Mali Tabloların Aktarımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Mali Tabloların Aktarımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP yazılımına mail tablolar standart mali tablolardan aktarılabilir veya önce excel'de hazırlanan tabloları access'e aktarıp daha sonra ise access'e aktarılan tabloları Likom Gusto ERP yazılımına aktarmak mümkündür.

Mali tabloların aktarımı ile ilgili aşağıda detaylı bilgi verilmiştir. Mali tablolar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

tog_minusMali Tabloların Standart'dan Aktarımı

Muhasebe Modülü altında bulunan Mali Tablolar ve Mali Tablolar(TFRS) ikonlarına tıklanılarak ekran açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranlar arasındaki fark tabi oldukları kanunlardır. Tablolar buna göre şekillendirilmiştir.

 

VUK-Vergi Usul Kanunu > Mali Tablolar

TFRS-Türkiye Finansal Raporlama Standartları > Mali Tablolar(TFRS)

 

Menüye tıklanıldığında açılan ekran aşağıdaki gibidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Mali Tablolar için hazırlanılan standartlaştırılmış yapının Gusto’ya aktarımı Standarttan Aktar butonu ile yapılmaktadır.

MaliTablolarStandartAktarimiAktar

 

Butona basıldığında sistem Mali Tablolar yapısında değişiklik olacağına dair uyarı vermekte ve devam edip etmemeyi kullanıcıya bırakmaktadır. Devam etmek için Yes butonuna basılır.

MaliTablolarStandartAktarimUyari

 

Aktarma başladığı zaman ekrana “Mali tablolar XML’den alınıyor..” şeklinde durum bilgisi yazılmaktadır.

MaliTablolarStandartAktarimDurum

 

Aktarma tamamlandığında bunu bildiren uyarı gelmektedir.

MaliTablolarStandartAktarimSonuc

 

OK'a tıkladıktan sonra aktarılan mali tablolar ekranda listelenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Mali Tablonun yapısını görmek için Mali Tablo liste alanından seçilir ve Göster butonuna tıklanılır ve Mali tablo aşağıdaki gibi görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusExcel'den Access'e Aktarım

Elimizde bulunan excel dökümanında oluşturduğumuz mali tabloları aktarmak için ilk olarak yeni bir access dosyası açılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu access dosyasını  açtığımızda karşımıza aşağıdaki ekran gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Burdan excel dökümanındaki dataları kopyalamak için External Data menüsünden, Excel sekmesi seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Çıkan ekranda sırayla önce Browse düğmesine basılır ve daha sonra aktarılmak istenen excel dosyası seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu işlemden sonra karşımıza gelen sayfada aktarmak istediğimiz excel’in içindeki sayfalar görünür ve aktarılmak istenen sayfalar seçilir. Eğer bütün sayfalar aktarılmak isteniyorsa sıradaki işlemler bütün sayfalar için tekrarlanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranda Next denildikten sonra, sıradaki ekranda First Row Contains Column Headings seçeneği işaretlenmelidir. Bunun amacı excel sayfasındaki ilk satırın bir veri değil, özellik(sütun başlığı) olduğunu belirtmektir.  First Row Contains Column Headings seçildikten sonra next’e basıldığında gelen ekranda oynama yapılmadan tekrar next’e basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Next’e bastıktan sonra gelen ekranda 3 seçenek görünmektedir.  Bunlar “Let access add primary key”, “Choose my own primary key” ve “No Primary Key”dir. Bu seçeneklerden access’in yeni bir primary key(birincil anahtar) oluşturmasını istiyorsanız “Let access add primary key”i, tablodan bir özelliği primary key olarak kullanmak istiyorsanız “Choose my own primary key”i ve primary key olmasını istemiyorsanız son seçenek olan “No primary key”  seçeneğini seçmelisiniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Artık çıkan ekranda oluşturulan tablonuza isim verip seçili excel tablosu için işlemi sonlandırabilirsiniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusAccess'ten Likom Gusto ERP Yazılımı'na Aktarım

Access dosyası yaratıldıktan sonra Control Panel(Denetim Masası)’e gidilir ve burdan Administrative Tools(Yönetimsel Araçlar) seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Burdan ODBC Data Sources’a girilir

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Karşınıza çıkan ekranda User DNS sekmesi altında Add düğmesiyle yeni ayar ekleyin.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Burda çıkan ekranda Driver do Microsoft Access’i seçerek Finish’e tıklayın ve gelen ekranda Data Source Name olarak “Mali Tablolar” yazın. Sonra da Database’i oluşturduğunuz access dosyası seçerek işlemi tamamlayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

                     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamladıktan sonra Likom Gusto ERP yazılımına geçiş yapın. Diğer sekmesinin altında Standart bölümünden Standart Veri Aktarımını seçin. Karşınıza gelen ekranda Mali Tabloları seçin ve “...” düğmesi ile hazırlamış olduğunuz access dökümanını buraya getirin. Sonrasında Metin/MDB dosyasından oku düğmesi ile aktarım işlemini tamamlayın. Muhasebe sekmesinin altında Mali tablolara baktığınızda tablolarınızın aktarılmış olduğunu göreceksiniz.   exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.