Log

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Log

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Olay Yönetimi, çalışma raporlarını, hata ve bilgi mesajlarını iletmek için Windos Olay Günlüklerini (Event Log) kullanmaktadır. Uygulama çalıştığı anda gerekli günlük yaratılır. Logların kaydedilmesi için maksimum fiziksel alanın belirlenmesi, bu alan dolduğunda uygulamanın davranış şeklini belirlemek için Log Yönetimi, Olay Yönetiminin oluşturduğu logları anlık olarak izlemek için Log Görüntüleyici kullanılır .Servis çalışır durumdayken olayların en son çalıştığı zamanlar, bir sonraki çalışma zamanları ve daha önceki çalışma sonucu oluşan logları incelemek için Olay Mönitörü kullanılmaktadır.