Mali Mühür ve Dizin Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > e-İrsaliye Tanımlamaları >

Mali Mühür ve Dizin Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Genel Tanımlar

Genel Tanımlar, “Dizin Tanımları” ve “Mali Mühür Tanımları” tanımlamalarının yapılacağı ekran olup, gönderilecek olan e-İrsaliye zarflarının kaydedileceği ve gelen e-İrsaliye zarflarının okunacağı dizinlerin belirtilmesi gerekmektedir. Mali Mühür Tanımları sekmesi aracılığıyla sahip olunan lisans sayısı kadar firma için mali mühür tanımı yapılabilmektedir.

Genel Tanımlar Ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Mali Mühür Tanımları:

‘Mali Mühür Tanımları’ grubu altında bulunan ‘Sertifika Sahibi Bilgileri’ grubu altındaki ‘Genel Bilgiler’ ve ‘Adres Bilgileri’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

Lisans sayınız kadar firma için mali mühür tanımı yapabilirsiniz. Her lisansınız için ‘Mali Mühür Tanımları’ ekranında ‘Firma 1’, ‘Firma 2’ şeklinde sekme görüntülenecektir. Her firma sekmesinde ‘İlişkili Firma’, ‘Mali Mühür Tanım Adı’ ve ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanlarının geçerli bilgilerle doldurulması ve lisans aktivasyonunun muhakkak yapılması gerekmektedir.

‘Mali Mühür Tanımları’ sekmesinde bulunan zorunlu alanlar doldurulduktan sonra “Lisans Aktivasyonu Yapılmadı. Aktivasyon için Tıklayınız.” yazan butona basılarak lisans aktivasyonu yapılmalıdır.

Lisans aktivasyonunun tamamlanabilmesi için aşağıda ki resimde  görüntülenen boş alana Evet İstiyorum yazıldıktan sonra “Lisans Aktivasyonunu Tamamla” butonuna basılmalıdır.

Aktivasyon işlemi başarılı olmuş ise aktivasyon işleminin başarılı olduğuna dair aşağıda ki uyarı mesajı görüntülenecektir .

clip0061

 

Aktivasyon işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra Mali Mühür Tanımları sekmesinde yer alan buton üzerinde bulunan yazıların rengi yeşil olacak ve aktivasyonu yapılan vergi kimlik numarası “Lisans Aktivasyonu Yapıldı. Vergikimlik No: 12345678914” şeklinde belirtilecektir.

Lisans Aktivasyonu yapıldıktan sonra Vergi Kimlik Numarası değiştirelemeyeceği için aktive edilecek olan vergi kimlik numarasının doğru olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktive edilen vergi kimlik numarası değiştirilmek istenir ise yazılım buna izin vermeyecektir.

Hem offline hem online lisansa sahip olunması durumuna ilişkin yapılan eklemeler/değişiklikler, sahip olunan lisans çeşitlerine göre Örnek-1, Örnek-1 ve Örnek-3 maddelerinde açıklanmıştır.

Örnek 1: 1 Adet Likom e- Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Online) Lisansı (1 Adet) + Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Offline) Lisansı (1 Adet) Bulunuyor ise;

Giriş yapılan firma için ilk kez mühür tanımı yapılıyor ise Likom e-Fatura/Likom e-İrsaliye Yazılımı offline mode’da çalışacak ve online entegratör bilgileri sekmesi görüntlenmeyecektir.

Aktivasyon ekranında “Bu vkn/tckn için offline e-Fatura lisansı kullanılsın” seçeneği görüntülenecektir (Şekil 13).

Bu seçenek işaretli iken aktivasyon yapılır ise ilgili mühür tanımının yapıldığı firma için offline e-Fatura lisansı kullanılacaktır.
Bu seçenek işaretli değil iken aktivasyon yapılır ise ilgili mühür tanımının yapıldığı firma için online e-Fatura lisansı kullanılacaktır.

Online entegratör bilgileri sekmesi ise aktivasyon yapılan firma ile tekrar giriş yapıldığında görüntülenebilecektir.

Mühür tanımlarından birindeki aktivasyon online lisans kullanılacak şekilde yapılmış ise ikinci mühür tanımındaki aktivasyonun offline lisans kullanılacak şekilde yapılması gerekmektedir.

