Muhasebe Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Muhasebe Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER ADI

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Yeni bir fiş kaydında kayıtlı fiş uyarısı vermesin

Muhasebe Entegrasyonu

"Bu [zaman] içinde kayıtlı fiş yoktur. Fiş numarasını değiştiriniz." uyarısının kapatılması

İhracat kayıtlı satış KDV'sini ayrı göster

Muhasebe Entegrasyonu

 

Satılan malın maliyeti hareketini gösterme

Muhasebe Entegrasyonu

 

Her bir Gelir Gider Hareketi için ayrı bir satır oluşturulsun

Muhasebe Entegrasyonu

 

SMM, satış faturası alış faturasına bağlı ise alış faturasından alınsın

Muhasebe Entegrasyonu

 

SMM genel maliyetten alınsın

Muhasebe Entegrasyonu

 

Fason alış faturası muhasebeleşirken önce gelir gider sonra stok dikkate alınsın

Muhasebe Entegrasyonu

 

Belge kapatılırken otomatik fiş oluşturma

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebeleştirilebilen belgelerde, belge kapatılırken otomatik olarak muhasebe kaydının yapılması sağlanır.

İade faturalarının muhasebeleşmesi maliyet fiyatından olsun

Muhasebe Entegrasyonu

 

Alacak senedi bankadan tahsil edildiğinde oluşacak kur farkı çek/senet kasasından alınsın

Muhasebe Entegrasyonu

 

Tevkifat tutarını KDV tutarından çıkar

Muhasebe Entegrasyonu

Satış faturasında, kdv tevkifatı uygulanmış ise ayrı hesapta gösterilmesi yerine kdv tutarından çıkarılarak gösterilmesi sağlanır.

Gelir Gider Hareketi girilirken tutarın %100'ü girilsin

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Genel virman muhasebeleşirken personel borçlu ise hesap kodunu 3 nolu hesaptan alsın

Muhasebe Entegrasyonu

Personel kartı veya organizasyon kartında 3 nolu hesapta belirtilen entegrasyon üzerinden muhasebeleştirilmesi sağlanır.

Toplu muhasebe ekranında personel ücretleri gizli olsun

Muhasebe Entegrasyonu

 

Kamu kurumlarının analitik bütçe muhasebe entegrasyonu (Say2000) için gelir gider yansıtma kayıtlarını otomatik oluştursun

Muhasebe Entegrasyonu

 

Toplu muhasebe ekranında, entegrasyon belgesinin muhasebe kaydı silinirken doğrudan giriş varsa fiş silinmesin

Muhasebe Entegrasyonu

 

Fatura KDV yuvarlamadan oluşan fark KDV yuvarlama hesabına atılsın

Muhasebe Entegrasyonu

 

Fatura KDV yuvarlamada genel toplamda yapılan düzeltmeler cari satırını etkilesin

Muhasebe Entegrasyonu

 

Toplu muhasebeden üretime çıkışları muhasebeleştirirken gelir gider hareketleri öncelikli olsun

Muhasebe Entegrasyonu

 

Tevkifatlı faturaları muhasebeleştirirken, tevkifat tutarını KDV tutarından çıkar

Muhasebe Entegrasyonu

 

Muhasebe hareketi ekranında hesap özet ekranı açılmasın

Muhasebe Entegrasyonu

Yevmiye fişi üzerinde işlem yapılırken, aktif satırda seçili hesaba ilişkin özet bilgi ekranı gösterilmesi sağlanır.

Ürün maliyeti muhasebe kaydında 151 hesabı kullan

Muhasebe Entegrasyonu

 

Amortisman hareketinin muhasebe kaydı yapılırken, sabit kıymet kodu hareketten alınsın (sabit kıymet izleme detayından alınmasın)

Muhasebe Entegrasyonu

sabit kıymet amortisman hareketlerinde sabit kıymet ana grub, amortisman hesaplanırken ait olduğu ana gruptan alınması sağlanır.

