İş Emri Toplu Muhasebe Kaydı Oluşturma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

İş Emri Toplu Muhasebe Kaydı Oluşturma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İş Emri Toplu Muhasebe Kaydı ekranına Likom Gusto Planlama modülündeyer alan Maliyet Muhasebesi kısmından ulaşılır.

exp_collapse

 

Tıklanıldığında İş Emri Toplu Muhasebe Kaydı ekranına ulaşılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tarih Aralığı: Tarih Aralığı sekmesinde muhasebe kaydı oluşturulması istenen dönem seçilir.

 

clip1936

 

 

Dahili Kullanım Hareketleri için Toplam Muhasebe Kaydı Oluştur: Dahili Kullanım Hareketleri için muhasebe kaydı oluşturulur. Stok kodları yahut Gelir/Gider kodları bazında seçimleri yapılır. Stok kodları bazında seçimi yapılır ise  stok kodu gruplaması seçilir.

clip1937

 

Ürün Maliyet Endirek Muhasebe Kayıtlarını Oluştur: Bu seçim ile ürünün maliyet endirek muhasebe kayıtları oluşturulur.

Ürün Maliyet Kaydını Satış Miktarlarından Hesapla: Bu seçim ile Ürün maliyeti satış miktarlarından hesaplanır.

clip1938

 

Üretime Çıkış Hareketleri için Toplu Muhasebe Kaydı Oluştur: Bu seçim ile Üretime Çıkış Hareketleri için toplu muhasebe kaydı oluşturulur. İstenen gruplama seçilir.

clip1939

 

Hammadde Fire Çıkış Hareketleri için Toplu Muhasebe Kaydı Oluştur: Bu seçim ile hammadde fire çıkış hareketleri için toplu muhasebe kaydı oluşturulur. İstenen  gruplama seçimi yapılır.

clip1940

 

Diğer seçenekler de isteğe göre seçilir, gruplamaları yapılır. Başla butonu tıklanarak seçilen kayıtlar oluşturulur.

 

clip1941