İkinci mühür tanımındaki aktivasyon da online lisans kullanılacak şekilde yapılmaya çalışılır ise Şekil 14’deki hata mesajı görüntülenecek ve aktivasyon yapılmasına izin verilmeyecektir.

 

clip0062

“Bu vkn/tckn için offline e-Fatura lisansı kullanılsın” seçeneği

clip0063

İlk mühür tanımı online lisans kullanılacak şekilde aktive edilmişse ve ikinci mühür de online lisansı kullanacak şekilde aktive edilmeye çalışılmış ise alınacak hata mesajı

 

Örnek 2: Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Online) Lisansı (1 Adet) + Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Offline) Lisansı (1 Adet) + Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Offline) Ek Firma Lisansı (1 Adet) Bulunuyor ise;

Örnek 1’de belirtilen durumlara ek olarak, offline ek firma lisansı olan mali mühür tanımı için aktivasyon yapılmadığı sürece mühür tanımında kullanılacak firma listesine ikinci bir firma eklenemeyecektir.

Aktivasyonla ilişkilendirilecek firma seçildikten sonra aktivasyon yapılmadan ek firma eklenmeye çalışıldığında Şekil 15’teki hata mesajı görüntülenecektir.

Firma ile ilişkilendirilen mühür aktivasyonu online lisansı kullanacak şekilde yapılmış ise e-Fatura Yazılımı’na o firma ile tekrar giriş yapıldığında Offline Ek Firma lisans sayısı ve kullanılabilirlik durumu görüntülenmeyecektir (Şekil 16) .

Firma ile ilişkilendirilen mühür aktivasyonu offline lisansı kullanacak şekilde yapılmış ise e-Fatura Yazılımı’na o firma ile tekrar giriş yapıldığında Offline Ek Firma lisans sayısı ve kullanılabilirlik durumları görüntülenecek ve “Kullanılabilir Ek Firma Sayısı” sıfırdan büyük ise mühür tanımının kullanılacağı firmalar sekmesine yeni bir firma eklenebilecektir (Şekil 17).

Bir diğer durum, offline lisans ile ilişkilendirilmiş bir firma seçilerek giriş yapıldıktan sonra online lisans ile ilişkilendirilen mühür tanımı üzerinden Offline Ek Firma lisansının kullanılmaya çalışılması durumudur.

e-Fatura Yazılımı’na Offline lisans ile ilişkilendirilmiş bir firma (EFATURA_FIRMA) seçilerek giriş yapılmış ve Örnek A.Ş. firmasının ilişkilendirildiği aktivasyon online lisansı kullanacak şekilde yapılmış olsa dahi Örnek A.Ş. firmasının seçili olduğu mühür tanımında ek firma lisansı kullanılmasına izin verilmemektedir (Şekil 18).

            clip0064

Şekil  : Aktivasyon yapılmadan ek firma lisansı kullanılmak istenmesi durumunda alınacak hata mesajı

           

clip0065

Şekil  : Online lisansı kullanan bir firma ile giriş yapıldığında Offline Ek Firma Lisansına ilişkin bilgilerin görüntülenmemesi durumu

        clip0066

Şekil  : Offline lisansı kullanan bir firma ile giriş yapıldığında Offline Ek Firma Lisansına ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi

           

 

clip0067

Şekil   : Offline lisansı kullanan bir firma ile giriş yapılıp, Online lisans ile ilişkilendirile mühür tanımında Offline Ek Firma Lisansı kullanılmaya çalışılması durumunda alınan uyarı

 

Örnek 3: Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Online) Lisansı (1 Adet) + Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Offline) Lisansı (1 Adet) + Likom e-Fatura/e-İrsaliye Yazılımı (Online) Ek Firma Lisansı (1 Adet) Bulunuyor ise;

Örnek 1’de belirtilen durumlara ek olarak; mühür tanımları yapılmamış ise ilk açılışta, Online Ek Firma Lisans sayısı ve kullanılabilirlik durumu ile ilgili kısımlar görüntülenmeyecektir.

Online lisans ile ilişkilendirilmiş bir firma seçilerek giriş yapıldıktan sonra ikinci mühür tanımı (offline lisansı ile ilişkilendirilmesi gereken mühür tanımı) da ilk mühür tanımındaki VKN/TCKN ile online lisansı kullanacak şekilde aktive edilmek istenirse Şekil 19’daki hata mesajı görüntülenecek ve aktivasyon yapılmasına izin verilmeyecektir.

