Toplu Muhasebe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Toplu Muhasebe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Toplu Olarak Fiş Muhasebeleştirme

Toplu olarak fiş muhasebeleştirme yapabilmek için Muhasebe modülü altında Toplu Muhasebe menüsü kullanılmalıdır. Toplu muhasebe adından da anlaşılacağı üzere muhasebeye kaydetme işleminin toplu şekilde yapılabileceği ekrandır. İşlemler ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilecektir.exp_collapse

 

tog_minusToplu Muhasebe Ekranı İşlevleri

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Listelenen hareketler üzerine çift tıklandığında ilgili hareketin (alış faturası ise alış faturası ekranı)  açılmaktadır. Bu sayede harekete doğrudan ulaşma imkânı doğmaktadır.

Toplu Muhasebe ekranında liste kısmında görüleceği üzere ilk kolon Seçim ve Kontrol kolonudur. Burada seçim ile üzerinde işlem yapılacak olan hareketler tek tek veya “Tümünü Seç” seçeneği ile tüm hareketler seçilebilir.

Kontrol seçeneği ise ilgili hareketin kontrol edildiğini belirmek amacı ile konulmuştur. Hareket kontrol edilmiştir ancak henüz muhasebeye kaydedilmeyecektir o zaman kontrol kutucuğu işaretlenir ve hareketin herhangi bir şekilde değiştirilmesi ya da silinmesi engellenmiş olur.

Toplu Muhasebe ekranında listelenen hareketlerin hareket türü, belge seri ve numarası, borçlu ve alacaklı hesap kodu, açıklama, tutar ve sistem dövizi cinsinden tutar kolonları bulunmaktadır. Bu alanlar bize hareket hakkında bilgi vermektedir. Yinelemek gerekir ise hareket ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için ilgili satır üzerinde çift tıklanıldığında hareketin kendisi açılacaktır.

 

Toplu Muhasebe Listeleme Kriterleri

Ekranda bulunan listeleme kriterlerinden söz etmek gerekirse;

Listeleme: Listeleme bölümü 3 kriterden oluşmaktadır. Bu kriterlerin seçimi ile listelemeyi seçilen kritere gör filtreleyebilirsiniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kriterler;

Tek Hareket Türü: Tek hareket türü kriteri seçildiğinde listeleme seçim kutusunun yanında bulunan combobox aktifleşir ve burada hareket türleri listelenir, açılan hareket türlerinden istenilen hareket türü seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Seçilen Hareket Türleri: Bu kriter seçildiğinde kutucuğun yanında bulunan “…” aktifleşir ve buraya tıklandığında seçilen hareket türleri penceresi açılır, seçilen hareket türleri penceresinde işlemler menüsünde birinci sekmede Alınan Çek Durum Kodları bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İkinci sekmede Alacak Senedi Durum Kodları bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üçüncü sekmede Borç Senedi Durum Kodları bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Dördüncü sekmede Verilen Çek Durum Kodları bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Beşinci sekmede Ödemeler/Tahsilâtlar  bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Altıncı sekmede Dekontlar/Virmanlar  bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yedinci sekmede Faturalar  / Stok Hareketler  bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sekizinci sekmede Tahakkuklar  / Sabit Kıymet  / Üretim  bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Dokuzuncu sekmede Teminat Mektupları bulunur. Seçilmesi istenen durum kodları kutucukları buradan işaretlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tüm Hareket Türleri: Tüm hareket türleri seçeneği seçildiğinde ise hareket ayrımı olmaksızın muhasebeye henüz kaydedilmemiş hareketler listelenir.

Hareket Durumu: Toplu Muhasebe ekranında Hareket durumu seçim alanına göre de filtreleme yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket Durumuna göre;

Muhasebeye Kayıtlı Olmayanlar: Bu seçeneğe göre filtreleme yapıldığında ekrana yalnızca muhasebeye kaydedilmemiş olan hareketler listelenecektir.

Muhasebeye Kayıtlı Olanlar: Bu seçeneğe göre filtreleme yapıldığında ekrana yalnızca muhasebeye kaydedilmiş olan hareketler listelenecektir.

Muhasebe Kaydı - Tümü: Bu seçeneğe göre filtreleme yapıldığında ekrana hem muhasebeye kaydedilmiş hem de muhasebeye kaydedilmemiş olan hareketler listelenecektir.

