Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bakiye Kapatma ya da Yanıstma Şablonu oluşturmak için Gusto / Muhasebe / Tanımlar Menüsünde Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonu seçilmelidir. exp_collapse

 

tog_minusBakiye Kapatma Şablonları

Likom Gusto ERP Yazılımda Bakiye Kapatma şablonları dönem sonlarında otomatik hesap kapatma işlemleri amacıyla oluşturulmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan ekranda Şablon Adı ve Şablon Açıklaması girildikten sonra Şablon İçeriği bölümünde kapatılacak olan muhasebe hesap kodları girilir. Kapanış Fişi oluşturma için tasarlanan bakiye kapatma şablonunda girilen muhasebe hesap kodları firmanın yıl içinde kullanmakta olduğu muhasebe kodlarının ilk hesabını ve son hesabını içermelidir.

Yıl Sonu Kapatma fişi oluşturma dışında da bakiye kapatma şablonu oluşturulabilir. Yılsonu Kapatma fişi dışında tanımlanacak olan şablon ilk hesaptan son hesaba tek bir satır ile tanımlandığı gibi istenirse belli hesaplar arasında aralık verilerek birden çok satır da girilebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta tanımlanacak olan şablon için şablon içeriği bölümünde bulunan başlangıç ve bitiş kodları alanlarının ilk hesap ve son hesabın oluşturmasıdır.

 

tog_minus_sev2Şablon İle Kapanış Fişi Oluşturma

Kapanış Fişi oluşturmak için Muhasebe / Kapanış Fişi seçilmelidir. exp_collapse

Kapanış Fişine basıldığında yevmiye fişi ekranı açılır. Yevmiye fişi ekranı açıkken aşağıdaki Fiş İşlemleri alanından İşlemler'e tıklanarak Bakiye Kapatma işlemi seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bakiye Kapatma işlemi seçildiğinde Yevmiye Fişi üzerine Hesap Bakiyelerinin Yevmiye Hareketi İle Kapatılması ekranı açılır. Bu ekranda daha önce tanımlanmış olan şablon seçimi yapılır. Başlangıç ve Bitiş Tarihi firma dönemi dikkate alınarak otomatik gelir. Ortak açıklama girilecekse ilgili kutu seçilip açıklama alanı doldurulur. Tamam simgesine tıklanır.

clip0059x

Tamam simgesine tıklandıktan sonra program otomatik olarak borç tutarını alacağa, alacak tutarını borca yazmak kaydı ile hesap kapatma işlemlerini yapar.

 

tog_minusBakiye Yansıtma Şablonları

Bakiye Yansıtma

Likom Gusto ERP Yazılımda Bakiye Yansıtma şablonları belirli dönemlerde   belirli hesaplarda bulunan hesaqp bakiyelerinin  otomatik yansıtılması  amacıyla oluşturulmaktadır.

Bakiye Yansıtma Şablonu oluşturmak için Gusto / Muhasebe / Tanımlar Menüsünde Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonu seçilmelidir. Şablonu oluşturmak için Gusto / Muhasebe / Tanımlar Menüsünde Bakiye Kapatma ve Yansıtma Şablonu seçilmelidir.exp_collapse

Açılan Muhasebe Tanımları penceresinde “Yansıtma Şablonu” sekmesine geçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bakiye Yansıtma Şablonu penceresinde daha önce tanımlanmış olan şablonlar görüntülenebileceği gibi yeni Bakiye Yansıtma Şablonu tanımı da yapılmaktadır. Yeni bir Bakiye Yansıtma Şablonu oluşturma işleminden kısaca söz edecek olursak;

Açılan ekranda Şablon Adı ve Şablon Açıklaması girildikten sonra Şablon İçeriği bölümünde;

Başlangıç ve Bitiş Kodu bölümlerine yansıtılacak olan muhasebe hesap kodları girilir.

Yansıtma Hesap Kodu alanına ise Yansıtılacak olan hesapların hangi hesaba yansıtılacaksa o hesap seçilir.

Karşılık Hesap Kodu alanında ise Yansıtma Hesabının karşılık hesabı seçilir.

 

Oluşturulan bakiye yansıtma şablonlarının kullanımından örnek bir mahsup fişi üzerinden kısaca söz edelim;

Gusto Muhasebe Modülü / Mahsup Fişi seçilir. Satırda ilgili işlemler yapıldıktan sonra İşlemler combosu üzerine gelinir ve “Yansıtma” seçimi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

“Yansıtma” seçeneği seçildikten sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fiş Yansıtma” penceresi açılacaktır.

Açılan bu pencere üzerinde daha önce tanımlanmış olan şablon seçimi yapılır.

muhasebebakiyeyansıtmapenceresi

 

Başlangıç ve Bitiş Tarihi firma dönemi dikkate alınarak otomatik gelir. Ortak açıklama girilecekse ilgili kutu seçilip açıklama alanı doldurulur.

muhasebebakiyeyansıtmapenceresi2

 

Tamam simgesine tıklanır, Bakiye Yansıtma işlemi tamamlanmış olur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.