Mali Mühür ve Dizin Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > Tanımlar >

Mali Mühür ve Dizin Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

3.2.1.1. Mühür ve Dizin Tanımları

Mühür ve Dizin Tanımları, “Dizin Tanımları” ve “Mali Mühür Tanımları” tanımlamalarının yapılacağı ekran olup, gönderilecek olan e-Defter paketlerinin kaydedileceği dizinin ve zaman damgası kullanıcı bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir. Mali Mühür Tanımları sekmesi aracılığıyla sahip olunan firma sayısı kadar firma için mali mühür tanımı yapılabilmektedir (Şekil-12).

 

clip2004

 

                        Şekil-12: Mühür ve Dizin Tanımları Ekranı Mali Mühür Tanımları Sekmesi

 

 

Mali Mühür Tanımları:

‘Mali Mühür Tanımları’ grubu altında bulunan ‘Sertifika Sahibi Bilgileri’ grubu altındaki ‘Genel Bilgiler’ ve ‘Adres Bilgileri’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

Lisans sayınız kadar firma için mali mühür tanımı yapabilirsiniz. Her lisansınız için ‘Mali Mühür Tanımları’ ekranında ‘Firma 1’, ‘Firma 2’ şeklinde sekme görüntülenecektir. Her firma sekmesinde ‘İlişkili Firma’, ‘Mali Mühür Tanım Adı’ ve ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanlarının geçerli bilgilerle doldurulması gerekmektedir.

İlişkili Firma’: Likom Gusto’da tanımlanmış olan firmalardan hangisi için mali mühür tanımı yapılacak ise o firma bu alanda belirtilmelidir.

Mali Mühür Tanım Adı’: Seçili Mali Mühür tanımına verilecek isim bu alanda belirtilmelidir.

Mali Mühür Kullanım Yöntemi’: İmzalama işlemi sırasında seçili mali mührün hangi yöntem ile kullanılarak imzalama işleminin gerçekleştirileceği seçilmelidir.

‘Bilgisayara Yüklenen Sertifika Dosyası İle’:

 

Bu seçenek işaretlenmiş ise imzalama işlemi sırasında kullanılacak olan mali mühür sertifika dosyasının ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanında belirtilmesi gerekmektedir.

Mali Mühür Sertifika Dosyası’: Seçilmiş olan firma ile mali mühre ait hangi sertifika dosyasının kullanılacağı bu alanda belirtilmelidir.

 

Mali mühre ait sertifika dosyasının bilgisayara aktarımı ile ilgili detaylı bilgiye “Sertifika Dosyalarını Bilgisayara Aktarma Kılavuzu - Likom Yazılım.pdf” adlı dokümandan ulaşabilirsiniz.

 

‘Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden’:

 

Bu seçenek işaretlenmiş ise akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin bulunduğu dizinin ‘Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’ adlı alanda belirtilmesi gerekmektedir. Akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin dizini belirtiledikten sonra kullanılacak sertifika seçiminin yapılması gerekmektedir.

Kullanılacak sertifika seçim işlemine başlanmadan önce mali mührünüzün bilgisayarınıza takılı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

 

Yalnızca digital imzalama sertifikalarının listelendiği Kullanılacak Sertifika seçimi alanından sertifika seçimi yapıldıktan sonra ‘Akıllı Kart PIN Kodu’ alanından, akıllı kartınıza ait şifrenizin her kullanımda mı sorulacağını, yalnızca ilk kullanımda mı sorulacağını ya da kaydedilip keydedilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

 

 

clip2005

 

Şekil-13: Mali Mühür Kullanım Yöntemi Olarak Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden Seçimi

 

Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’: Bu alanda kullanmakta olduğunuz akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu olan kütüphanenin bulunduğu dizini belirtmeniz gerekmektedir. Sertifika ve kütüphane seçimi yapılmadan önce akıllı karta ait sürücüler bilgisayara düzgün bir şekilde yüklenildiğinden ve sertifika dosyalarının sisteme yüklenildiğinden emin olunmalıdır.

