Yevmiye Fişi Bilgileri ve Fiş Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Muhasebe >

Yevmiye Fişi Bilgileri ve Fiş Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Yevmiye Fişi Nedir?

Muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fişe yevmiye fişi denir. Mahsup, tediye, tahsil, düzeltme, açılış ve kapanış fişi olmak üzere 6 çeşitten oluşur.

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda yevmiye fişleri Muhasebe/Hareketler modülünün altında yer alır.

Yevmiye fişi işlerken yapılacak ilk işlem hangi tipte yevmiye fişi ile ilgili işlem yapılacağının belirlenmesidir. Çünkü mahsup fişi, tediye fişi, tahsil fişi, düzeltme fişi, açılış fişi, kapanış fişi ayrı ikonlar olarak bulunmaktadır. exp_collapse

 

tog_minusYevmiye Fişi Başlık Bilgileri

Fiş Tarihi: Kaydı yapılacak olan yevmiye fişinin ait olduğu tarih gün/ay/yıl formatında seçilmelidir. exp_collapse

Fiş tarihi değiştirme işlemi buradan yapılmaktadır. Fiş Tarihi’nin yanında bulunan '...' ile fiş tarihi değiştirme ekranı açılmaktadır, buradan fişe yeni tarih verilerek kaydetme işlemi tamamlanmaktadır.

clip0007x

Yevmiye No: Yevmiye defterinde ilgili fişin aldığı madde numarasının girişinin yapıldığı yerdir. Yevmiye No alanı, üzerinde çalışılan şubeyi değil tüm şubeleri göz önüne alarak yeni bir yevmiye numarası verir. Bu sayede tüm şubelerin yevmiye listesi çekildiğinde yevmiye numaraları takip sırasınca ilerlemiş olur.

Atlanan numaralar butonu ile aşağıda görülen pencere açılmaktadır. Bu pencere aracılığı ile fişe verilecek olan yevmiye numarası, ilgili zaman aralığında kullanılan son yevmiye numarası kontrol edilebilir. “Son Yevmiye Numarasını Tekrar Bul” butonu kullanılarak programın verilmiş olan en son yevmiye numarasını yeniden kontrol etmesi sağlanır ve bu kontrolden sonra son yevmiye numarası yine “Bu zaman aralığında kullanılan son yevmiye numarası” alanında görülecektir. exp_collapse

 

Ayrıca “Yeni Yevmiye numarası seçiminde kullanılacak zaman aralığı” bölümü bize “Aynı gün”, “Aynı ay” ve “Tüm Dönem” seçimleri ile yevmiye numarası seçiminde zaman aralığı kriterleri bazında seçim yapma olanağı sağlar.

Bu pencerede “Atlanmış Yevmiye Numaraları”  bölümünün işlevinden söz edecek olursak; bu alan sayesinde kaydedilip sonradan silinmiş olan, ya da herhangi bir nedenle atlanmış olan numaraların görüntülenmesi sağlanır. Atlanmış olan numaraların görüntülenmesi için bu alanın altında bulunan “Atlanan Numaraları Göster” butonu kullanılır. Üzerinde çalışılan yevmiye fişine yevmiye numarası olarak bu alanda görüntülenen atlanmış yevmiye numaraları verilebilmektedir. Yevmiye fişine verilecek yevmiye numarası seçimi buradaki numaranın üzerinde çift tıklayarak verilebilmektedir.

Fiş Seri: Fiş seri seçiminin yapıldığı alandır.

Fiş No: Kaydedilecek olan yevmiye fişinin numarasıdır. Fiş No alanı, yevmiye no alanı gibi tüm şubeleri göz önüne alarak değil yalnızca üzerinde çalışılan şubeyi baz alarak yeni numara verir. Fiş No alanının yanında bulunan “” butonu ile daha önce kaydedilmiş olan bir yevmiye fişinin açılmasını sağlar. Fiş no’su alanına daha önce kaydedilmiş yevmiye fişinin fiş no’su yazıldıktan sonra aç butonuna tıklandığında ilgili fiş açılır.

“Fiş No” alanının yanında bulunan “Yeni” butonuna tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır;

fisno5  

Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız

 

Açılan “Yeni Fiş Numarası” penceresinde “Bu Fişe Verilecek Yeni Fiş Numarası”  alanına, daha önce kaydedilmiş son fiş numarasından bir sonraki numara gelecektir. “Tamam” butonuna tıklanıp çıkıldığında üzerinde çalışılan fişe otomatik olarak daha önce kaydedilmiş fiş numarasından bir büyüğü verilmiş olacaktır.

