Vergi Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Vergi Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında Özel Tüketim Vergisilerinin tanımlanacağı alandır. Vergi Tanımları’na Gusto Muhasebe Modülü altında Tanımlar tabında bulunan 'Vergi Tanımları' seçilerek ulaşılır. exp_collapse

 

“Vergi Tanımları” seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan vergi tanımları ekranı açılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Vergi Tanımları ekran özellikleri;

Vergi Tanımları ekranında yeni vergi tanımlaması yapılabileceği gibi daha önce tanımlanmış olan vergi tanımları da bulunmaktadır. Ekranda tanımlanmış olan vergilere ait;

Vergi Tanımı Adı” alanında tanımlı verginin adı,

Durumu” alanında tanımlı verginin aktif mi yoksa pasif mi olduğu,

Oran” bölümünde ilgili vergi tanımına ait vergi oranı,

Uygulanma Yeri” alanında ilgili verginin iskonto öncesi, KDV matrahı öncesi, KDV sonrası toplam, KDV matrahına mı uygulanacağı,

Uygulanma Belgesi” alanında tanımlanmış verginin alış mı satış mı yoksa hem alış hem satış belgelerine uygulanacağı,

Muhasebe Hesap Kodu” ve “Muhasebe Hesap Adı” alanlarında ise ilgili verginin hangi muhasebe koduna uygulanacağı,

bilgileri satırlarda girilmektedir.

Uygulanacaklar Butonu ile Verginin Nereye Uygulanacağının Seçimi

“Uygulanacaklar” butonu Vergi Tanımları ekranında alt bölümde bulunmaktadır.

muhasebevergitanımlarıuygulanacaklar

Bu buton aracılığı ile tanımlı vergi tanımının “Cariler”,”Cari Gruplar”, “Stoklar”,”Hizmetler”, “Demirbaşlar”, “Setler” seçeneklerinden hangilerine uygulanacağı seçimi yapılır.

Örneğin ilgili vergi tanımı “Cariler”e uygulanacak olursa;

“Cariler” seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “İskonto tanımı Geçerli Olan Müşteriler” penceresi açılacaktır. Eğer ilgili vergi tanımı tüm carilere uygulanacaksa bu pencerede üst kısımda bulunan “Tüm Cariler” seçeneği seçilir. Eğer ilgili vergi tanımı birkaç cariye uygulanacak ise üst kısımda bulunan “Seçilecek Cariler” seçeneği işaretlenir ve satırda verginin uygulanacağı carilerin seçimi yapılır.

muhasebevergitanımlarıcari

 

Seçilecek Cariler seçeneği işaretlendiğinde pencere altındaki 'Satır Sil' ve 'Aralık Seç' butonları aktif olacaktır. Belli bir kod ya da ad aralığı seçilmek istenirse, 'Aralık Seç' butonu kullanılmalıdır. Doldurulan satır silinmek istenirse 'Satır Sil' butonu kullanılır.

muhasebevergitanımlarıaralıkseç

 

Eğer ilgili vergi tanımı birkaç cariye uygulanmayacak ise bu pencerede üst kısımda bulunan “Cariler Hariç” seçeneği seçilir ve satırda verginin hangi cari veya carilere uygulanmayacağı seçimi yapılır.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanır ve verginin uygulanacağı carilerin seçim işlemi tamamlanmış olur.