Endirek İş Merkezlerinde Biriken Maliyetlerin Direk İş Merkezlerine Dağıtımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi > İş Merkezi Kartı Tanımları >

Endirek İş Merkezlerinde Biriken Maliyetlerin Direk İş Merkezlerine Dağıtımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Endirek iş merkezlerinde biriken maliyet unsurları Direk iş merkezlerine dağıtılmak istenirse, örneğin ‘Yemekhane’ adlı Endirek iş merkezimizde biriken maliyetler o dönemde üretim yapılan direk iş merkezlerine belirli oran yada tutar olarak dağıtılabilir.

Bu amaçla öncelikle İş merkezi kartında ‘En direk maliyet dağıtımı’ segmesinde ilgili gider kalemleri ile entegrasyon yapılmalıdır. Daha sonra ‘Dağıtım’ segmesine tıklanarak Yeni dönem tanımlanmalıdır.

 

clip0114

 

 

Karşımıza çıkan iş merkezi kartı masraf dağıtım segmesinde direk iş merkezlerine istenilen endirek gider türünden tutar yada oran olarak dağıtım yapılabilir. Ancak  dağıtımı yapılan Toplam giderlerin oranları toplamı  % 100’ü bulması gereklidir.

 

Bu ekranda Yıl / Ay mantığı bulunsa da, Endirek İş Merkezlerinde’ki dağıtımınız standart ise yani her ay değişmiyorsa,  her ay bu tanımlamanın yapılması zorunlu değildir. Yeni bir dönem tanımlananıncaya kadar ilk defa yapılmış olan tanımlama kullanılabilir.

 

Not: Eğer muhasebe modülünden maliyet muhasebesi yapılıyor ise tüm gider hesapları ve yansıtma hesapları iş merkezi detayında olmalıdır.(710 ve 720 hariç)

731 hesapların ilk alt detayı İşyeri ,2. alt detayı amortisman hesapları ve diğer gelen üretim giderleri bazında açılmalıdır.

 

 

 

clip0115

 

 

151 hesabın detayı mutlaka işmerkezi bazında açılmalıdır. İş Merkezi Muhasebe Kodları segmesinde bulunan Yarı Mamüller hesabı  satırı açılmış olan 151 İş Merkezi hesapları ile ilişkilendirilmelidir.