Kontrol: Kontrol seçim kutucuğu ile de filtreleme yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Burada bulunan kriterler;

Kontrol-Tümü: Bu seçim ile hem kontrol edilmiş olan hareketler hem de kontrol edilmemiş olan hareketler listelenecektir.

Kontrol Edilenler: Bu seçim ile kontrol edilmiş olan hareketler listelenecektir.

Kontrol Edilmeyenler: Bu seçim ile kontrol edilmemiş olan hareketler listelenecektir.

Görüldü: Görüldü seçeneği ile Toplu Muhasebe ekranında filtreleme yapılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Arama Kriterleri

Toplu Muhasebe ekranında listeleme, hareket durumu, kontrol ve görüldü seçenekleri dışında arama kriterleri bölümü bulunmaktadır. Arama kriterleri toplu muhasebe ekranında istenilen kriterlerce listeleme olanağı sağlar.

clip0072x

 

Tarih: Toplu Muhasebe ekranında istenilen tarih aralığında listeleme yapılmasını sağlar. Tarih elle istenilen tarih aralığı seçilebileceği gibi tüm dönem,1 gün, 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay seçenekleri de kullanılabilir. İstenilen tarih aralığı seçildikten sonra “Yenile” butonu ile listeleme yapılabilir.

clip0073x

 

Sanal Yevmiye Fişi: Sanal Yevmiye fişi serisi, başlangıç ve bitiş numarası yazılarak listeleme yapılmasını sağlar.

Diğer Kriterler: Diğer kriterler seçeneği ile kart türü, hesap kodu aralığı, belge seri no, stok tipi kriterlerine göre seçim yapılabilmektedir.

clip0075x

clip0074x

 

Kart Türü: Bu kritere göre cari, banka, kasa, diğer finans, personel, iş yeri, stok, sabit kıymet seçeneklerinden seçim yapılabilir ve bu seçime göre toplu muhasebe ekranında seçilen kart türüne göre listeleme yapılabilir. Ayrıca herhangi bir kart seçimi yapılmaksızın Tümü seçeneği ile de tüm kart türlerinin gelmesi sağlanır.

clip0076x

Hesap Kodu/Hesap Adı: Kart türü seçimi “Tümü” dışında yapıldığı takdirde hesap kodu/hesap adı alanları aktif hale gelecektir. Örneğin ;ekran görüntüsünde kart türü alanında Cari seçilmiş ve Hesap Kodu/Hesap Adı alanı aktif hale gelmiş ve cari hesapları listelenmiştir. Kart türü seçimine göre hesap kodu/hesap adı alanından istenilen aralık seçilebilir ve Toplu Muhasebe ekranında seçilen kart türüne göre seçilmiş olan hesap aralığındaki hesapların listelenmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Belge Seri-No: Bu seçim alanında da listelenmesi istenilen hareketin seri ve numarası yazılır, ve yazılan belge serisi ve numarasına ait hareketin listeye gelmesi sağlanır.

 

tog_minusMuhasebeye Kaydetme Şekilleri

Toplu Muhasebe ekranının temel işlevi muhasebeye kayıt etme özelliğidir. Bu ekrandan yapılan muhasebeye kaydetme işlemlerinden söz edecek olursak;

Tek Bir Yeni Fiş Oluştur: Bu seçim en az bir hareketin seçim kutucuğunun işaretlenmesi ile aktif hale gelir. Bu seçenek seçildiğinde ilgili hareket yeni bir yevmiye fişine atılır ve kaydetme işlemi yapılır.

clip0078x

 

Her İşlem İçin Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur: Bu seçim en az iki hareketin seçim kutucuğunun işaretlenmesi ile aktif hale gelir. Bu seçenek ile her bir işlem için ayrı ayrı yevmiye fişi oluşturulur.

Tüm İşlemleri Seçilecek Olan Bir Fişe Ekle: Bu seçenek ile aşağıda ekran görüntüsü görülen pencere açılacaktır. Burada, seçim kutucuğu işaretlenmiş olan her işlem için kullanıcının bu pencereden seçeceği herhangi bir yevmiye fişine eklenmesi işlemidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Muhasebeye Kayıt İşlemi İçin Fiş Seçimi Ekranı Özellikleri

Tüm işlemleri seçilecek olan bir fişe ekle seçeneği ile açılan pencerede listeleme açısından çeşitli seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler;

Alacak Bakiye > 0 kutucuğu işaretlenir ise “Muhasebeye Kayıt İşlemi İçin Fiş Seçimi” penceresine yalnızca alacak bakiyesi sıfırdan büyük olan yevmiye fişleri listelenir. Bu sayede üzerinde işlem yapılan hareketin durumuna göre yani bu hareket bir borç hareketi ise alacak bakiyesi sıfırdan büyük olan bir yevmiye fişine kaydedilme işlemi yapılabilir.

