Mal / Hizmet Eşlemeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü Genel Tanımları >

Mal / Hizmet Eşlemeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Mal/Hizmet Eşlemeleri grubunda yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 

Mal-Hizmet Kodu Eşlemeleri

İzleme Kodu Eşlemeleri

 

fatclip0077

‘Mal/Hizmet Eşlemeleri’ grubunda yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler ilgili başlıklar altında detaylı olarak tarafınıza aktarılmıştır.

 

tog_minusMal-Hizmet Kodu Eşlemeleri

Mal-Hizmet Kodu eşlemeleri ekranı aracılığıyla gelen e-faturalarda bulunan stok/hizmet kalemleri Likom Gusto ERP’de yer alan stok/hizmet kodlarınız ile eşlenebilmektedir.

Gelen e-fatura’daki hangi UBL Alan Adı değeri için hangi depoda bulunan hangi stok/hizmet verisinin eşleneceği bu ekran üzerinde belirlenmektedir.

fatclip0053

‘Mal-Hizmet Kodu Eşleme’ ekranında ‘Gelen e-Fatura’daki Mal/Hizmet Bilgileri’, ‘Eşlenen Stok/Hizmet Bilgileri’ ve ‘Kullanılacak Depo Seçimi’ adlı üç ana grup bulunmaktadır.

 

tog_minus_sev2Gelen e-Fatura’daki Mal/Hizmet Bilgileri

E-Fatura UBL Alan Adı: Gelen e-Fatura’ya ait hangi UBL alan adının eşleme sırasında kullanılacağı seçimi buradan yapılır.

fatclip0054

E-Fatura UBL Değeri: Seçimi yapılmış olan e-Fatura UBL Alan Adı’na ait değerin hangi değerler için seçilmiş olan Likom Gusto ERP’deki stok/hizmet kodu ile eşleneceğinin belirtildiği alandır.

fatclip0055

tog_minus_sev2Eşlenen Stok/Hizmet Bilgileri

Türü: Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin hangi tür ile (stok/hizmet/demirbaş) eşleneceğinin seçildiği alandır.

fatclip0056

 

Kodu & Adı: Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin seçili türe ait hangi stok, hizmet ya da demirbaş kodu ve adı ile eşleneceğinin belirlendiği alandır.

clip1663

tog_minus_sev2Kullanılacak Depo Seçimi

Kodu & Adı: Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin eşlendiği türün (stok/hizmet/demirbaş) hangi depo ile eşleneceğinin seçildiği alandır.

fatclip0058

 

 

tog_minusİzleme Kodu Eşlemeleri

İzleme Kodu eşlemeleri ekranı aracılığıyla gelen e-faturalarda bulunan stok/hizmet kalemine Likom Gusto ERP’de karşılık gelen stoğa ait izleme kodları var ise bunlar gelen e-faturada satırındaki ürün kalemleri ile eşlenebilmektedir.

Gelen e-fatura’daki hangi UBL Alan Adı değeri için hangi stok/hizmet/demirbaş’a ait hangi izleme kodunun eşleneceği bu ekran üzerinde belirlenmektedir.

fatclip0059

‘İzleme Kodu Eşleme’ ekranında ‘Gelen e-Fatura’daki Mal/Hizmet Bilgileri’, ‘Stok/Hizmet/Demirbaş Bilgileri’ ve ‘Eşlenen İzleme Kodu Bilgileri’ adlı üç ana grup bulunmaktadır.

 

tog_minus_sev2Gelen e-Fatura’daki Mal/Hizmet Bilgileri

E-Fatura UBL Alan Adı: Gelen e-Fatura’ya ait hangi UBL alan adının eşleme sırasında kullanılacağı seçimi buradan yapılır.

fatclip0060

E-Fatura UBL Değeri: Seçimi yapılmış olan e-Fatura UBL Alan Adı’na ait değerin hangi değerler için seçilmiş olan Likom Gusto ERP’deki stok/hizmet koduna ait izleme kodu ile eşleneceğinin belirtildiği alandır.

fatclip0061

tog_minus_sev2Stok/Hizmet/Demirbaş Bilgileri

Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin hangi tür ile (stok/hizmet/demirbaş) eşleneceğinin seçildiği alandır.

fatclip0062

Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin seçili türe ait hangi stok/hizmet/demirbaş ile eşleneceğinin belirlendiği alandır.

fatclip0063

tog_minus_sev2Eşlenen İzleme Kodu Bilgileri

Kodu & Adı:  Gelen e-Fatura’ya ait seçili UBL Alan Adı’na ait değerin eşlendiği stok/hizmet/demirbaş kodunun hangi izleme kodu ile eşleneceğinin seçildiği alandır.

fatclip0064