Ay Kapama Genel Maliyeti Hesaplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Stok Maliyetleri >

Ay Kapama Genel Maliyeti Hesaplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ay Kapama Genel Maliyeti Hesaplama

 

Bu yöntemde, tanımlanmış olan maliyet dönemi baz alınarak ilgili dönemin Aritmetik ortalama maliyeti hesaplanmaktadır.Bu yöntemle özellikle üç aylık dönemler halinde (vergi dönemleri bazında) maliyet hesaplaması yapan firmalarda kullanılmaktadır.Genellikle stok hareketlerinin kontrolünün zor olduğu,yani giriş hareketleri yapılmadan çıkış hareketleri yapılma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda  tavsiye edilen maliyet hesaplama yöntemi; Ay Kapama Genel Maliyeti’dir.

 

Ay Kapama Genel Maliyeti'ne, Likom Gusto ERP> Planlama> Ay Kapama Genel Maliyeti Hesaplama 'dan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Ay Kapama Maliyet kriterine göre maliyet hesaplatılabilmesi için,

Likom Gusto> Tanımlar >Parametre Öndeğerleri >Stok Öndeğer Tanımları 'ndan;

Üretime çıkış,dahili kullanım gibi çıkış hareketlerinin güncellemesinde kullanılacak  maliyet parametresi  başlığı altından kullanılacak maliyet türü seçilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Aykapama_maliyet_hesaplama_dönem belirlenmesi

 

ay kapama maliyet dönem tanımlama

 

A_info_128

Dönemsel Maliyet hesaplaması yapılabilmesi için,Dönem Bitiş tarihi’nin yanındaki üç noktaya tıklanarak maliyet dönemi veya dönemleri tanımlanmalıdır. Tanımlanan Dönemin başlangıç tarihi bir önceki dönemin bitiş tarihinden sonra olmalıdır.

Maliyet dönemi ekranından,kullanıcı bitiş dönemleri ile birlikte özel dönemler oluşturarak maliyet hesaplama işlemlerini yapabilir.

 

Ay Kapama Maliyet Hesaplama ekranında görülen sekmeler incelenecek olursa;

1 – (İşçilik Katsayısı) Operasyon Sürelerinden Ürün Ağacı Katsayılarını Hesapla; Ay Kapama Maliyeti hesaplama esnasında, endirek işçilik maliyetlerin dağıtılması için operasyon kartlarında tanımlanan işçilik sürelerine bakarak ürün ağaçları için katsayı hesaplanması amacıyla kullanılır.

2 – Ürün Ağacında Tanımlı Olan Katsayıları İş Emirlerine Yansıt; Ay Kapama Maliyeti hesaplanma esnasında, Ürün Ağacı Ek Maliyet segmesinde girilen katsayıların İş Emirlerine Endirek Maliyet Dağıtım kriterine göre yansıtılması amacıyla kullanılır.

3 – Maliyet Dönemi; Ay Kapama Maliyeti hesaplanacak dönem seçimini yapmak amacıyla kullanılır.

4- Stok Aralığı; Tüm stoklara/belirli bir stok aralığına  veya tek stoğa maliyet hesaplatmak amacıyla kullanılır. Belirli bir stok aralığına veya tek stoğa maliyet hesaplatılmak istenirse Stok Aralığı işaretlenerek Başlangıç – Bitiş Stok Kodu seçilmelidir.

A_caution_128

Tek bir stok kalemi için maliyet hesabı yapılmak isteniyor ise, Stok Aralık  seçiminde başlangıç stok kodu ve bitiş stok kodu için maliyet hesabı istenen stok kodu girilir.

Tüm stoklar için maliyet oluşturulmak isteniyor ise stok aralığı seçimi yapılmaz.Tüm stoklar işaretlenerek maliyet hesaplatılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

5- Diğer Giriş / Sayım Farkı Giriş Hareketlerinin Giriş Tutarlarını Önceki Ayın Tutarlarından Al; İlgili ayda ilgili stoğa herhangi bir giriş  hareketi olmadı ise ve bu stoğa ait Diğer Giriş ve sayım farkı girişi hareketi varsa, bu hareketlerde ki tutarların bir önce ki aydan alınmasını sağlamak amacıyla işaretlenmelidir. Bu işlem iki seçeneklidir.