KamuSM aracılığıyla temin edilebilecek olan akıllı kartlar ve bu akıllı kartlara karşılık gelen kütüphane isimleri Tablo-1’de incelemenize sunulmuştur.

 

 

Akıllı Kart

İşletim Sistemi

Kütüphane Dosyasının Bulunacağı Dizin

PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyası Adı

AKİS Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

akisp11.dll

AKİS Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

akisp11.dll

Gemplus Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)

Gemplus Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)

 

Tablo -1: KamuSM Aracılığıyla Temin Edilebilen Akıllı Kartlar ve PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyalarının Listesi

 

 

Kullanılacak Sertifika’: İmzalama işlemi sırasında kullanılacak olan sertifika dosyası bu alanda belirtilmelidir. Sertifika seçimi yapmak için ‘Kullanılacak Sertifika’ alanının sağında bulunan “Sertifika Seçimi” butonuna basılmalıdır. Bu butona basılmadan önce akıllı kartınızın bilgisayara takılı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. “Sertifika Seçimi” butonuna basıldığında akıllı kartınıza erişim sağlayabilmek amacı ile öncelikle kartınızın şifresini belirtmeniz istenecektir (Şekil-14).

 

malimuhur_dizintanim

 

Şekil-14: Sertifika Seçimi – Akıllı Karta Erişim Aşaması

 

Akıllı kartın şifresi belirtilip ardından “Tamam” butonuna basıldığı takdirde kartınıza yüklenmiş olan sertifikalar listelenir (Şekil-15).

 

malimuhur_dizin_tanim

Şekil-15: Sertifika Seçimi – Kullanılacak Sertifika Seçim Aşaması

 

 

Listelenen sertifikalar arasından imzalama işlemi sırasında kullanılmak istenen sertifika seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılır ve ‘Kullanılacak Sertifika’ seçimi tanımı yapılmış olur.

Akıllı Kart PIN Kodu’: Akıllı karta ait PIN Kodu’nun imzalama işlemi sırasında hangi sıklıkta sorulacağının belirlendiği alandır. Şifre sisteme kaydedilmek ve imzalama işlemleri sırasında şifre belirtilmek istenmiyor ise ‘Kaydedilsin’ seçeneği işaretlenerek ‘PIN Kodu’ alanında akıllı kartın şifresinin belirtilmesi gerekmektedir (Şekil-14).

 

‘Firma Bilgileri İle Aynı’: Likom Gusto’da tanımlanmış olan firma bilgilerinin aynılarının ‘Sertifika Sahibi Bilgileri’ sekmesinde de kullanılması isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

 

NOT: En az bir firma için Mali Mühür Tanımı yapılmalıdır. Mali Mühür Tanımı yapılmadığı takdirde Likom Yazılım e-Defter Uygulaması ‘Genel Tanımlar’ sekmesinde bir işlem yapılmak istendiğinde firmaya ait Mali Mühür Tanımı yapılmadan sistemin kullanılamayacağı konusunda kullanıcı uyarılıacaktır.

 

mali_muhur_not

Şekil-16: Mali Mühür Tanımı Yapılmadığı Takdirde Karşılaşılacak Olan Uyarı Mesajı

 

NOT: Akıllı karta erişim ile ilgili yaşanan aksaklıklar donanımsal aksaklıklar olup konuyla ilgili teknik desteğin mali mührün temin edildiği kurumdan alınması daha sağlıklı olacaktır. Ancak, bugüne kadar karşılaşılmış olan ve dikkat edilmesi önerilen hususlar aşağıdaki gibidir.

 

Akis Kart İzleme Aracı yüklenmeden önce;

 

1. Akis Kart İzleme Aracı ‘nın güncel/son sürümü (64-bit işletim sistemi için şu anda 1.1 versiyonu) kullanılmalıdır. Beta sürümü kullanılmamalıdır.

