Fiş Aktarımı, Açılış ve Kapanış Fişleri Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Fiş Aktarımı, Açılış ve Kapanış Fişleri Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

FIŞ AKTARMA (FIŞ KOPYALAMA)

Muhasebe ekranında kullanılan bir diğer işlem de fiş aktarma veya fiş kopyalamadır. Fiş kopyalama özelliği ile sürekli olarak girilen yevmiye fişlerinin (örneğin her ay ödenen telefon faturalarının muhasebeleştirilmesi) yeniden manuel olarak tek tek elle girilerek değil, fiş kopyalama işlemi ile tek seferde gerçekleştirilmesini sağlar.

Fiş aktarma işlemi Muhasebe modülü'n de yer alan Hareketler menüsünden gerçekleştirlir. Burada bulunan Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Düzeltme Fişi, Açılış Fişi, Kapanış Fişi ikonlarından aktarma(kopyalama) yapılmak istenilen türe göre seçim yapılır.exp_collapse

Seçimi yapılan fiş ikonuna tıklanıldığında açılan ekranın alt bölümünde bulunan Seçenekler Düğmesine tıklanılır. Burada Fiş Aktarıma, Ters Fiş Aktarıma, Bakiye Kapatma, Yansıtma, Kur Farkı Evaluasyonu olmak üzere seçenekler gelir. Bunlardan Fiş Aktarımı seçilir.exp_collapse

Fiş Arktarıma seçimi yapılınca Fiş Aktarıma/Ters Fiş Aktarma ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusFiş Aktarma(Kopyalama) Ekran Özellikleri

Fiş Seçim Kriterleri Alanı:

Fiş No: Aranılan fişin numarası tam olarak biliniyor ise bu alanda bulunan her iki kutucuğa da aranılan fişin numarası yazılır aksi halde fişin numarası bilinmiyor ise fiş numarası aralığı verilerek arama yaptırılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yevmiye No: Aranılan yevmiye fişinin yevmiye numarası tam olarak biliniyor ise bu alanda bulunan her iki kutucuğa da aranılan yevmiye fişinin yevmiye numarası yazılır aksi halde fişin numarası bilinmiyor ise yevmiye numarası aralığı verilerek arama yaptırılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Tarih: Aranılan yevmiye fişinin hangi tarihe ait olduğu biliniyor ise tarih bölümündeki her iki tarih alanına da aranılan fişin tarihi girilir, şayet aranılan fişin hangi tarihe ait olduğu bilinmiyor ise bu bölümde tarih aralığı verilerek fiş aratılabilir. Ya da “Tüm Dönemlerdeki Fişleri Tara” seçimi işaretlenerek tarih aralığı vermeye gerek kalmadan tüm dönemlerdeki fişlerin taranması sağlanabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Fiş Tipi: Yine fiş seçim kriterleri bölümünde bulunan fiş tipi belirleme alanından da aranılan fişin tipi belirlenerek sadece aranılan fiş tipi seçilir, eğer aranılan fişin tipi bilinmiyor ise tümü işaretlenerek arama yaptırılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bakiyeye Göre Arama: Aranılan fişin bakiye durumuna göre de fiş arama işlemi yapılabilir. Eğer aranılan fişin bakiye durumu biliniyor ve fişin bakiyesi alacak bakiyesi veriyorsa “Alacak Bakiye>0”, borç bakiyesi veriyor ise “Borç Bakiye>0”, eğer fişin borç ve alacak toplamları eşit ise “Alacak Toplam = Borç Toplam” seçeneği seçilir. Şayet aranılan fişin bakiye durumu bilinmiyor ise tümü işaretlenerek arama yaptırılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yenile: Fiş Seçim Kriterleri alanında kullanıcı gerekli alanları doldurduktan sonra “Yenile” butonuna tıklayarak aradığı kriterler doğrultusunda yevmiye fişlerini listeletecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Fiş Aktarma Kriterleri Alanı:

Fiş Aktarma / Ters Fiş Aktarma penceresinde bulunan son bölüm de fiş aktarma kriterleri bölümüdür. Bu bölümde kullanıcı aktarım yapılacak fiş için açıklama girebilir, ayrıca girilen açıklamayı daha sonra yapılacak olan fiş aktarımlarında kullanılmak üzere ortak açıklama olarak atayabilir. “Ortak Açıklama” kutucuğu işaretlenir ise kullanıcının bu alana girmiş olduğu açıklamayı ortak açıklama olarak atanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu pencerede gerekli alanlar doldurulduktan sonra “Yenile” butonu tıklanır ve pencerede listelenen ilgili fiş “Tamam” butonuna tıklanarak aktarılır.

İlk anda Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Düzeltme Fişi, Açılış Fişi, Kapanış Fişi fiş türlerinden seçimimizi yaptığımız ekrana aktarma(kopyalama) işlemi gerçekleşmiş olur.

 

tog_minusTers Fiş Aktarma (Ters Bakiye İle Fiş Kopyalama)

Yeni açılmış dönem için kapanış fişi açılış fişi olarak açılıp finansal işlemlere devam edilir. Açılış fişini oluşturmak için Gusto ERP Yazılımı' nın Muhasebe modülü altında bulunan Hareketler menüsünde Açılış Fişi simgesi  seçilmelidir.exp_collapse

Açılış Fişine basıldığında yevmiye fişi ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Önemli Not: Açılış fişi yeni dönemin ilk gün tarihi ile yapılır. Açılış fişi olmadan da firma süre gelen işlemlerini yapabilir. Bu zaman içerisinde yapılan işlemler bir sakınca doğurmaz ancak bakiye mutabakatı ya da hesabın tam kontrolü için açılış fişinin aktarılması beklenmelidir.

Açılış fişi oluşturulmadan yıl içerisindeki işlemler yapılmaya başlandığında herhangi bir aksilik olmaması için ilk fiş numarası açılış fişi için otomatik olarak atlanır ve fiş numarası -2- iki den itibaren verilir. Eğer cari yılda yapılan ilk işlem açılış fişi olursa program tarafından açılan -2- iki no’lu fiş numarası -1- bir numarayla değiştirilmelidir. Değiştirmenin unutulduğu zamanlar yevmiye fişi listelerinden Yevmiye No Sırala işlemi ile de -1- bir numaralı fiş açılış fişi olarak düzeltilebilir.

Fiş numarasını düzeltme işlemini manuel olarak klavyeden yazabilir yada Yeni düğmesine basıp açılan ekrandan değiştirebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Açılış Fişi yılın ilk günü yapılmadığı zaman dikkat edilmesi gereken bir nokta da tarih olmalıdır. Açılış işlemleri yapılırken tarih varsayılan olarak günün tarihi gelecektir. Bu tarihin baştan değiştirilmesi önemlidir çünkü firma yapısının büyüklüğüne göre değişse de ters fiş aktarım işlemi de kapanış işlemi kadar uzun süreceği için olası zaman kaybı önlenmiş olur.

YevmiyeFişDikkat

Açılış fişinin kapanış fişinden oluşturulması için dikkat edilmesi gereken konular tamamlandıktan sonra Açılış Fişi ekranının alt bölümünde bulunan İşlemler düğmesinden Ters Fiş Aktarma seçilir.

TersFişAktarmaYol

Ters Fiş Aktarma seçildiğinde gelen ekran aşağıdaki gibi olur. Burada belirlediğimiz aralığa göre kapanış fişleri listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan Ters Fiş Aktarma ekranında Fiş No alanına kapanış fişinin numarası yazılarak Tüm Dönemdeki Fişleri Tara kutusu işaretlenir. Yenile düğmesine basıldığında kapanış fişi listelenir. Açıklama alanına istenilen açıklama yazıldıktan sonra Tamam düğmesine basılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kapanış fişinin ters aktarılması ile bir önceki yıl değerleri cari yıla açılış kaydı olarak alınır. Açılış fişi yevmiye fiş listesinden izlenir. Yevmiye no alanına 1 yazarak gözlemleyebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.