Online ek firma lisansı, offline kullanım ile ilişkilendirilen mühür tanımında kullanılır ise; offline lisansın ilişkilendirildiği firma ile giriş yapıldığında online ek firma lisansı ile ilgili kısımlar görüntülenmeyecektir (Şekil 20,21). Fakat, online ek firma lisansı offline olarak kullanılabilir durumda olacaktır.

Bu durumdaki bir online ek firma lisansının kullanım durumunu (kullanılan ve kullanılabilri ek firma sayısı değerlerini) görüntüleyebilmek için online e-Fatura lisansı ile ilişkilendirilmiş bir firmadan giriş yapılmalıdır.

          clip0068

Şekil  :  Online lisans ile ilişkilendirilen VKN/TCKN ile başka bir mühür tanımında tekrar aktivasyon yapılmak istendiğinde alınacak hata mesajı

 

clip0069

Şekil  : Online Ek Firma Lisansının offline lisans ile ilişkilendirilen bir mühür tanımında kullanılması

            clip0070

Şekil  : Online Ek Firma Lisansının offline lisans ile ilişkilendirilen bir mühür tanımında kullanılması sonrası (Şekil 20’deki gibi) ilgili firma ile giriş yapıldığında görüntülenecek mühür tanım ekranı

 

Mali Mühür Tanımlama Ekranında Yer Alan Alanlara İlişkin Açıklamalar

 

‘İlişkili Firma’: Likom Gusto’da tanımlanmış olan firmalardan hangisi için mali mühür tanımı yapılacak ise o firma bu alanda belirtilmelidir.

‘Mali Mühür Tanım Adı’: Seçili Mali Mühür tanımına verilecek isim bu alanda belirtilmelidir.

‘Mali Mühür Kullanım Yöntemi’: İmzalama işlemi sırasında seçili mali mührün hangi yöntem ile kullanılarak imzalama işleminin gerçekleştirileceği seçilmelidir. 

‘Bilgisayara Yüklenen Sertifika Dosyası İle’: Bu seçenek işaretlenmiş ise imzalama işlemi sırasında kullanılacak olan mali mühür sertifika dosyasının ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanında belirtilmesi gerekmektedir.

‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’: Seçilmiş olan firma ile mali mühre ait hangi sertifika dosyasının kullanılacağı bu alanda belirtilmelidir. 

NOT: Bilgisayara yüklenmiş olan iki adet sertifika dosyasından “XXXXXXXXXXSIGN0.cer” adlı dosya digital imza sertifikasıdır. Kullanılacak sertifika seçimi yapılır iken bu digital imza sertifikasının seçildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde imzalanan e-İrsaliye doğrulanamayacaktır.

 ✓

Mali mühre ait sertifika dosyasının bilgisayara aktarımı ile ilgili detaylı bilgiye “Sertifika Dosyalarını Bilgisayara Aktarma Kılavuzu - Likom Yazılım.pdf” adlı dokümandan ulaşabilirsiniz.

 •

‘Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden’:


 Bu seçenek işaretlenmiş ise akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin bulunduğu dizinin ‘Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’ adlı alanda belirtilmesi gerekmektedir. Akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin dizini belirtiledikten sonra kullanılacak sertifika seçiminin yapılması gerekmektedir. 

Kullanılacak sertifika seçim işlemine başlanmadan önce mali mührünüzün bilgisayarınıza takılı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

 NOT: Akıllı kart izleme aracında görüntülenen sertifikalardan “XXXXXXXXXXSIGN0” adlı sertifika digital imza sertifikasıdır ve seri no bilgisi dikkate alınarak, kullanılacak sertifika seçimi yapılır iken bu digital imza sertifikasının seçildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde imzalanan e-İrsaliye  doğrulanamayacaktır.