Tahsil fişi, fiş başlığı standart açıklaması

Yevmiye Fişi

 

Tediye fişi, fiş başlığı standart açıklması

Yevmiye Fişi

 

Tahsil fişi, KDV satırı standart açıklaması

Yevmiye Fişi

 

Ödenen KDV

Yevmiye Fişi

 

Kasa kebir(ana) kodu

Yevmiye Fişi

Tahsil/tediye fişlerinde kasa satırında seçilecek hesap kodu bu kodla başlamalıdır

Pazar günleri fiş kesilsin (Evet, Hayır)

Yevmiye Fişi

 

Entegrasyonla oluşan fişlerde, hesap kodu değiştirilebilsin (Yapılabilsin, Yapılamasın)

Yevmiye Fişi

 

Yeni fiş numarası seçiminde kullanılacak zaman aralığı (Aynı Gün, Aynı Ay, Tüm Dönem)

Yevmiye Fişi

 

Mali tablo hesaplamasında döviz tipi (Sistem Dövizi, Hesap Dövizi)

Yevmiye Fişi

 

Mali tablo döviz toplamı hesaplanırken (Formülde girilen sabit değer kullanılsın, Formülde girilen döviz değeri kullanılsın)

Yevmiye Fişi

 

Alış faturasında, fatura KDV birleştir (Sorulacak, Tüm Faturalar, Her Fatura Ayrı, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebeleştirilen fatura veya faturalarda KDV hesaplarının birleştirilmesi sağlanır.

Alış iade faturasında, fatura iskonto tutarı ayrı (Sorulacak, Tüm Faturalar, Her Fatura Ayrı, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Faturada yapılan iskonto var ise ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış faturasında, fatura KDV birleştir (Sorulacak, Tüm Faturalar, Her Fatura Ayrı, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebeleştirilen fatura veya faturalarda KDV hesaplarının birleştirilmesi sağlanır.

Satış iade faturasında, fatura KDV birleştir (Sorulacak, Tüm Faturalar, Her Fatura Ayrı, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebeleştirilen fatura veya faturalarda KDV hesaplarının birleştirilmesi sağlanır.

Kamu kurumları gelir yansıtma şablonu (dinamik seçim var)

Muhasebe Entegrasyonu

 

Kamu kurumları gider yansıtma şablonu (dinamik seçim var)

Muhasebe Entegrasyonu

 

Yevmiye fişinde borç/alacak toplamı eşit değil ise fişten çıkarken uygulanacak eylem (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Yevmiye Fişi

 

Alış Faturasında, peşin fatura cari hesap ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış faturasında, peşin fatura ödeme satırı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış faturasında, fatura iskonto tutarı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Faturada yapılan iskonto var ise ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış iade faturasında, peşin fatura cari hesap ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış iade faturasında, peşin fatura ödeme satırı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış iade faturasında, fatura KDV birleştir (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebeleştirilen fatura veya faturalarda KDV hesaplarının birleştirilmesi sağlanır.

Satış faturasında, peşin fatura cari hesap ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış faturasında, peşin fatura ödeme satırı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış faturasında, fatura iskonto tutarı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Faturada yapılan iskonto var ise ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış iade faturasında, peşin fatura cari hesap ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış iade faturasında, peşin fatura ödeme satırı ayrı  (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Kapalı faturalarda fatura carisinin borç ve alacak tutarlarının fişte ayrı gösterilmesi sağlanır.

Satış iade faturasında, fatura iskonto tutarı ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Faturada yapılan iskonto var ise ayrı gösterilmesi sağlanır.

Alış faturasında, fatura altı kesinti satırları ayrı (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

Faturada yapılan fatura altı kesinti var ise ayrı gösterilmesi sağlanır.

Fiş oluşturulurken hareketler birleştirilsin seçildiğinde açıklamaları farklı olan hareketler birleştirilsin (Sorulacak, Evet, Hayır)

Muhasebe Entegrasyonu

 

Alış faturası muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Alış iade faturası muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Satış faturası muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Satış iade faturası muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Dahili kullanım muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Üretime çıkış muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

İmalattan giriş muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Mamül hurda/fire çıkışı muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Hammadde hurda/fire çıkışı muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Diğer giriş muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Diğer çıkış muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Genel virman muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Personel maaş muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Amortisman muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Tediye makbuzu muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Tahsilat makbuzu muhasebeleşirken hesap kodunu gelir giderden alsın (Sorulacak, Evet, Hayır)

Gelir/Gider Muhasebe Kodu

 

Son onaylı yevmiye defteri tarihi

Yevmiye Fişi

Bu ve önceki tarihlerdeki yevmiye fişleri değiştirilemez, silinemez ve yeni fiş eklenemez