Genel Muhasebe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Genel Muhasebe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

Likom Gusto ERP Muhasebe Yazılımı ile, muhasebe işlemlerini firma faliyetleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi ile firmanın belli bir anda yada dönem sonlarındaki yasal durumu kolayca izlenerek raporlanabilir. Böylelikle yasal yükümlülükler zamanında ve doğru olarak yerine getirilir.

MHS_Genel_Muhasebe_Main

 

Likom Gusto ERP Muhasebe Yazılımı uluslararası genel kabul görmüş Muhasebe standartlarına (GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama sistemine (UFRS) ve Türkiye Finansal   Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak çalışmaktadır.

 

Likom Gusto ERP Modülü ile;

 

Tüm Likom Gusto modüllerinde gerçekleştirilen işlemlerin muhasebe entegrasyonunun anlık ya da toplu olarak gerçekleştirilmesi ve hesapların anında güncellenmesi,

Hesap planı ve mali tabloların birden fazla dilde takip edilmesi,

Esnek raporlama yeteneği ile tüm mali raporların ve analizlerin kullanıcı isteklerine uygun olarak hazırlanabilmesi,

Yevmiye fişlerinin hem doğrudan dışardan, hem de entegrasyon ile diğer fonksiyonel modüllerden oluşturulması,

Yevmiye fişlerine limitsiz fiş satırı girilmesi,

Toplu bakiye kapatma, yansıtma ve fişler arasında aktarma yapılması,

Sistem dövizi ve hesap dövizi cinsinden hesap dökümlerini alabilme,

Bir firmadan diğerine yevmiye fişlerinin otomatik aktarımının yapılması

Firmalar arası konsolidasyonun yapılması,

Kur farkı işlemleri ve otomatik kur farkı faturası düzenlenmesi.