Gusto Maliyet Muhasebesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi >

Gusto Maliyet Muhasebesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminde, hammadde, yarı mamül,  mamül veya hizmetlerin birim maliyetlerini hesaplayarak  işletme faliyetlerinin planlanmasında gerekli maliyet bilgilerini sağlamak böylelikle işletme yönetiminin alacağı kararlara yardımcı olmak amacıyla maliyet muhasebesi çalışmaları yapılmaktadır.

 

Gusto’da maliyet muhasebesi Fiili maliyet (actual cost) esasına göre bir envanter kaleminin üretilmesi veya satın alınması için gerçekten harcanan kaynakların çeşitli dağıtım anahtarlarına göre dağıtılması sonucu ortaya çıkmaktadır.