 

2. 32 bit işletim sistemi için 32 bit Java sürümü, 64 bit işletim sistemi için 64 bit Java sürümü yüklenmelidir. Burada dikkat edilecek nokta ise yüklenecek Java sürümünün JRE 6 Update 10 sonrası ya da JRE 8 Update 5 öncesi olmasıdır. KamuSM’den edinilen bilgiye göre şu anda kullanılması önerilen en uygun Java sürümü JRE 7 Update 50’dir.

 

Akis Kart İzleme Aracı ve sürücüler yüklendikten sonra;

 

1. Akıllı karta ait dll’lerin C:\Windows\System32 dizininde yer alıyor olması gerekir. Burada yer alan Akiscsp.dll’inin sürümü en az 1.0.0.20 ve akisp11.dll’inin sürümü en az 2.0.0.52 olmalıdır.

 

2. Yüklenmiş olan tüm sürücülerin güncel sürücüler olduğundan emin olunmalıdır.

 

Dizin Tanımları:

e-Defter Dosyalarının Kaydedileceği Ana Dizin’i tanımlamak için ilgili alanın yanında bulunan Şekil -17’de gösterim amaçlı işaretlenmiş olan üç noktaya tıklanmalıdır.

 

 

dizin_tanimlari

Şekil – 17 : Mühür ve Dizin Tanımları Ekranı – Dizin Tanımları

 

Üç noktaya tıklandıktan sonra dizin seçiminin yapılacağı pencere görüntülenilir (Şekil-18).

 

dizin_tanimlari_dizin

Şekil – 18: Dizin Seçim Penceresi

 

Dizin Tanımları:

‘Dizin Tanımları’ grubu altında bulunan ‘e-Defter Kayıt Dizini’ ve ‘Zaman Damgası Bilgileri’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

Genel Varsayılanlar;

 

‘İmzalama işlemi 64-bit olarak yapılsın’:

 

Firmaya ait veri boyutunun büyük (Yevmiye hareketi sayısının yaklaşık olarak 30.000’den fazla) olduğu durumlarda imzalama işleminin 64-bit olarak yapılması gerekmektedir. Bu seçenek işaretlenmediği takdirde imzala işlemi 32-bit olarak yapılır. 32-bit imzalama işlemi sırasında “64-bit imzalama seçeneğini işaretleyiniz” mesajı görüntülenir ise bu seçenek işartlenmeli ve ardından imzalama işlemi tekrarlanmalıdır.

‘e-Defter Dosyalarını 64-bit Uygulama ile Görüntüle’:

 

Oluşturulan e-Defter boyutunun 100 MB’ı geçtiği durumlarda defter görüntüleme işlemi bellek yetersizliği sebebiyle uygulama içerisinden yapılamayabilir. Bu durumda, defter dosyalarını görüntülemek için 64-bit uygulama ile görüntüle seçeneğinin işaretlenmesi defter dosyalarının görüntülenmesi için yeterli olacaktır.

 

 

‘Kayıtlar listelenirken yevmiye fişi toplamları kontrol edilsin ve güncellensin’:

e-Defter Oluşturma ekranında, yevmiye fişleri listelenirken yevmiye fişlerine ait toplamların kontrol edilerek, herhangi bir fark var ise fiş toplamının otomatik olarak güncellenmesi isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

‘e-Defter Oluşturma ekranında Eksik/Hatalı Veriler Kontrol Edilsin’:

 

Bu seçenek varsayılanda işaretli olarak gelmektedir. e-Defter Oluşturma ekranında, yevmiye fişleri listelenirken yevmiye fişlerine ait hatalı/eksik veri olup olmadığının kontrol edilmesi isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlenmemiş olsa dahi, E-Defter Yevmiye Fiş Kontrolü ekranından yevmiye fişlerine ait hatalı/eksik veri olup olmadığı kontrol edilebilir ve tespit edilen kayıtlar yazdırılabilir. Bu seçenek işaretlenir ise E-Defter Yevmiye Fiş Kontrolü ekranında her koşulda yapılan veri kontrolü e-Defter Oluşturma ekranında “Yenile” butonuna basıldığında, fişler listelenmeden önce de yapılır. “E-Defter Oluşturma” ekranında fişlerin geç yüklenmesini istemiyor ve kontrollerinizi “E-Defter Yevmiye Fiş Kontrolü” ekranından yapıyorsanız, bu seçeneğe ait işareti kaldırmanız oluşturma ekranındaki verilerin daha hızlı yüklenmesini sağlayacaktır.

