Muhasebeleştirme Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Muhasebeleştirme Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımda modüller üzerinde yapılan hareket girişlerinin ekranların kapanması esnasında sistemin otomatik olarak 'Muhasebeye Kaydedilsin mi' sorusunun sorulmasının sağlandığı bölümdür.  “Muhasebeleştirme Öndeğerleri” ne ulaşmak için Likom Gusto ERP Yazılımda Muhasebe Modülü altında Tanımlar tabından Muhasebeleştirme Öndeğerleri seçilir. exp_collapse

 

Muhasebe Öndeğerleri simgesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Tek Belge Muhasebeleştirme Öndeğerleri” penceresi açılacaktır.

muhasebeondegersecimpenceresi

 

Tek Belge Muhasebeleştirme Öndeğerlerinin Seçimi

Bu pencerede bulunan hareketler için tek belge muhasebeleştirme işlemi yapılıp yapılmayacağı seçimi gerçekleştirilir. ilgili hareket için belge kapatılırken, “Muhasebeye Kaydedilsin mi?” sorusunun sorulması için muhasebeleştirme öndeğerlerinden seçim yapılmalıdır. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanarak belirlenmiş olan hareketlerin tek belge muhasebeleştirme işlemi öndeğeri verilmiş olur.