Log Görüntüleyici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Log >

Log Görüntüleyici

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Log görüntüleyici ekranı iki kısımdan oluşmaktadır. Ekranın sol tarafında "Genel Log Kayıtları" , sağ tarafında ise olayların çalışma zamanında oluşan loglar bulunmaktadır. Ekranın sol alt köşesinde Olay Yönetimi Servis uygulamasının durumu gösterilmektedir. Log Görüntüleyici ekranını açmak için Genel Sekmesi Arrow_rLogArrow_rLog Görüntüleyici menüsünü tıklamalısınız.

 

Log Görüntüleyici

Log Görüntüleyici

tog_minusGenel Log Kayıtları

 

Genel log kayıtları listesinde gözüken kayıtlar olayların çalışması sırasında oluşan loglar dışındaki tüm loglar listelenmektedir. Veri tabanı hataları, servis uygulamasının mesajları ve detay mesajlar bu listede görüntülenmektedir. Veri tabanı hataları olay koşulurken de oluşsa hata mesajı genel log kaydında gözükecektir.  Belirlenmiş "Gösterilecek maksimum log sayısı" değeri aşıldığında yeni kayıtlar en eski kaydın üzerine yazılır.  Bu özellik sadece eski kayıtların ekrandan silinmesini sağlar. Sistemden kayıtlar bu şekilde silinmez.

 

Genel log kaydı listesinin alanları

Alan Adı

Açıklama

Simge

Log'un türünü belirten simgelerdir. Eğer log hata mesajı ise error, uyarı mesajı ise warning, bilgi mesajı ise information ve işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildiren mesaj ise success simgesi gösterilir.

Kaynak

Mesajı üreten kaynak bilgisidir.  Mevcut kaynaklar:

DB Arrow_r Veri Tabanı

Core Arrow_r Detay

Service Arrow_r Servis uygulaması

ServiceSpecial Arrow_r Servis Özel Mesajlar

Detay

Log mesajınının detayını içeririr. open düğemsi kullanılarak log detayı ayrı bir pencerede görüntülenebilir. Log satırına fare ile çift tıklayarak da mesajın içeriği açılabilir.

Zaman

Log kaydının oluşturulduğu zamanı belirtir.

 

tog_minusOlay Tanımları Log Kayıtları

 

Olayların çalışma zamanında üretilen bilgilendirme ve hata mesajları bu listeden anlık olarak takip edilebilir.  Listede loglar olay tanımı adına göre gruplanmış vaziyettedir. Olayların her bir log mesajı varsayılan olarak ayrı satırlarda gösterilmektedir. Her bir olay tanımına tek bir satır ayrılsın isteniyorsa listenin altında bulunan "Olay tanımının her mesajını ayrı göster" seçeneğinin işareti kaldırılmalıdır. Bu seçenek kaldırıldığında log satırında olayın son mesajı görünecektir. Belirlenmiş "Gösterilecek maksimum log sayısı" değeri aşıldığında yeni kayıtlar en eski kaydın üzerine yazılır.  Bu özellik sadece eski kayıtların ekrandan silinmesini sağlar. Sistemden kayıtlar silinmez.

 

Olay tanımı log kayıtları listesinin alanları

Alan Adı

Açıklama

Aşama

Olayın çalışma aşamasını bildirir.

Bilgi

Log mesajının detayını içerir.

Detay

Log mesajınının detayını içeririr. open düğemsi kullanılarak log detayı ayrı bir pencerede görüntülenebilir.  Log satırına fare ile çift tıklayarak da mesajın içeriği açılabilir.

Zaman

Log kaydının oluşturulduğu zamanı belirtir.