Muhasebe Hesap Planının Belirlenmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Muhasebe Hesap Planının Belirlenmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tek Düzen Hesap Planı Tanımı

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. Türkiye'de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar. Hesap planındaki kodlar ve hesaplar değişitirilemez, fakat işletmeler istediği hesapları seçip muhasebe kayıtlarında kullanabilirler.

 

Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme ve mantığa göre oluşturulmuştur.

 

 

A_caution_128

Hesap kodunun ilk rakamı : Hesap sınıfı

Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap grubu

Hesap kodunun üçüncü rakamı : Büyük defter hesabı

102 BANKALAR HESABI hesap planı sisteminde incelenirse,

1 > Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)

0 > Hesap Grubu (Hazır Değerler)

2 > Büyük Defter Hesabı (Bankalar Hesabı)

 

Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı, kullanıcının isteğine bağlı olarak Likom Gusto programı ile birlikte tanımlanmış olarak gelir. Kullanıcı istediğinde bu hesap kartlarına alt hesap kartları açarak kendi sistemine uygun hale getirebilir.

Muhasebe Hesap Planında hesap kartı tanımı yapılırken, hesap çalışma şekillerini doğru olarak tanımlamak, hareket girişlerinde oluşabilecek yanlış bakiye durumunu ortadan kaldırır.

Hesap kartları kodlaması, ayıraçlar dahil 41 karakter ve 12 seviyede alfabetik, numerik ya da alfanumerik olarak tanımlanabilir ve muhasebe hesap planından çıkmadan, herhangi bir hesap kartının yıl içindeki durumu aylar bazında izlenebilir.