İş Merkezi Kartı Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

İş Merkezi Kartı Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Maliyetlerin  oluştuğu ve toplandığı  yerler iş merkezleri olduğu için endirek giderlerin nasıl dağıtılacağı İş Merkezi kartında tanımlanmalıdır. Bu amaçla Üretim menüsü altında bulunan İş Merkezi kartlarında gerekli tanımlamalar yapılmalıdır.

 

İş Merkezi Kart'larına, Likom Gusto ERP > Üretim > İş Merkezi 'nden ulaşılır.

 

exp_collapse

 

 

İş merkezi kartları işlevleri bakımından direk ve endirek olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.

 

Direk iş merkezleri: Direk olarak üretim faliyetlerinin gerçekleştirildiği giderlerinin  belirli düzeylerde ayrıştırılabildiği alanlardır. Direk iş merkezleri ayrıştırılırken bu iş merkezinde üretilecek ürünlere eklenecek gider kalemlerinin hangi detayda ayrıştırılacağı göz önüne alınmalıdır. Örneğin Kalıp ve Kesim adlı iki direk iş merkezimiz bulunuyorsa bu iş merkezlerinde üretilecek ürüne eklenecek endirek maliyetler Gelir Gider Yönetimi yada Muhasebe Yönetimi modülünde de ayrıştırılarak istenilen   yöntemle dağıtılabilmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Endirek iş merkezleri: Direk olarak üretim faliyeti gerçekleştirilmeyen ancak gider kalemlerinin ayrıştırılarak biriktirilebildiği havuzlardır. Endirek iş merkezlerine yemekhane, yönetim gibi örnekler verilebilir. Bu iş merkezlerinde biriken giderler, tanımlanan maliyet dağıtımı kritelerine göre Direk iş merkezlerine dağıtılmaktadır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Direk İş Merkezlerinde  Endirek Maliyet kriteri segmesi açıldığında ekrandaki kolonlar incelenecek olursa

 

a. Açıklama kolonu: Direk Endirek Maliyet Tanımları ekranında tanımlanan (Şekil 7) Maliyet türleri bu ekrana otomatik olarak düşmektedir. Bu iş merkezinde dağıtılmak istenen gider türleri dağıtım kriteri seçilerek dağıtılabilmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

b. Dağıtım Kriteri kolonu: Endirek Maliyetlerin hangi kritere  göre dağıtılacağının seçildiği alandır. Oklara tıklanarak aşağıda anlamları açıklanan kriterlerden herhangi biri seçilebilir.

b.1. Üretilen Ürün Miktarı (1.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün birinci birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.2. Direk Maliyetler Toplamı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki Direk Maliyetler toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.3. Kullanılan Malzeme Miktarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki kullanılan toplam malzeme miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.4. Kullanılan Malzeme Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki kullanılan toplam malzeme maliyeti bazında dağıtılacağını belirtir.

b.5. İşçilik Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen İşçilik süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.6. İşçilik Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen İşçilik maliyetleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.7. Makina Kullanım Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen Tezgahların (Sabit Kıymetlerin) kullanım süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.8. Makina Amortisman Maliyeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen Tezgahların (Sabit Kıymetlerin) Amortisman Maliyetleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.9. Operasyon Gerçekleşme Süresi: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerine işlenen operasyonların gerçekleşme süreleri toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.10. Gerçekleşen Ürün Ağacı Adeti: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerinde kullanılan Ürün Ağacı adeti toplamı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.11. Toplam İşçi Sayısı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisindeki İş Emirlerinde kullanılan toplam işçi sayısı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.12. Sınai Maliyet: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin herhangi bir kritere bağlı olmadan tamamının dağıtılacağını belirtir.

b.13. Ürün Ağacı Anahtarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde gerçekleşmesi bulunan ürün ağaçlarında tanımlanan dağıtım kriterleri bazında dağıtılacağını belirtir.

b.14. İş Merkezi Anahtarı: Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde gerçekleşmesi bulunan İş Merkezlerinde tanımlanan dağıtım oranları bazında dağıtılacağını belirtir.

b.15. Üretilen Ürün Miktarı (2.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün ikinci birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

b.16. Üretilen Ürün Miktarı (3.Birim): Tanımlanan Endirek maliyet kriterinin o ay içerisinde üretilen ürünün üçüncü birim miktarı bazında dağıtılacağını belirtir.

 

c- Kart Türü Kolonu: Endirek  Maliyet dağtımının Gelir/Gider üzerinden mi yoksa Muhasebe modülü üzerinden mi seçiminin yapılacağı kolondur.

 

d-Hesap Kodları Kolonu : Seçilen kart türüne bağlı olarak endirek maliyetlerin ilişkilendirileceği hesap aralıkları ve yansıtma hesaplarının seçiminin yapılacağı kolondur. Hesap türü Muhasebe seçildiği taktirde karşımıza Muhasebe hesap planı çıkarken, Gelir Gider seçildiğinde  Gelir Gider Yeri ve Türü kartları çıkmaktadır.

Örneğin kart türü Muhasebe seçildiği taktirde Muhasebe Başlangıç Kodu, Muhasebe Bitiş Kodu ve bu hesapların Yansıtma hesap kodları seçilmelidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ayrıca, Gelir Gider olarak tanımlanan hesap aralıklarında Maliyet İşareti alanı kullanırsa, Gelir Gider Hareketlerinde işaretlenmiş kayıtların alınabilmesi sağlanır. Bu sayede, aynı dönemde aynı gg yeri ve türü olarak kaydedilmiş gider hareketlerini de özel tanımlamalar sayesinde ayrıştırmak mümkün olacaktır. Bu kullanıma örnek olarak, eğer herhangi bir gelir gider yerinin belli bir gider türünde yapılan gider hareketlerinin kullanıcı insiyatifinde ilgili iş merkezlerine dağıtımı öngörülürse, bu özel uyarlama kullanılabilir.

 

Not: Muhasebe hesap planında Her hesap kodu için (710-720-730-740 vb. gider hesapları) farklı bir yansıtma hesabı tanımlandıysa, Muh. Hesap kodları ve yansıtma hesap kodları alt alta teker teker tanımlanmalıdır.

Endirek Maliyet  dağıtımı segmesinde tanımlanan herbir tür için iş merkezi kartında mutlaka en azından Dağıtım Kriteri ve Kart Türü seçilmelidir. Eğer herhangi bir işmerkezinde bu türe ait maliyet tanımlanmayacaksa sadece hesap kodları sayfasında tanımlama yapılmayacak bu şekilde bu türden maliyet alınmaması sağlanacaktır