Borç Bakiye > 0 kutucuğu işaretlenir ise “Muhasebeye Kayıt İşlemi İçin Fiş Seçimi” penceresine yalnızca borç bakiyesi sıfırdan büyük olan yevmiye fişleri listelenir. Bu sayede üzerinde işlem yapılan hareketin durumuna göre yani bu hareket bir alacak hareketi ise borç bakiyesi sıfırdan büyük olan bir yevmiye fişine kaydedilme işlemi yapılabilir.

Alacak Toplam= Borç Toplam kutucuğu işaretlenir ise “Muhasebeye Kayıt İşlemi İçin Fiş Seçimi” penceresine alacak toplamı borç toplamına eşit olan yevmiye fişleri listelenir. Bu sayede üzerinde işlem yapılan hareketin durumuna göre yani bu hareketin borç ve alacak bakiyeleri eşit ise alacak toplamı borç toplamına eşit olan bir yevmiye fişine kaydedilme işlemi yapılabilir.

Fiş No: Bu kriter ile bu pencerede yalnızca istenilen yevmiye fişinin fiş numarası yazılabileceği gibi belli bir yevmiye fişi aralığı vererek de filtreleme yapılabilir. Bu sayede aranılan yevmiye fişini fiş numarası kriteri ile kolayca bulabilirsiniz.

Yevmiye No: Bu kriter ile bu pencerede yalnızca aranılan yevmiye fişinin yevmiye numarası yazılabileceği gibi belli bir yevmiye numarası aralığı vererek de filtreleme yapılabilir. Bu sayede aranılan yevmiye fişini yevmiye numarası kriteri ile kolayca bulabilirsiniz.

Tarih: Tarih kriteri ile bu pencerede yalnızca aranılan yevmiye fişinin tarihi belirtilerek arama yapılabileceği gibi belli bir tarih aralığı vererek de filtreleme yapılabilir. Bu sayede aranılan yevmiye fişini tarih kriteri ile kolayca bulabilirsiniz.

Yevmiye Tipi: Ekranda varsayılan olarak tüm yevmiye fişleri listelenir(açılış ve kapanış fişleri hariç), ancak bu kriter sayesine yevmiye tipinin yanında bulunan kutucuk işaretlendiğinde yalnızca işaretlenmiş olan yevmiyeler listelenecek ve kullanıcı aradığı yevmiye fişini tipine göre de filtreleyebilir.

Her Gün İçin Bir Fiş Oluştur: Bu seçenek ile işlem ayrımı olmaksızın aynı gün içinde girilmiş tüm işlemleri tek bir yevmiye fişinde toplar.

Fiş Satırlarını B/A Göre Birleştirerek Muhasebeleştirme

Bu seçenek muhasebeye kayıt bölümünde bulunmaktadır. Burada bulunan 4 farklı seçim ile yapılabilecekler;

clip0080x

Hareketler Birleştirilmesin: Bu seçenek seçilip ardından üzerinde işlem yapılacak hareket(ler) için yevmiye fişi oluşturulduğunda hareketin hiçbir satırı birleştirilmez ve her işlem ayrı ayrı satırlarda izlenebilir.

Borçlu Hareketler Birleştirilsin: Bu seçenek seçilip ardından üzerinde işlem yapılacak hareket(ler) için yevmiye fişi oluşturulduğunda aynı hesaba gidecek olan borç hareketleri tek bir satırda birleştirilmiş olur.

Alacaklı Hareketler Birleştirilsin: Bu seçenek seçilip ardından üzerinde işlem yapılacak hareket(ler) için yevmiye fişi oluşturulduğunda aynı hesaba gidecek olan alacak hareketleri tek bir satırda birleştirilmiş olur.

Tüm Hareketler Birleştirilsin: Bu seçenek seçilip ardından üzerinde işlem yapılacak hareket(ler) için yevmiye fişi oluşturulduğunda aynı hesaba gidecek olan hareketlerin hepsi tek bir satırda toplanır.