Maliyet Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Maliyet Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Maliyet hesaplamaları sonucu oluşan muhasebe belgelerine Muhasebe > Toplu Muhasebe ekranından ulaşılabilir.

Üretime Çıkış Hareketlerinin Muhasebesi (710-150)

Toplu muhasebe ekranında hareket türü ekranından üretime çıkışlar seçilerek 710-150 kayıtlaması yapılır.

Üretime çıkış hareketleri toplu muhasebe ekranıdan tek hareket türü seçilerek, buradan Üretime Çıkış türü seçilerek belirtilen tarih aralığında hareketlerini listelenmesi sağlanır. Seçilen hareketler için muhasebe kaydı yapılabilir,

Ayrıca, eğer üretime çıkış hareketleri için toplu muhasebe kaydı yapılmış ise Seçilen Hareket Türü üzerinden Tahakkuklar kısmında "Üretime Çıkışlar Toplu Muhasebe" seçilerek, tek kaynak belge listelenir ve muhasebe kaydı yapılabilir.

toplu muhasebe üretime çıkışlar toplu

 

İş Emri Gerçekleşmeleri (151-711,721,731) :

Toplu muhasebe ekranında seçilen hareket türü iş emri gerçekleşme olarak seçilen işlemlerin muhasebe kaydı sonucu malzeme maliyeti ve direkt işçiliklerin dağıtımı sağlanır.

Endirek Maliyetler (151-721,731) :

Dağıtımlar yoluyla iş emirlerine yansıtılan giderlerin muhasebe kaydıdır. Ayrıca, fiili işçilik ve bordro arasında oluşan farkın (151-721) muhasebe kaydıda bu kapsamda değerlendirilir.

Yansıtmaların Muhasebe Kaydı

Toplu muhasebe ekranında Listeleme koşulları altında “Seçilen Hareket Türü” seçildikten sonra yanında bulunan üç nokta butonu ile hareket türleri ekranı açılır. Tahakkuklar/... sekmesinde “Endirek Maliyetler” ve “Toplu İş Emri Gerçekleşmeleri” seçenekleri seçildikten sonra yenile denilir.

maliyet muhasebe kaydı yansıtma 1

Toplu muhasebe ekranında yenile denildikten sonra aşağıdaki gibi 2 türde hareketler listelenecektir. İlgili aya ait 2 hareket seçilerek tek fişe atılması sağlanır.

maliyet muhasebe kaydı yansıtma 2

Ürün Maliyeti (152-151) :

İş emirlerinde üretilen ürün varsa, 151 hesaptan 152 mamul hesabına alıınması sağlanır.