Muavin Defteri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Muavin Defteri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımında Muavin Defter Hesap planında bulunan  herhangi bir hesaba ait ayrılı işlemlerin görüntülendiği listedir. Muavin Defteri  Muhasebe modülünde listeler bölümünde yer alır. exp_collapse

 

Muavin Defteri  listesinde izlenebilen yevmiye fişlerine ait fiş tarihi, seri, fiş no, yevmiye no, fiş tipi, şekli, fişe ait açıklama,  borç ve alacak toplamı, borç ve alacak bakiyeleri, borç ve alacak tutarının sistem dövizi cinsinden karşılıkları bulunmaktadır.  Bu bilgiler ile yevmiye fişlerine ait temel bilgiler listeden izlenebilir.

 

tog_minusMuavin Defteri Listeleme Kriterleri

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Muhasebe Kodu : Muhasebe Kodu seçeneği 3 alandan oluşmaktadır. Seçim kutucuğu ekrandan da görüleceği üzere  “Tek Hesap” ve “Hesap Aralık” olmak üzere iki ayrı seçenek bulunmaktadır. Şayet Muavin Defter listesinde tek bir hesabın listelenmesi isteniyorsa “Tek Hesap” seçeneği seçilir ve ardından Kod ve Ad seçilerek yenile simgesi ile ekrana seçimi yapılan hesaba ait dökümler gelecektir. Eğer tek bir hesap değil de belli bir aralık seçilmek isteniyorsa “Hesap Aralık” seçeneği seçilir ve istenilen hesap aralığı seçildikten sonra yenile simgesi ile ekrana dökümlerin gelmesi sağlanır.

 

muhasebemuavindefteribaslık

 

 

tog_minus_sev2Muavin Defter Ekran Özellikleri

Muavin Defter’de listeleme kriterleri girildikten sonra listelenen hareketlerin tarihi, yevmiye fiş seri ve numarası, hareketin türü, harekete ait hesabın kodu ve adı, belge seri ve numarası, açıklama, borç tutarı alacak tutarı, bakiye ve hesap dövizi cinsinden bakiyeler görüntülenebilecektir.

Yine tüm listelerde olduğu gibi Muavin Defter’de de satır üzerine gelinerek çift tıklandığında hareket (yevmiye fişi) açılacaktır.

muhasebemuavindefterekranözellikleri

 

Hareket Düzelt” simgesi de satır üzerinde çift tıklama ile aynı işleve sahiptir. Şayet harekette herhangi bir değişiklik yapılacak veya hareket görüntülenecek ise bu simge ile harekete ulaşılabilir.

Yeni bir borç hareketi girilecekse bu ekran üzerinden kısayol olarak “Yeni Borç Hareketi”  simgesi ile genel virmana erişilebilmektedir. Kullanıcı bu simge ile yeni bir genel virman sayfasına erişebilir ve işlemlerine devam edebilir. Aynı işlemleri yani kullanıcı yeni bir alacak hareketi girecek ise  “Yeni Alacak Hareketi” simgesi ile genel virman ekranı açılacak ve kullanıcı bu işlemi yapmak için ekran üzerinden kısayol ile zaman kazanacaktır.

Ek Bilgiler” simgesi ise üzerinde bulunulan satırdaki harekete ait ek bilgiler ekranını açar. Buradan yeni ek bilgiler girilebileceği gibi, harekete ait girilmiş ek bilgiler de izlenebilir.

 

tog_minus_sev2Muavin Defter Arama Kriterleri

muhasebemuavinarama

 

Tarih: Tarih arama seçeneği ile istenilen tarih elle girilerek yada tarih kutucuğunun yanında bulunan tarih seçim combosundan istenilen aralık seçilerek listeleme yapılabilir.

Tutar: Tutar kriteri ile muavin defterde ekrana gelmesi istenen para birimi cinsinden ve tutar aralığı cinsinden filtreleme yapılması sağlanır. Burada tutar combosuna 4 çeşit tutar seçimi gelmektedir; Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Hesap Dövizi ve Sistem Dövizi cinsinden aramayı daraltılabilir. Eğer tutar combosundan seçim yapılır ise tutar combosunun yanında bulunan diğer iki combo aktif hale gelecektir bu iki comboya muavin defterde seçilen tutar cinsinden tutarın miktarının aralığı belirtilir. İlk kutucuğa alt limit ikinci kutucuğa da üst limit yazıldıktan sonra yenile simgesine tıklandığında seçilen tutar ve belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda ekrana fiş dökümleri gelecektir.

muhasebemuavintutaragörearama