Muhasebe Açıklama Şablonları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Muhasebe Açıklama Şablonları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımda modüller üzerinde yapılan hareket girişlerinden oluşacak olan mahsup fişlerinde otomatik olarak  açıklama yazılmasını sağlayan bölümdür. Satır açıklamalarına muhasebe açıklama şablonlarındaki Tanımlanan Açıklamalar gelir, istenirse açıklama değiştirilebilir. Muhasebe Açıklama Şablonları çok satırlı Yevmiye fişlerinde kullanıcıya veri girişlerinde açıklama girerken işlem kolaylığı sağlayacaktır. Kullanıcının aynı açıklamayı her satıra girmesine gerek kalmayacaktır.

“Muhasebe Açıklama Şablonları” na ulaşmak için Likom Gusto ERP Yazılımda Gusto Sistem düğmesinden ulaşılır.exp_collapse

Tanımlama yapabilmek için açılan pencereden  Firmaya Bağlı Tanımlar- Muh.Ent Açıklama  menüsü kullanılmalıdır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusMuhasebe Açıklama Şablonları Ekran Bilgileri

Muhasebe açıklama şablonları hareket türleri ve açıklama şablon parçaları olmak üzere iki bölümden oluşur. Sol taraftan ilgili hareket türü seçimi yapılır, hareket türü seçildikten sonra hareketin muhasebe satırı seçilir. Sağ tarafta ise hareketle ilgili değişken tipi seçilerek açıklama bilgileri girilir.

Hareket Türü / Yevmiye Satırı Tipleri:  Ön Muhasebe’de girilmiş olan hareketler, yevmiye satırı bazında listelenmektedir. Örneğimiz Cari Tahsil makbuzu üzerinden yapılacak olup, Cari Tahsil makbuzunda Borç Satırı ve Alacak satırı olmak üzere iki adet yevmiye satırı bulunmaktadır. Burada tanımlamalar satır bazlı yapılmalıdır.

Tanımlanan Açıklama Şablonu Parçaları – Sabit mi?: bu düğme işaretlendiğinde ilgili satıra yazılan açıklama otomatik olarak Cari Tahsil Makbuzunun Borç Satırı’na yazılacaktır.

muhasebeşablonekranı

 

Değişken Tip: Manuel olarak açıklama yazılmak istenmez de, ön muhasebede girilen belgeye ait bilgilerin yevmiye fişine otomatik olarak aktarılması istenirse seçim kutusu yardımıyla seçilmelidir.

 

muhasebeşablonekranı2

Maksimum Genişlik: seçilmiş olan değişken tipine bağlı olarak otomatik olarak yazılan genişliktir.