Bu Zaman Aralığında Kullanılan Son Fiş Numarası” alanı adından da anlaşılacağı üzere “Tekrar Eden Fiş No Kontrolü” alanında yapılan seçim doğrultusunda ilgili zaman aralığında kaydedilmiş son fiş numarasını gösterecektir.

Tekrar Eden Fiş No Kontrolü” alanında bulunan “Aynı Gün”, “Aynı Ay” ve “Tüm Dönem”  seçeneklerinden yapılan seçime göre ilgili zaman aralığında verilen son fiş numarasının çağrılmasını sağlar.

Bu pencerede bulunan  “Atlanmış Fiş Numaraları” bölümü yukarıda anlatılan “Atlanmış Yevmiye Numaraları” bölümü ile aynı işleve sahiptir. Bu alan sayesinde kaydedilip sonradan silinmiş olan, ya da herhangi bir nedenle atlanmış olan numaraların görüntülenmesi sağlanır. Atlanmış olan numaraların görüntülenmesi için bu alanın altında bulunan “Atlanan Numaraları Göster” butonu kullanılır. Üzerinde çalışılan yevmiye fişine yevmiye fiş numarası olarak bu alanda görüntülenen atlanmış yevmiye fiş numaraları verilebilmektedir. Yevmiye fişine verilecek yevmiye fiş numarası seçimi buradaki numaranın üzerinde çift tıklayarak verilebilmektedir.

Açıklama: Zorunlu olmamakla beraber fişe ait genel bilgilerin yazılabileceği alandır.

 

tog_minusYevmiye Fişi Satır Bilgileri

Hesap Kodu / Hesap Adı: Hesap Kodu alanında seçim butonuna tıklandığında açılan combo box’tan hesap planında bulunan tüm hesaplar açılacaktır. Kodu kısmında hesap kodu ile hesap adı kısmında da hesap adı ile arama yapılabilir. Burada ilgili hesap kodu seçilerek yevmiye fişinin ilgili satırının hesap planında bulunan hangi hesaba ait olduğu belirtilmiş olur. Yine hesap kodu alanında bulunan 3 nokta ile ilgili hesabın hesap planında bulunan kartı açılacaktır.

 

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Satır Açıklama: Bu alanda ilgili satırda yapılan harekete ait açıklamanın girilebileceği alandır.

Gelir Gider Yeri Kodu / Gelir Gider Yeri Adı: Yevmiye fişinin işlem yapılan satırına gelir gider hareketi uygulanacak ise burada gelir gider yeri ve gelir gider kodu seçilmelidir.

Borç Tutarı/Alacak Tutarı: Yevmiye fişinin ilgili satırına işlenecek olan tutarın borç veya alacak cinsinden girildiği alandır. Eğer işlenecek tutar borç ise borç tutarı alanına, alacak ise alacak tutarı alanına girilmelidir.

Döviz Adı: Dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesinde bu alanda hareketin hangi döviz cinsinden olduğunun seçildiği alandır. Likom Gusto ERP Yazılımı Sistem’de döviz bilgileri alanında seçilen tüm dövizler döviz adı seçim alanına gelecektir. Burada işlem hangi döviz cinsinden yapılacak ise ilgili dövizin seçilmesi gerekmektedir.

Döviz Yeri/Kur Türü: Hareket dövizli işlem ise ve döviz adı seçilmiş ise döviz yeri ve kur türü de seçim combosundan seçilir.

Döviz Borç Tutarı/Döviz Alacak Tutarı: Yevmiye satırında yapılan işlem dövizli ise bu alana tutar döviz cinsinden otomatik olarak yansıyacaktır.

Hesap Döviz Tutarı: Yevmiye satırında seçilen hesap koduna ait olan hesap planındaki kartta hesaba ait döviz seçili ise bu alanda satıra girilen tutarın hesaba ait olan döviz cinsinden karşılığı yansıyacaktır.

Sistem Döviz Tutarı: Likom Gusto ERP Yazılımı Sistem’de tanımlanan system dövizi cinsinden yevmiye satırındaki tutarın yansıdığı alandır.

E - Defter Belge No / E - Defter Belge Açıklama : Eğer yevmiye hareketi entegrasyon ile kaydedilmiş ise bu kolonda bu yevmiye satırının kaynak hareketini oluşturan hareketin belge numarası ve belge açıklaması görüntülenmektedir. E - Defter hareket türü fatura ve çek ise belge numarası girilmesi zorunlu ancak  belge açıklaması girmek zorunlu değildir. E - Defter hareket türü diğer ise belge numarası girilmesi zorunlu değilken belge açıklaması girmek zorunludur. Belge açıklama, muhasebede tanımlanmış yasal belge türlerinin adı yazılmalıdır.