Örneklendirmek gerekir ise imzalama sertifikasına ait seri no 00d1104a06f00c1 ise Mali Mühür Tanımları ekranında yer alan ‘Kullanılacak Sertifika’ alanında da bu seri numarasının görüntülendiğinden emin olunması gerekmektedir.

clip0071

Şekil : Kullanılacak Sertifika Seçimi ve İlişkili Firma Seçim Ekranı

Kullanılacak sertifika seçimi de tamamlandıktan sonra ‘Akıllı Kart PIN Kodu’ alanından, akıllı kartınıza ait şifrenizin her kullanımda mı sorulacağını, yalnızca ilk kullanımda mı sorulacağını ya da kaydedilip keydedilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. 

Mali Mühür Kullanım Yöntemi Olarak Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden Seçimi

Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’: Bu alanda kullanmakta olduğunuz akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu olan kütüphanenin bulunduğu dizini belirtmeniz gerekmektedir. Sertifika ve kütüphane seçimi yapılmadan önce akıllı karta ait sürücüler bilgisayara düzgün bir şekilde yüklenildiğinden ve sertifika dosyalarının sisteme yüklenildiğinden emin olunmalıdır. KamuSM aracılığıyla temin edilebilecek olan akıllı kartlar ve bu akıllı kartlara karşılık gelen kütüphane isimleri Tablo 1’de incelemenize sunulmuştur.

Akıllı Kart

İşletim Sistemi

Kütüphane Dosyasının Bulunacağı Dizin

PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyası Adı


AKİS Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

akisp11.dll


AKİS Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

akisp11.dll


Gemplus Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)


Gemplus Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)


Tablo -1: KamuSM Aracılığıyla Temin Edilebilen Akıllı Kartlar ve PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyalarının Listesi

 

‘Kullanılacak Sertifika’: İmzalama işlemi sırasında kullanılacak olan sertifika dosyası bu alanda belirtilmelidir. Sertifika seçimi yapmak için ‘Kullanılacak Sertifika’ alanının sağında bulunan “Sertifika Seçimi” butonuna basılmalıdır. “Sertifika Seçimi” butonuna basıldığında akıllı kartınıza erişim sağlayabilmek amacı ile öncelikle kartınızın şifresini belirtmeniz istenecektir.

 

clip0072

Şekil  : Mali Mühür Pin Kodu Giriş Ekranı

clip0073

Şekil  : Mali Mühür Sertifika Seçim Ekranı

Listelenen sertifikalar arasından imzalama işlemi sırasında kullanılmak istenen sertifika seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılır ve ‘Kullanılacak Sertifika’ seçimi tanımı yapılmış olur.

‘Akıllı Kart PIN Kodu’: Akıllı karta ait PIN Kodu’nun imzalama işlemi sırasında hangi sıklıkta sorulacağının belirlendiği alandır. Şifre sisteme kaydedilmek ve imzalama işlemleri sırasında şifre belirtilmek istenmiyor ise ‘Kaydedilsin’ seçeneği işaretlenerek ‘PIN Kodu’ alanında akıllı kartın şifresinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dizin Tanımları:

‘Dizin Tanımları’ grubu altında bulunan ‘Gönderilecek e-İrsaliye  Paketleri İçin’ ve ‘Gelen e-İrsaliye Paketleri İçin’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

Gönderilecek e-İrsaliye  Paketleri İçin Dizin Tanımları; 

Paketler Kaydedilirken, Her Gün İçin Ayrı Bir Dizin Oluşturulsun’:

Paketlenen e-İrsaliye dosyalarına ait paketlerin gün bazlı olarak takip edilmesi isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlendiği takdirde aynı gün içerisinde oluşturulan paketler, gönderilecek e-İrsaliyelerin kaydedileceği ana dizin altında günlük olarak oluşturulan klasöre kaydedilir. 

 

İrsaliyeler Paketlenirken, Otomatik Olarak Tanımlanan Dizine Kaydedilsin’:

e-İrsaliye dosyaları paketlendikten sonra otomatik olarak ‘Gönderilecek e-İrsaliye Paketlerinin Kaydedileceği Ana Dizin’e kaydedilir. Bu seçenek işaretlenmez ise e-İrsaliyelerin paketlenmesi sırasında paket bazlı kaydedilecek dizin seçimi yapılabilir. 

‘G.İ.B. Portalına Yüklendi Olarak İşaretlenen Paketler, Aşağıdaki Dizine Kaydedilsin’:

Durumu ‘G.İ.B. Portalına Yüklendi’ olarak güncellenen e-İrsaliye paketleri otomatik olarak ‘Yüklenen Paketlerin Taşınacağı Dizin’e kaydedilir. 

