Mali Tablolar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Mali Tablolar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İşletmelerin Maliyeye vermekle yükümlü oldukları bilanço ve gelir gider tabloları Mali Tablolar da yer almaktadır.

Mali Tablolar Gusto ERP Yazılımı’nda, Muhasebe Modülü/ Mali Tablolar ikonunda bulunmaktadır. exp_collapse

 

 

tog_minusMali Tablolar Ekran Özellikleri

Mali Tablolar ikonuna tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Mali Tablolar ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere Mali Tablolar ekranında 23 adet mali tablo bulunmaktadır. Ekranda mali tablonun adı, açıklaması, tabloya bağlı rapor kodu ve ilgili mali tablonun son hesaplanma tarihi bilgileri bulunmaktadır.

Göster Düğmesi İşlevleri: “Göster”  düğmesi Mali Tablolar ekranının alt kısmında bulunmaktadır. Mali Tablolar ekranında üzerinde bulunulan satırdaki mali tablonun içeriği görüntülemek için “Göster” düğmesi kullanılır.

“Göster”  düğmesi tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan ilgili mali tabloya ait aktif ve pasiflerin görüntülendiği ekran açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranda aktiflerin ve pasiflerin kartları bulunmakta ve yeni kart tanımlaması da yapılabilmektedir. Kısaca kart özelliklerinde bahsedecek olursak ;

Burada tanımlanan mali tablo kartlarının aktif ve pasiflerinin hangi hesaba nasıl kayıt atacağı belirlenmektedir. Bu işlem Formül tanımlama olarak adlandırılan bölümde yapılmaktadır.

 

Bu ekranda aktiflerin ve pasiflerin kartları bulunmakta ve yeni kart tanımlaması da yapılabilmektedir. Kısaca kart özelliklerinde bahsedecek olursak ;

Burada tanımlanan mali tablo kartlarının aktif ve pasiflerinin hangi hesaba nasıl kayıt atacağı belirlenmektedir. Bu işlem Formül tanımlama olarak adlandırılan bölümde yapılmaktadır.

 

Likom Gusto ERP Yazılımda Mali Tablo formülleri, ilgili mali tablo elemanında bulunan ilgili hesabın yada başka bir mali tablo elemanının belli formülasyona göre hesaplanması esasına dayanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üst Mali Tablo Elemanı: Mali tablonun bağlı olduğu üst kod/ad bilgisi görüntülenmektedir.

Kodu: Mali tablonun bağlı olduğu üst kod bilgisi görüntülenmektedir.

Adı: Mali tablonun bağlı olduğu üst ad bilgisi görüntülenmektedir.

malitabloustkod

Mali Tablo Elemanı: Mali tablonun kodu ve adı bilgisi görüntülenmektedir.

Kodu: Mali tablonun bağlı olduğu kod bilgisi görüntülenmektedir.

Adı: Mali tablonun bağlı olduğu ad bilgisi görüntülenmektedir.

malitablokodu

 

Rapor Gösterim Şekli: İlgili mali tablo elemanının raporda gösterilip gösterilmemesi ile ilgili parametredir.

Her Zaman Göster: İlgili mali tablo elemanının değerine bakmadan raporda  gösterilmesi sağlanır.

Sıfırdan Küçükse Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerinin sıfırdan küçük olması durumunda  gösterilmemesi sağlanmaktadır.

Hiç Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerine bakmadan raporda  gösterilmemesi sağlanır.

Sıfır ise Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerinin Sıfır ise  raporda  gösterilmemesi sağlanır.

malitablorapor

Formül: Formül Satırı alanında tanımlanan formülün izlendiği alan olup bu alana müdahale edilemez yalnızca izleme alanıdır.

formul

Satır Türü: Mali Tablo formül tanımına eklenecek olan satır türünün seçildiği alandır.

satirturu

Satır Türü Hesap Planı seçilirse: Muhasebe’de bulunan hesaplar bu alanda listelenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır Türü Mali Tablo seçilirse: Mali Tablo elemanları bu alanda listelenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır Türü İşaret seçilirse: Gusto Sistem İşaret Tanımları ekranında Yevmiye fiş başlık bilgilerinde yada satırlarda girilmiş olan işaret tanımlarının gelmesi   sağlanmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır Türü Özel İşaret seçilirse: Yevmiye fişi satırlarında bulunan Fon Akım Tablosu, Kar Dağtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu vb. Alanların  yardımıyla oluşacak formüllerde hesaplama yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır Türü Parantez Aç seçilirse: Mali Tablo elemanı formül satırına Parantez Aç eklenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır Türü Parantez Kapa seçilirse: Mali Tablo elemanı formül satırına Parantez Kapama eklenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşlem: Mali Tablo elemanlarında tanımlı formüllere göre bölme-çarpma-çıkartma-toplama yada işlem yapılmasın şeklinde matamatiksel işlemlerin yapıldığı alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

H.Özelliği: Satır Türü Hesap Planı yada Mali Tablo seçildiğinde aktif olmaktadır. Bu alandan ilgili hesap kodu yada mali tablo elamanı seçilir.