E - Defter Belge Tarihi : Eğer yevmiye hareketi entegrasyon ile kaydedilmiş ise bu kolonda bu yevmiye satırının kaynak hareketini oluşturan hareketin belge tarihi görüntülenmektedir. E - Defter hareket türü fatura ve çek ise belge tarihi girilmesi zorunludur. E - Defter hareket türü diğer ise belge tarihi girilmesi zorunlu değildir.

E - Defter Hareket Türü : Eğer yevmiye hareketi entegrasyon ile kaydedilmiş ise bu kolonda bu yevmiye satırının kaynak hareketini oluşturan hareketin türü görüntülenmektedir. Hareket türleri ; fatura, çek, senet, makbuz, navlun ve diğer olarak tanımlanmıştır.

Ödeme Şekli : İlgili hareketin dayandığı ödeme tipini belirtir. Ödeme şekilleri; banka, nakit, çek ve senet olarak tanımlanmıştır.

A_caution_128

Eğer kaynak hareket banka ya da kasa harektine dayanıyor ise ödeme şeklinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Belge Seri / Belge No: Eğer yevmiye hareketi entegrasyon ile kaydedilmiş ise bu kolonda bu yevmiye satırının kaynak hareketini oluşturan hareketin belge seri ve belge numarası görüntülenmektedir.

Hareket Türü / Belge Tarihi: Eğer yevmiye hareketi entegrasyon ile kaydedilmiş ise bu kolonda bu yevmiye satırının kaynak hareketini oluşturan hareketin türü ve belge numarası görüntülenmektedir.

Satır İşlemleri: Satır İşlemleri alanı yevmiye fiş ekranının sol alt köşesinde bulunmaktadır. Bu alanda bulunan butonlardan kısaca söz edecek olursak;

Yeni: Bu buton ile yevmiye fişine yeni bir satır eklenebilmektedir. Örneğin; ikinci satırın üzerine gelindikten sonra yeni butonuna basıldığında 2. satıra boş bir satır ekler.

Sil: Bu buton ile yevmiye fişinde bulunan herhangi bir satırın silme işlemi gerçekleştirilir. Silinecek olan satır seçildikten sonra sil butonuna basıldığında seçilmiş olan satırı silme işlemi yapmadan “ Bu yevmiye hareketi satırını silmek istediğinizden emin misiniz?” ikazı çıkar ve onaylanması durumunda ilgili satırı silme işlemi tamamlanır.

Ek Bilgiler: Bu buton ile satırlara ait ek bilgiler girilebilir, değiştirilebilir veya görüntülenebilir.  Yevmiye fişi satır ek bilgilerinde bu satıra ait notlara, ek alanlara, ole nesnesine, işaretlere, kullanıcı tanımlı alanlara ve diğer bilgilere ulaşılır.

Kaynak Hareket: Bu buton ile yevmiye satırının ait olduğu kaynak harekete ait bilgileri içeren ekran açılmaktadır. Aşağıda ekran görüntüsünden de görüleceği üzere burada bulunan kaynak hareketi aç butonu ile yevmiye hareketini oluşturan harekete tek buton ile ulaşılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusFiş Tipleri

Mahsup Fişi: Bedeli doğrudan kasaya girmeyen, nakit dışındaki tüm fiş girişleri için mahsup fişleri kullanılır.(Çek-Senet girişleri).

Tahsil Fişi: Bedeli doğrudan kasaya giren fişler için tahsil fişleri kullanılır. Fiş tipi tahsil seçilen işlemlerde nakit girişleri 100 no’lu kasa hesabına borç olarak kaydedilir.

Tediye Fişi: Bedeli doğrudan kasadan çıkacak olan fişler için tediye fişi seçilir. Fiş tipi tediye olarak seçilen işlemlerde nakit çıkışları 100 no’lu kasa hesabına alacak olarak kaydedilir.

Düzeltme Fişi: Bilgileri konsolide edilen firmalarda tutar dengelerini sağlamak için (SMM farkları gibi) düzeltme fişleri kullanılır. Düzeltme fişleri hesap toplamlarına etki etmez bundan dolayı Mali Tablolara yansımaz ancak Konsolide Mali Tablolara yansır.

Açılış Fişi: Açılış fişi, hesapların açılış bakiyelerini girerken seçilir. Açılış fişi oluşturma ve özellikleri ile ilgili detaya açılış fişi oluşturma konusunda değinilecektir.

Kapanış Fişi: İçinde bulunulan yılın hesap devir işlemleri için kapanış fişi seçilir. Kapanış fişi ile ilgili detaylı bilgi kapanış fişi oluşturma başlığı altında verilecektir.