Gelen e-İrsaliye Paketleri İçin;

‘Gelen e-İrsaliye Paketi Aktarıldığında Aşağıdaki Dizine Taşınsın’:

Gelen e-İrsaliye paketlerinin Likom Gusto’ya aktarıldıktan sonra başka bir dizine taşınması isteniyor ise bu seçenek işaretlenmeli ve ‘Aktarılan Paketlerin Taşınacağı Dizin’ belirtilmelidir.

Seçilmiş olan dizinleri görüntülemek için ise “Dizini Aç” butonuna basmak yeterli olacaktır.

clip0074

Şekil  : E-Fatura Paket Dizin Tanımları Ekranı

Firma Bilgileri Tanımları

Oluşturulacak olan e-İrsaliyelerde yer alacak firmaya ait bilgilerin tanımlaması “Firma Bilgileri” ekranı aracılığıyla yapılır. Türü ‘Kurum’ olan firmaların ‘Ünvanı’ adlı alana kurum unvanlarını şirket türünü de belirtecek şekilde (A.Ş, LTD.ŞTİ, KOOP.) yazmaları gerekmektedir. Genel Bilgiler başlığı altında yer alan alanlardan ‘Ünvanı’ ve seçimi yapılan türe göre ‘T.C. No’ ve ‘Vergi Numarası’ alanlarının doldurulması zorunludur. Adres Bilgileri sekmesi altında yer alan alanlardan ise ‘Şehir’ ve‘Ülke’ alanlarının doldurulması zorunludur.

clip0075

Şekil  : Firma/Kullanıcı Bilgileri Tanımlama Ekranı

Eğer tanımı yapılacak olan firma şahsa ait ise “Türü” alanından tür seçimi yapılırken ‘Şahıs’ seçeneği işaretlenmelidir. Şahıs seçimi yapıldığı takdirde T.C. Kimlik NoAdı ve Soyadı adı ile görüntülenecek alanların uygun verilerle doldurulması zorunludur.

E-İrsaliye Numaraları

‘e- İrsaliye Tanımları’ sekmesi altında ‘e- İrsaliye Numaraları’ grubunda yer alan e- İrsaliye Numaraları seçeneği ile sistemde tanımlı olan e- İrsaliye kodlarına ilişkin son kullanılan numaralar görüntülenmektedir. ‘E- İrsaliye Numaraları’ ekranı yardımı ile oluşturulacak olan e-irsaliyelerde hangi kodun kullanılacağı belirlenebilmektedir.

 

clip0076

Şekil  : E-İrsaliye Numaraları Sekmeleri

‘e-İrsaliye Numaraları’ listesinde yer alan ‘Kod’ alanına e-İrsaliye oluşturulurken kullanılacak olan kod yazılarak e-İrsaliye kod tanımlaması yapılabilmektedir. Listede seçili koda ait son kullanılan numara bilgisi de yer almaktadır.

 

 

 

 

e-İrsaliye Yanıt Numaraları

clip0077

Şekil  : E-İrsaliye Yanıt Numaraları ve Müşteri/Seri İçin Yanıt Numara Eşlemeleri

Müşteri/Seri için Yanıt Numara Eşlemeleri ekranı varsayılan Numara kodu belirtilebilmesi için bulunmaktadır. Ekranda yer alan uyarıdan da görülebileceği üzere “İrsaliye yanıtı oluşturulurken kullanılacak İrsaliye Yanıt Numara Tanımı her zaman için otomatik olarak Varsayılan Numara Kodu geleek şekilde görüntülenecektir”. Kullanılacak İrsaliye Yanıtı Görsel Tasarımı için de aynı durum geçerlidir. E-İrsaliye Yanıtları’na ait görsel tasarım olarak yalnızca varsayılan e-irsaliye yanıtı görsel tasarımı kullanılabilmektedir. Müşteri ya da irsaliye serisi bazlı tanımlama yapılamamaktadır.