Özellik: Satır Türü Hesap Planı seçildiğinde aktif olmaktadır. Bu alandan Borç Toplam, Alacak Toplam, Borç Bakiye, Alacak Bakiye vb. Hesap çalışma şekli seçilen  alandır.

Düzeltme Fişleri Hariç: Bu alan işaretlenirse oluşacak mali tablo satırında bağlı olan hesap kodundaki yevmiye hareketlerinde düzeltme fişleri dikkate   alınmayacaktır.

Sabit Değ: Satır Türünde Sabit Değer seçildiğinde bu alan aktif hale gelmekte olup, manuel yerel para birimi bazında sayı girişine izin verilmektedir.

Sabit Döviz Değ: Satır Türünde Sabit Değer seçildiğinde bu alan aktif hale gelmekte olup, manuel döviz cinsi  bazında sayı girişine izin verilmektedir.

Ekle: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırına eklenmek için kullanılmaktadır.

Düzenle: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırında düzenleme yapmak için kullanılmaktadır

Çıkart: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırından satır çıkarılması için kullanılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Özellikler Düğmesi İle Dönem Oluşturma Ve Kod Oluşturma: “Özellikler” düğmesi Mali Tablolar ekranının alt kısmında bulunmaktadır. Özellikler düğmesi aracılığı ile dönem oluşturma ve kod oluşturma işlemleri yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

“Mali Tablo Özellikleri” penceresinde 2 sekme bulunmaktadır ilk sekme “Dönemler” sekmesi olup bu sekmede daha önce tanımlanmış dönemler görülebileceği gibi mali tablo için yeni dönem tanımlama işlemi de yapılmaktadır. Yeni dönem tanımlamak için pencerede boş satır üzerine gelinerek açılacak olan dönemin “Adı”, ilgili mali dönemin açılacağı “Firma”, mali dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerinin girileceği “Başlangıç” ve “Bitiş” alanları doldurulmalıdır. Ayrıca ekranda bulunan “Nesne Bağla” düğmesi ile ilgili mali dönem için ole nesnesi bağlama işlemi yapılabilir.

Bağlanan ole nesnesi “Ole Nesnesi” ve “Ole Dosya Adı” alanında görülecektir.

“Son Hesaplanma Tarihi - Saat” kolonunda ise ilgili mali tablonun en son hesaplatılma tarih ve saati hesaplatılma yapıldıktan sonra görüntülenebilecektir.

“Kod Tanımı” sekmesinde de ilgili mali tabloya ait kod tanımı yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Kod Tanımı satırında kod maskesi tanımlı işlemi yapılarak mali tabloya ait katlarda kullanılacak olan kod maskesi belirlenmiş olur.

Araya Ekle Düğmesi ile Yeni Mali Tablo Tanımlama: Bu düğme aracılığı ile yeni mali tablo tanımlama işlemi yapılmaktadır. “Araya Ekle” düğmesine tıklandığında üzerinde bulunulan satırın üstüne yeni bir satır açılır ve bu satırda yeni tanımlanacak olan mali tablonun adı, açıklaması ve var ise rapor kodu seçimleri yapılır ve “Göster” düğmesi ile ilgili mali tablonun formül tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.

Kopyala Düğmesi ile Mali Tablo Kopyalama: “Kopyala” düğmesi ile tanımlı olan herhangi bir mali tablo kopyalama işlemi yapılabilir.  “Kopyala” düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Yeni Oluşturulacak Mali Tablo” penceresi açılacaktır.

clip0536

Bu pencerede “Mali Tablo Adı” bölümüne yeni mali tablonun adı yazılmalı, “Açıklama” bölümüne ilgili mali tabloya ait açıklama yazılmalı ve “Rapor Kodu” bölümünde de mali tabloya ait bir rapor var ise ilgili raporu seçme işlemi yapılmalıdır. Gerekli bilgiler girildikten sonra “Tamam” düğmesine tıklanarak Mali Tablo Kopyalama ile yeni bir mali tablo oluşturma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Hesaplat Düğmesi ile İlgili Mali Döneme Ait Hesaplamaların Yapılması: “Hesaplat” düğmesi ile mali döneme ait hesaplama işlemleri yapılmaktadır. “Hesaplat” düğmesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Hesaplanması İstenen Mali Tablo Seçimi” penceresi açılmaktadır. “Hesaplat” düğmesine tıklandığında üzerinde bulunulan mali tabloya ait mali dönemler açılır ve bu pencerede ilgili mali tablonun ilgili mali dönem veya dönemleri seçilerek “Tamam” düğmesine tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

OK” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki ikaz yazısı çıkacaktır;

clip0538

Evet” tıklanarak ilerlendikten sonra “Mali Tablo Hesaplanıyor..” penceresi hesaplama tamamlanana kadar pencerede görülecektir.