‘e-Defter Belirtilen Boyuta Göre Bölünsün’:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca defter dosyalarının 200 MB’ı aşmaları durumunda bölünmeleri gerekliliği bulunmaktadır. Bu limite ek olarak defter dosyaları belirtilecek olan bir boyuta göre de bölünebilmektedir. Defter Parçalarının Max. Boyutu (MB) alanında belirtilen değerin 75 MB’tan büyük olması durumunda defter boyutu 200 MB’a ulaşmamış olsa dahi belirtilen boyut aşıldığında bölünecektir. Belirtilen bölünme boyutunun 75 MB’tan küçük olması durumunda ilgili boyut dikkate alınmayarak bölünme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bölünme limiti ile birlikte bölünme tarihinin de belirtilmesi durumunda ise yalnızca bölünme tarihi dikkate alınarak, defter bu şekilde oluşturulacaktır.

‘e-Defter Oluşturulurken Şube Seçimi Yapılsın:

 

Firmaya ait her şube için ayrı ayrı defter oluşturulmak isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Likom Presto Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı hariç diğer tüm Likom Yazılım ürünleri kullanıldığı takdirde şubeli defter oluşturulabilmektedir.

‘e-Defter Seçilen Tarihe Göre Bölünsün:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca defter dosyalarının 200 MB’ı aşmaları durumunda bölünmeleri gerekliliği bulunmaktadır. Bu limite ek olarak defter dosyaları belirtilecek olan bir tarihe göre de bölünebilmektedir. Defter dosyalarının belirli bir tarihe göre bölünmesi isteniyor ise bu seçenek işaretlenmeli ve ardından sağında görünecek olan tarih seçim alanından tarih seçilmelidir. Tarih seçimi de yapıldıktan sonra tanıma ait varsayılan bölünme tarihi Şekil-17’deki gibi görüntülenecektir.

Defterler tarihe göre bölünecek olsa dahi bu içinmebilmeleri olara Firmaya ait her şube için ayrı ayrı defter oluşturulmak isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

e-Defter Dövizli olarak oluşturulsun:

 

Dövizli defter tutan firmaların e-Defter oluştururken bu seçeneği işaretlemeleri ve defterin tutulduğu döviz cinsine ait evrensel kodun “Varsayılan Döviz Kodu” alanında belirtilemesi gerekmektedir.

e-Defter Kayıt Dizini;

 

‘e-Defter Dosyalarının Kaydedileceği Ana Dizin:

 

Oluşturulan e-Defter dosyalarının kaydedileceği ana dizin altında firmaVergiNumarası \ yıl \ ay \ defter durumu’na göre klasörler oluşturulur ve oluşturulan defterler ilgili klasöre kaydedilir.

Zaman Damgası Bilgileri;

 

‘Zaman Damgası Sunucu Adresi:

 

Beratları zaman damgalı olarak imzalarken bağlanılacak olan zaman damgası sunucusunun tam adresinin belirtileceği alandır.

Zaman damgası KamuSM’den temin edilmiş ise zaman damgası sunucu adresi ‘http:\\tzd.kamusm.gov.tr’ olarak belirtilmelidir.

‘Müşteri Numarası’:

 

Zaman damgasının temin edildiği kurum tarafından verilmiş olan müşteri numarası belirtilmelidir.

‘Müşteri Parolası’:

 

Zaman damgasının temin edildiği kurum tarafından verilmiş olan müşteri parolası belirtilmelidir.

‘Kredi Sorgula’:

 

Zaman damgasına ait kullanılabilir krediyi görüntülemek için “Kredi Sorgula” butonu kullanılmalıdır.