 

clip0078

Şekil  : E-İrsaliye Yanıt Numaraları Tanım Ekranı

e-İrsaliye Müşteri Bilgileri Kontrolü

e-İrsaliye Müşteri Bilgileri Kontrolü ekranında, giriş ekranında seçimi yapılan firmaya ait alıcı ve satıcı kayıtları ‘e- İrsaliye Kullanıcı Olan Cariler’ ve ‘e- İrsaliye Kullanıcısı Olmayan Cariler’ grupları altında listelenmektedir.

clip0079

Şekil  : E-İrsaliye Müşteri Bilgileri Kontrolü Ekranı

Müşteri bilgileri kontrolü ekranındaki listede yer alan Cari Bilgileri grubuna ait alanlar aşağıdaki gibidir. 

‘e-İrsaliye Kullanıcısı mı?’: Alıcı/Satıcı kartındaki ‘E-İrsaliye Kullanıcısı’ seçeneği işaretli olan cari kartlarının ‘e-İrsaliye Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olarak görüntülenir (Şekil-29). E-İrsaliye Kullanıcısı seçeneği işaretli bir carinin e- İrsaliye Kullanıcısı işareti kaldırıldıktan sonra “Değişiklikleri Kaydet” butonuna basılarak bu carinin e- İrsaliye kullanıcısı durumu güncellenebilir.

Geçerli Mi?’: ‘e- İrsaliye için Zorunlu Olan Alanlar’ grubunda görüntülenen bilgileri eksiksiz olan carilerin ‘Geçerli Mi?’ alanı işaretli olarak görüntülenir. Alıcı/Satıcı kartındaki ‘E- İrsaliye Kullanıcısı’ seçeneği işaretli olan cari kartlarının ‘e-İrsaliye Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olarak görüntülenir.

clip0080

Şekil  : E-İrsaliye Müşteri Bilgileri Kontrolü Ekranı

G.İ.B e-İrsaliye Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonu kullanılarak, listelenen carilerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanan e-İrsaliye kullanıcıları arasında yer alıp almadığı kontrol edilebilmektedir. “G.İ.B e- İrsaliye Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonuna basıldıktan sonra ekranda ‘G.İ.B. Bilgileri’ adı altında yeni bir grup daha görüntülenir ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanan e-İrsaliye kullanıcıları listesinde yer alan carilerin ‘Kayıtlı Mı?’ alanı otomatik olarak işaretlenir.

 “G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-İrsaliye Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonu kullanılarak, yukarıda anlatılan “G.İ.B e-İrsaliye Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” butonu ile listelenen Gelir İdaresi Başkanlığı e- İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olan carilerin kartlarında “E-İrsaliye Kullanıcısı” alanı otomatik olarak işaretlenir. 

NOT: G.İ.B e-İrsaliye Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” ve “G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-İrsaliye Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonları sonrası yapılan işlemlerin geçerli olması için E-İrsaliye Müşteri Bilgileri Kontrolü penceresinde bulunan Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklanmalıdır. 

NOT: Cari kartlarında daha önce “E-İrsaliye Kullanıcısı“ alanı işaretlenen carilerin “G.İ.B e-İrsaliye Kullanıcısı Kayıtlarından Kontrol Et” ve “G.İ.B’e Kayıtlı Olanları e-İrsaliye Kullanıcısı Olarak İşaretle” butonlarına tıkladıktan sonra, eğer ilgili cari GİB E-İrsaliye kayıtlı kullanıcı listesinde yer almıyorsa, E-İrsaliye Yazılımı tarafından, “Cari Kartlarından bazıları e-İrsaliye kullanıcısı olarak işaretli olduğu halde G.İ.B. e-İrsaliye Kullanıcı listesinde bulunmamaktadır. Bu cari kartlarını e-İrsaliye kapsamından çıkarmak ister misiniz?” uyarısı verilir. Bu uyarı ekranında yer alan Evet (Yes) butonuna tıklandığında, daha önce cari kartlarında E-İrsaliye Kullanıcısı alanı işaretli olan carilerin, kartlardaki işareti program tarafından kaldırılır.

Müşteri bilgileri kontrolü ekranındaki listede yer alan e-İrsaliye için Zorunlu Olan Alanlar aşağıdaki gibidir. ‘E-İrsaliye Kullanıcısı mı?’ alanı işaretli olan carilere ait bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. 

Vergi Numarası
Semt/İlçe
Şehir
Ülke

Cari Kartını Aç” butonuna basılarak seçili satırdaki carinin alıcı/satıcı kartı görüntülenebilir.