clip0539

Mali Tablo hesaplatma işlemi tamamlandığında aşağıdaki ikaz yazısı çıkacaktır.

clip0540

Son hesaplatma tarihi ekrana aşağıdaki şekilde yansıyacaktır;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusMali Tablo Formülleri

Mali Tablo Formülleri: Mali Tablo formülleri, ilgili mali tablo elemanında bulunan ilgili hesabın yada başka bir mali tablo elemanının belli formülasyona göre hesaplanması esasına dayanır.

clip1359malitablo1

Üst Mali Tablo Elemanı: Mali tablonun bağlı olduğu üst kod/ad bilgisi görüntülenmektedir.

Kodu: Mali tablonun bağlı olduğu üst kod bilgisi görüntülenmektedir.

Adı: Mali tablonun bağlı olduğu üst ad bilgisi görüntülenmektedir.

clip1359malitablo2

Mali Tablo Elemanı: Mali tablonun kodu ve adı bilgisi görüntülenmektedir.

Kodu: Mali tablonun bağlı olduğu kod bilgisi görüntülenmektedir.

Adı: Mali tablonun bağlı olduğu ad bilgisi görüntülenmektedir.

clip1359malitablo3

Rapor Gösterim Şekli: İlgili mali tablo elemanının raporda gösterilip gösterilmemesi ile ilgili parametredir.

Her Zaman Göster: İlgili mali tablo elemanının değerine bakmadan raporda  gösterilmesi sağlanır.

Sıfırdan Küçükse Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerinin sıfırdan küçük olması durumunda  gösterilmemesi sağlanmaktadır.

Hiç Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerine bakmadan raporda  gösterilmemesi sağlanır.

Sıfır ise Gösterme: İlgili mali tablo elemanının değerinin Sıfır ise  raporda  gösterilmemesi sağlanır.

clip1359malitablo4

Formül: Formül Satırı alanında tanımlanan formülün izlendiği alan olup bu alana müdahale edilemez yalnızca izleme alanıdır.

Satır Türü: Mali Tablo formül tanımına eklenecek olan satır türünün seçildiği alandır.

Satır Türü Hesap Planı seçilirse: Muhasebe’de bulunan hesaplar bu alanda listelenmektedir.

clip1359malitablo53

Satır Türü Mali Tablo seçilirse: Mali Tablo elemanları bu alanda listelenmektedir.

clip1359malitablo5

 

Satır Türü İşaret seçilirse: Gusto Sistem İşaret Tanımları ekranında Yevmiye fiş başlık bilgilerinde yada satırlarda girilmiş olan işaret tanımlarının gelmesi sağlanmaktadır.

clip1359malitablo6

 

Satır Türü Özel İşaret seçilirse: Yevmiye fişi satırlarında bulunan Fon Akım Tablosu, Kar Dağtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu vb. Alanların  yardımıyla oluşacak formüllerde hesaplama yapılabilmektedir.

clip1359malitablo7

 

Satır Türü Parantez Aç seçilirse: Mali Tablo elemanı formül satırına Parantez Aç eklenmektedir.

clip1359malitablo8

Satır Türü Parantez Kapa seçilirse: Mali Tablo elemanı formül satırına Parantez Kapama eklenmektedir.

clip1359malitablo9

İşlem: Mali Tablo elemanlarında tanımlı formüllere göre bölme-çarpma-çıkartma-toplama yada işlem yapılmasın şeklinde matamatiksel işlemlerin yapıldığı alandır.

clip1359malitablo10

 

H.Özelliği: Satır Türü Hesap Planı yada Mali Tablo seçildiğinde aktif olmaktadır. Bu alandan ilgili hesap kodu yada mali tablo elamanı seçilir.

Özellik: Satır Türü Hesap Planı seçildiğinde aktif olmaktadır. Bu alandan Borç Toplam, Alacak Toplam, Borç Bakiye, Alacak Bakiye vb. Hesap çalışma şekli seçilen alandır.

Düzeltme Fişleri Hariç: Bu alan işaretlenirse oluşacak mali tablo satırında bağlı olan hesap kodundaki yevmiye hareketlerinde düzeltme fişleri dikkate alınmayacaktır.

Sabit Değ: Satır Türünde Sabit Değer seçildiğinde bu alan aktif hale gelmekte olup, manuel yerel para birimi bazında sayı girişine izin verilmektedir.

Sabit Döviz Değ: Satır Türünde Sabit Değer seçildiğinde bu alan aktif hale gelmekte olup, manuel döviz cinsi  bazında sayı girişine izin verilmektedir.

Ekle: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırına eklenmek için kullanılmaktadır.

Düzenle: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırında düzenleme yapmak için kullanılmaktadır

Çıkart: Seçilen mali tablo elemanı fomül satırından satır çıkarılması için kullanılmaktadır.