Sadece birim fiyatı sıfır olan Diğer Giriş ve Sayım Farkı giriş hareketleri  güncellenmek istenirse, ‘Birim Fiyatı sıfır olan Hareketler için’ seçeneği seçilmelidir. Fakat Tüm Diğer Giriş ve Sayım Farkı giriş hareketlerinin tutarlarının bir önceki aydan alınması istenirse, ‘Tüm Hareketler için’ seçeneği seçilmelidir.

6- Aritmetik Ortalama Maliyet Hesapla; İlgili Maliyet döneminde seçilen yada tüm stoklara Aritmetik Ortalama Maliyet hesaplatılmak istenirse seçilmelidir.

- Depo Maliyet Koduna Göre Hesapla; İlgili maliyet döneminde yapılan Depo Transferi hareketlerinin tutarlarının Depo Maliyet koduna göre hesaplanması amacıyla işaretlenmelidir.

7- Yarı Mamüller için Maliyeti Bir Ay Öncesinden Al; Maliyet döneminde yarı mamül üretilmedi ve maliyeti oluşmadıysa, ilgili yarı mamülün tutarını bir ay öncesinden almak amacıyla işaretlenmelidir.

8- Gelir Gider Hareketlerini Güncelle; Ay Kapama Maliyeti hesplanması esnasında otomatik Gelir Gider hareketlerinin de güncellenmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.

9- Fason Çıkışlar için Fason Girişleri Kontrol Et, Fasondan Dönen Malzeme Kadar Çıkış Miktarı Hesapla; Fason İş Emri uygulaması varsa, Fason girişler kontrol edilerek eksik malzemeler için otomatik olarak Fason Çıkış miktarı hesaplamak amacıyla işaretlenmelidir.

10- Tek Mal Hareket Listesinde Bakiyeleri Maliyetten Görmek için Maliyet Fiyatı Alanlarını Güncelle; Tek mal hareket listesinde Giriş Tutarı – Çıkış Tutarı = Kalan Tutar alanını güncellemek isterseniz bu seçenek seçilmelidir.

11- Çıkış Hareketlerini Güncelle; Ay Kapama maliyeti hesaplanması esnasında Stok Çıkış Hareketlerininde  güncellenmesi istenirse bu seçenek seçilmelidir.

Güncellenen Çıkış Hareketleri şunlardır:

        Üretime Çıkış(207),

        Malzeme Fire Çıkışı(209),

        Fason Giriş İadesi(216),

        Dahili Kullanım(210),

        Fason Çıkış(218),

        Sayım Farkı Çıkışı (211),

        Depo Transferi (300),

        Diğer Çıkış (212)

    12-Depo Maliyet Koduna Göre Hesapla; İlgili maliyet döneminde yapılan Depo Transferi hareketlerinin tutarlarının Depo Maliyet koduna göre         hesaplanması amacıyla işaretlenmelidir.

       Ay Kapama Maliyet hesaplama ekranında istenilen kriterler seçildikten sonra ‘Hesapla’ butonuna tıklanmalıdır.

  ay kapama maliyeti kilitenecek stoklar

 

A_caution_128

' Hesapla ' butonuna tıklandıktan sonra çıkan ekran,kabul edildikten sonra ilgili dönemde;

Maliyeti hesaplanan stok veya stokların otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak yeni giriş ve çıkış hareketlerinin yapılması engellenir ve bu sayede stok maliyetlerinin değişmesi engellenmiş olur.

 

 

A_caution_128

Tüm stoklar için ya da seçilen stok için hesaplanan Ay Kapama Maliyeti nin görüntülenmesi;

Likom Gusto ERP> Stok> Stok Maliyet ekranından görüntülenir.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.