Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama

 

Bakım için oluşturulan  iş emirlerinin maliyet hesaplamasını gösteren ekrandır.

Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama'sına, Likom Gusto ERP> Planlama> Bakım İş Emri Maliyeti Hesaplama ' dan ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

bakım iş emri maliyet ekran

 

Maliyet hesaplaması yaptırılması istenen bakım iş emirlerini görüntülemek için belirli tarih aralıklarının tanımlanması gerekmektedir.

Seçilen tarihler arasındaki bakım iş emirlerinin maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

 

bakım_işemirleri aylık donemlerin dışına taşan

 

Görselde belirtilen özellik işaretlendiği zaman,İş emri gerçekleşmelerinin,belirtilen  başlangıç ve bitiş tarihlerinin dışında kalan zamanlarını bölmeye yarar.

 

A_caution_128

Tarih aralığı seçimi yapıldıktan sonra,Bakım-Onarım maliyetlerini hesapla butonuna basılarak var olan bakım-onarım iş emirlerinin maliyetleri hesaplanır.