İş Emri Maliyetleri Hesaplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

İş Emri Maliyetleri Hesaplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gerçekleşmesi olan iş emirlerinin maliyetlerini hesaplamak için kullanılır.

 

İş Emri Maliyetleri Hesaplama'ya; Likom Gusto ERP > Planlama > İş Emri Maliyetleri Hesaplama dan ulaşılabilir.

 

exp_collapse

 

İş Emri Maliyetleri Hesaplama ekran özelliklerinden bahsedilirse,

 

iş emri maliyetleri hesaplama

 

Dönem seçimi yapılarak, seçilen dönemdeki iş emirlerinin maliyet hesaplama işlemi yapılabilir.

 

iş emri maliyetleri hesaplama tarih

 

Üretim maliyetleri Hesaplama Kriterleri

 

iş emri maliyet hesaplama 3

 

Maliyet dağıtım kriterini iş merkezinden al,  kutucuğu işaretlenmediği takdirde endirekt maliyetlerin, direkt maliyetlere dağıtımının yapılabilmesi için gereken maliyet dağıtım kriterlerinin belirtilmesi gerekmektedir.Belirtilen kutucuğun işaretlenmesi durumunda ise hesaplanan endirekt maliyetler,direkt maliyetlere İş merkezi kartında tanımlanmış olan dağıtım kriterine göre dağıtılacaktır.

 

Birinci dağıtımda dağıtılamayan giderleri tekrar dağıt, kutucuğu işaretlendiği takdirde, belirtilmiş olan dağıtım kriterine göre dağıtılan endirekt maliyetlerin dağıtılmaması durumunda ya da eksik dağıtıldığı durumda, yeni belirtilen dağıtım kriterine göre endirekt maliyetler tekrar dağıtılır.

 

İş emri maliyetleri hesaplanırken oluşan hatalı göster, kutucuğu ise, maliyet hesaplama aşamalarında oluşan hataların gösterilmesini ya da gösterilmemesini sağlar.

 

Başlangıç- Bitiş tarihleri aylık dönemlerin dışına taşan gerçekleşmeleri böl, kutucuğu ise  iş emri gerçekleşme tarihleri, maliyet hesaplamasında belirtilmiş olan dönemlerin dışına taştığı durumlarda, gerçekleşmeleri tarih kriteri oranında bölerek iş emri maliyetinin hesaplanmasını sağlanır,

 

Stok için Gelir Gider Yansıtma Hareketi Ekle, yansıtma hareketlerinin muhasebe kaydı yapılırken maliyet hesapları altında yer alan yansıtma hesaplarının (711) gider yeri, stok türü vb. şeklinde detaylı takip edilmesi istendiği durumlarda, stok için yansıtma gelir/gider hareketleri oluşturulması sağlanır.

 

İşçilikler için Gelir Gider Yansıtma Hareketi Ekle, yansıtma hareketlerinin muhasebe kaydı yapılırken maliyet hesapları altında yer alan yansıtma hesaplarının (721) gider yeri, ünvan türü vb. şeklinde detaylı takip edilmesi istendiği durumlarda, işçilikler için yansıtma gelir/gider hareketleri oluşturulması sağlanır.

 

Makine için Gelir Gider Yansıtma Hareketi Ekle, yansıtma hareketlerinin muhasebe kaydı yapılırken maliyet hesapları altında yer alan yansıtma hesaplarının (731) gider yeri, tezgah türü vb. şeklinde detaylı takip edilmesi istendiği durumlarda, makine için yansıtma gelir/gider hareketleri oluşturulması sağlanır.

 

İş Emri Plana Girilmiş Anahtar, Üretilen Ürün Girişi Olmadan da Yansıtılsın, üretimi belirtilen dönemden daha uzun süren iş emirleri için herhangi bir üretilen ürün kaydı olmadan da endirek maliyetlerden belirtilen kriter doğrultusunda pay alması sağlanır.

 

Çıkış Hareketlerini Güncellerken Maliyeti, üretimde kullanılan yarımamullerin çıkış hareketlerinin güncellenmesi sırasında,

Genel Maliyetten Al, sadece stok kartına bağlı maliyetten alması sağlanır,

Sadece Depo Maliyet Kodundan Al, seçeneği ile stok kartına bağlı maliyetleri gruplandırılmış depolar bazında alması sağlanır,

Sadee İzleme Kodundan Al, seçeneği ile stoğa bağlı alt detay olarak kullanılan izleme kodlarından alınması sağlanır,

Hem Depo Maliyet, Hem İzleme Kodundan Al, seçeneği ile 2. ve 3. tercihin bir arada baz alınması sağlanır,

 

Diğer Giriş / Sayım Farkı Giriş Hareketlerinin Giriş Tutarlarını Ortalama Üretim Maliyetinden Al, İlgili maliyet döneminde üretimde kullanılan yarı mamüllere ait Diğer Giriş / Sayım farkı Giriş hareketlerinin tutarları Ortalama Ürün maliyetinden alınmasını isterseniz bu seçenek tanımlanmalıdır.

 

Tek Mal Hareket Listesinde Bakiyeleri Maliyetten Görmek için Maliyet Fiyatı Alanlarını Güncelle: İlgili maliyet döneminde Mamül ve yarı mamüller için Giriş Tutarı – Çıkış Tutarı = Kalan Tutar yani Bakiyeleri Maliyet fiyatı üzerinden izlemek isterseniz bu seçeneği işaretlemelisiniz.

 

Endirek İş Merkezinden Direklere Dağıtımda,  Karttaki Dağıtımda Belirtilen İş Merkezlerini Kullan: Bu tanımlama Endirek İş merkezlerinde biriken masrafların direk iş merkezlerine dağıtılması amacıyla yapılmaktadır, Endirek İş Merkezinin Dağıtım segmesinde tanımlanmaktadır. Endirek iş merkezlerinde biriken masrafın Direk iş merkezlerine dağıtılmasını isterseniz bu seçenek seçilmelidir.

Maliyet Dönemlerini Periyodunu Aykapamaya Yansıt,

İşçilikler için Fazla Mesai Sürelerini Dağıtıma Direk Yansıt, işçiliklerde fazla mesaiden kaynaklı gider hareketlerini işçilik süreleri oranında dağıtıma direk yansıtılması sağlanır.

Muhasebe Hesap Kontrolleri: Bilgi amaçlı olan bu alan, iki tarih arasında Tek hesap veya Hesap Kodu aralığı verilerek Muhasebe hesap bakiyelerini incelemek amacıyla kullanılmaktadır.

muhasebe hesap kontrolleri maliyet

Bu ekranda ‘Sadece GG Hareketi Olanlar’ seçilerek sadece Gelir Gider hareketi olan yevmiye hareketleri izlenebilir.

İş Emri Maliyetleri hesaplama ekranında istenilen kriterler seçilerek  ‘Ürün Maliyetlerini Hesapla’ düğmesine tıklanmalıdır.

Ürün Maliyetleri hesapla düğmesine tıklandıktan sonra ekrana gelen "bu dönem içindeki kilitlenmemiş stoklarınızı kilitlemek ister misiniz?" uyarısına ‘Evet’ dendiği taktirde Maliyet döneminizi (stok dönemi) kapatmış olursunuz. Stok maliyetleriniz herhangi giriş ve çıkış hareketlerinizden etkilenmez.