Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi >

Giderlerin Üretim (Etkinlik) Hacmi ile İlişkisine Göre Sınıflandırılması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu giderler üretim miktarıyla birlikte değişip değişmemelerine göre sabit, değişken ve karma giderler olarak gruplandırılabilir.

 

Sabit Giderler

Belirli bir zaman dönemi içinde üretim miktarının azalıp, çoğalmasına karşın toplam olarak aynı kalan değişmeyen giderlere sabit giderler denir. İlk kuruluş giderleri, bina,

makine ve demirbaşların amortisman payları sabit giderlerdendir. Bazı işçilik giderleri de sabit karakterlidir.

 

Değişken Giderler

Değişken giderler üretim hacmindeki değişikliklere bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerdir. Değişken giderlere örnek olarak direkt ham madde ve direkt işçilik giderlerini gösterebiliriz.

 

Karma Giderler

Karma giderler, ne tam anlamıyla sabit ne de tam anlamıyla değişkendir. Bazı giderler üretim aynı olsa da devam eder ancak üretim atarsa artış gösterebilir. Örneğin; tamir bakım giderleri gibi.