametreleri

Kaynak Satır Gruplama

Düğüm Değerlerini Belirleme

E-posta Gönderimi

Olay Tanımı Aktar

Dosyaya Çıkart

Dosyadan Al

Global SQL Parametreleri

Log

Log Görüntüleyici

Log Yönetimi

Olay Monitörü

Sistem Araçları

Trigger Yedekleme

Gönderilemeyen E-postalar

Temalar

Servis

Faydalı Bilgiler

SQL Linked Server ile Veri Okuma/Yazma

MS Access ile veri Okuma / Yazma

MS Excel İle Veri Okuma/Yazma

Metin Dosyası(Txt) Okuma / Yazma

Olay Yönetimi Dosya ve Dizin Kuralları

Servisin Kullanıcısını Değiştirmek

Trigger Kullanımı

Örnekler

5 Günlük Stok Hareket Raporu

Gelişmiş Mesaj

Xml Eylemi ile Fatura Gönderimi

İleri Düzey Tanımlar ve Yazılım Kodları

C# Diline Giriş

Veri Tipleri, Literaller ve Değişkenler

Operatörler

Program Kontrol İfadeleri

Sınıflar

Web Servisler

Platform Elemanları

Web Servis Tanım Ekranı

Yazılım Kodları

Likom e-Defter

e-Defter Genel Bilgisi

e-Defter Uygulaması

Tanımlar

Firma Bilgileri

YMM / MM

Mali Mühür ve Dizin Tanımları

e-Defter

e-Defter Oluşturma

e-Defter'e Ait Berat Dosyalarını Oluşturma

e-Defter İmzala & Yükle

e-Defter Dosyalarının İmzalanması

e-Defter Berat Dosyalarının İmzalanması

İmzalı e-Defter & e-Berat Dosyalarının Paketlenerek Sabit Diske Kaydedilmesi

GİB Onaylı Beratların Veritabanına Kaydedilmesi

e-Defter Listeler

e-Defter & e-Berat Görüntüleme

Yevmiye Defteri Beratlarının Görüntülenmesi

Yevmiye Defterinin Görüntülenmesi

Büyük Defter Beratlarının Görüntülenmesi

Büyük Defterin Görüntülenmesi

Onaylı e-Defterin Bilgisayara Aktarılması

Onaylı e-Defter Beratlarının Bilgisayara Aktarılması

YMM / MM

Firma Bilgileri

Gusto ERP'ye Eklenen Özellikler

Likom e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura Genel Bilgisi

e-Arşiv Fatura Uygulamasından Yararlanma Süreci

E-Arşiv Fatura Uygulaması Başvuru Süreci

Özel Entegrasyon Yöntemi

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı

Likom e-Arşiv Fatura Yenilikleri

Likom e-Arşiv Fatura Gusto Tanımları

Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Arşiv Fatura Yenilikleri

Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı Genel Tanımlar

Genel Tanım Tanımlaması

Firma Bilgileri Tanımı

e-Arşiv Numara Tanımlaması

Müşteri/Seri için Numara Eşlemeleri

Giden Fatura Şablon Tanımlamaları

Giden Fatura Şablon Eşlemeleri

Giden Fatura Veri Kaynakları

Kullanılacak Görsel Fatura Tanımlaması

Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı e-Arşiv Fatura İşlemleri

Giden Faturalar

Likom e-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura Yasal Mevzuatı

e-Fatura Uygulaması Süreci

e-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

e-Fatura Uygulanmasından Yararlanma Süreci

e-Fatura Uygulanması Başvuru Süreci

e-Fatura Uygulanma Yöntemleri

Likom Yazılım e-Fatura Çözümleri

Likom e-Fatura Yazılımı (Offline)

Likom Gelişmiş e-Fatura Yazılımı (Online)

Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline)

Likom Gusto ERP e-Fatura Yenilikleri

Sistem Tanımları e-Fatura Yenilikleri

Birim Tanımları

Satıcı Kartları e-Fatura Yenilikleri

Satış Faturası & Alış İade Faturası e-Fatura Yenilikleri

Alış Faturası e-Fatura Yenilikleri

Likom e-Fatura Modülü Genel Tanımları

Genel Tanımları

e-Fatura Numaraları

Kontroller

Giden Şablon Tanımları

Görsel Tasarım

Gelen Şablon Tanımları

Mal / Hizmet Eşlemeleri

Likom e-Fatura Modülü e-Fatura İşlemleri

Giden Faturalar

Gelen Faturalar

Arşiv

İş Akış Şemaları

Temel e-Fatura Kullanıcısı İş Akış Şemaları

Temel e-Fatura Kullanıcısı Giden e-Fatura İşlemleri İş Akış Şeması

Temel e-Fatura Kullanıcısı Gelen e-Fatura İşlemleri İş Akış Şeması

Ticari e-Fatura Kullanıcısı İş Akış Şemaları

Ticari e-Fatura Kullanıcısı Giden e-Fatura İşlemleri İş Akış Şeması

Ticari e-Fatura Kullanıcısı Gelen e-Fatura İşlemleri İş Akış Şeması

Likom e-Fatura UBL-TR 1.2 Geçişi Yapılan Düzenlemeler

UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılan Değişiklikler

UBL-TR 1.2 Formatıyla Birlikte Yapılması Gerekenler

Likom Perspektif

Pers. Tanımları

Veri Kaynakları

Gösterge Paneli Tanımlama

Perspektif Kriter Şablonları

Pers. Tasarım

Veri Kaynağı İşlemleri

Gösterge Paneli Elemanları

Gösterge Paneli Elemanları Devamı

Gösterge Paneli Elemanları Devamı 2

Gösterge Paneli Elemanları Devamı 3

Genel Görünüm

Likom Tüik e-VT

Tüik e-VT Genel Bilgisi

Likom Tüik e-VT Tanımlar

Likom Tüik e-VT Oluşturma

Likom Tüik e-VT Listeler

Tüik İşyeri Kayıt Numarası Ve Firma Anahtar Bilgileri Sorgulama

© 2016 Likom Yazılım