 

tog_minusMahsup Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Mahsup Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhabese > Hareketler > Mahsup Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek hesabı, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Borç Tutarı ya da Alacak Tutarı alanlarında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Hareketin karşı hesap işlemlerini ikinci satırda girin. Borç ya da Alacak tutarı girişi için Bakiye Kapat düğmesini tıklayın, açılan kutudan fare ile seçin ya da klavye yardımıyla tutarı girin.

13)

Bir üst satıra ekleme yapmak için Yeni düğmesini tıklayın.

14)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

15)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

16)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

17)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

18)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

19)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

20)

Mahsup Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minusTahsil Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Tahsil Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhabese > Hareketler > Tahsil Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek Kasa Hesabını klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Alacak Tutarı alanında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

13)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

14)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

15)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

16)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

17)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

18)

Tahsil fişini Mahsup, Tediye, Düzeltme fişine çevirmek için Tip Değiştir düğmesini tıklayın.

19)

Tahsil Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minusTediye Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Tediye Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhabese > Hareketler > Tediye Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek Kasa Hesabını, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Borç Tutarı alanında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

13)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

14)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

15)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

16)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

17)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

18)

Tediye fişini Mahsup, Tahsil, Düzeltme fişine çevirmek için Tip Değiştir düğmesini tıklayın.

19)

Tediye Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minusDüzeltme Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Düzeltme Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhabese > Hareketler > Düzeltme Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek hesabı, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Borç Tutarı ya da Alacak Tutarı alanlarında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Hareketin karşı hesap işlemlerini ikinci satırda girin. Borç ya da Alacak tutarı girişi için Bakiye Kapat düğmesini tıklayın, açılan kutudan fare ile seçin ya da klavye yardımıyla tutarı girin.

13)

Bir üst satıra ekleme yapmak için Yeni düğmesini tıklayın.

14)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

15)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

16)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

17)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

18)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

19)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

20)

Düzeltme Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minusAçılış Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Açılış Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhabese > Hareketler > Açılış Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek hesabı, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Borç Tutarı ya da Alacak Tutarı alanlarında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Hareketin karşı hesap işlemlerini ikinci satırda girin. Borç ya da Alacak tutarı girişi için Bakiye Kapat düğmesini tıklayın, açılan kutudan fare ile seçin ya da klavye yardımıyla tutarı girin.

13)

Bir üst satıra ekleme yapmak için Yeni düğmesini tıklayın.

14)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

15)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

16)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

17)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

18)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

19)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

20)

Açılış Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minusKapanış Fişi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Kapanış Fişi girişi yapmak için menü çubuğunda Muhasebe > Hareketler > Kapanış Fişi seçeneğine tıklayın.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Program tarafından yazılan fiş numarasından farklı bir numara almak için, Yeni düğmesine tıklayarak, yeni bir numara alın.

4)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

5)

Hesap Kodu-Hesap Adı kolonunda, ilgili satıra girilecek hesabı, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan kutudan seçin.

6)

Satıra ait açıklamayı açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

7)

Harekete ait Gelir/Gider Yeri ve Gelir/Gider Türü belirtmek için seçim yapın.

8)

Borç Tutarı ya da Alacak Tutarı alanlarında açılan kutudan fare ile seçim yaparak ya da klavye yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, açılan kutudan döviz  simgesini seçin. Döviz Yeri ve Kur Türü alanından döviz bilgilerini girin.

10)

Hareket mali tablolara aktarılmak isteniyorsa Fon Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu açılan kutularından seçim yapın.

11)

Enflasyon Muhasebesi işlemleri için Düzeltmeye Esas Tarih ve Endeks Değeri girişini açılan kutudan seçin ya da klavye yardımıyla yazın.

12)

Hareketin karşı hesap işlemlerini ikinci satırda girin. Borç ya da Alacak tutarı girişi için Bakiye Kapat düğmesini tıklayın, açılan kutudan fare ile seçin ya da klavye yardımıyla tutarı girin.

13)

Bir üst satıra ekleme yapmak için Yeni düğmesini tıklayın.

14)

Üzerinde bulunan satırı silmek için satır işlemlerindeki Sil düğmesini tıklayın.

15)

Harekete ait birden fazla oluşturulacak Gelir/Gider satır girişleri ve satıra ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için satır işlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

16)

Entegrasyonla oluşmuş satırların hareketlerini görmek için Kaynak Hareket düğmesini tıklayın.

17)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

18)

Fişe ait ait ek alanlar,işaretler.... girişleri yapmak için Fiş İşlemleri Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

19)

Fişi silmek için fiş işlemleri alanındaki Sil düğmesini tıklayın.

20)

Kapanış Fişi penceresinden çıkmak için Kapat düğmesini tıklayın.