Log Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Log >

Log Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Log yönetimi ekranında log yazma işlemini pasifleştirebilir, maksimum log  boyutunu KB cinsinden belirleyebilirsiniz. Belirlenen boyut aşıldığında uygulanacak politikanın ne olacağını da belirleyebilirsiniz. Mevcut log sayısını öğrenebilir ve logları temizleyebilirsiniz. Log Yönetimi ekranını açmak için Genel Sekmesi Arrow_rLogArrow_rLog Yönetimi menüsünü tıklamalısınız.

Log Yönetimi

Log Yönetimi

tog_minusGenel Ayarlar Kontrolleri ve Açıklamaları

 

Kontrol Adı

Açıklama

Hiçbir şey loglama

Bu seçenek işaretlenirse log tutulmaz.

Maksimum Log Boyutu

Sistemde loglara ayrılacak fiziksel bellek miktarının KB cinsinden değeridir. En az 1024 KB değerindedir.

Mevcut Log Sayısı

Sistemdeki Olay Yönetimi tarafından kaydedilmiş log sayısıdır.

Temizle

Sistemde Olay Yönetimi tarafından kaydedilmiş logları siler.

Maksimum log boyutuna ulaşıldığında

Logları Arşivle, hiçbir logun üzerine yazma.

Bu işaret seçili ise işletim sistemi logları arşivlemektedir. Windows XP ve daha önceki versiyonlar bu özelliği desteklememektedir.

Gerek olduğunda en eski log girdisinin üzerine yaz.

En eski log kaydı silinir, açılan yere yeni log yazılır.

 

 

tog_minusLogları E-posta ile Gönderme

 

Logları, tanımlı bir kontrol zamanı  seçip e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.  Bunun için ilk olarak "Logları e-posta ile gönder " seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Gönderim Zamanı kontrolüne yüklenmiş tanımlı kontrol zamanlarından uygun olanını seçin. Kimden kontrolüne e-postayı gönderen kullanıcıyı, Kime kontrolüne e-postanın alıcısını belirtin.

Koşul indekslerinin kullanımına benzer bir şekilde loglar da indekslenmektedir. Log gönderimi esnasında Log İndeksi kontrolünde belirtilen numaradan büyük ID değerine sahip loglar gönderilecektir. Son Kayıt Numarasını Bul düğmesi ile sistemde kayıtlı en son log kaydının ID değeri Log İndeksi kontrolüne yazılır.

E-postayı oluşturacak logları Olay Logları ve Genel Loglar olarak sınıflandırabilir, bunlardan herhangi birisini veya iki türe ait logları da e-postaya ekleyebilirsiniz. Log kaydının türüne göre (başarılı, uyarılar ve hatalar) de filtreleyebilirsiniz.

 

 

 

 

tipbulb Birimler

Bilgisayar dünyasında 1 ve 0 değerlerinin tutulması için gerekli fiziksel alana(flip-flop) 1 bit denmektedir. 8 bit, 1 byte etmektedir.

210 byte = 1 KB (kilobyte)

220 byte = 1 MB (megabyte)

230 byte = 1 GB (gigabyte)