Kartlarda Muhasebe Entegrasyonları İçin Gerekli Tanımlamalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Kartlarda Muhasebe Entegrasyonları İçin Gerekli Tanımlamalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Üretim Yönetimi kapsamında kullanılan stok, personel iş merkezi ve demirbaş kartlarında aşağıda sıra numarası belirtilen muhasebe entegrasyonları yapılmalıdır.

 

TÜR

MUH.KODU

KART TÜRÜ

MUHASEBE ENTEGRASYON SIRASI

Mamul

152.01

STOK

20.Üretimden Çıkış Hesabı

Hammadde

150.01

STOK

5.Mal Alış Hesabı

Hammadde

710.01

STOK

17.Üretime Çıkış Hesabı

Hammadde

711.01

STOK

40.Üretim-Maliyet Yansıtma Hesabı

Hammadde

150.02

STOK

5- Mal Alış Hesabı

Hammadde

710.01

STOK

17.Üretime Çıkış Hesabı

Hammadde

711.01

STOK

40.Üretim-Maliyet Yansıtma Hesabı

İşçi

335.01

PERSONEL

1.Personele Borçlar

İşçi

720.01

PERSONEL

5.Personel Giderleri (BrütÜcret)

İşçi

721.01

PERSONEL

18.Üretim Maliyet Yansıtma Hesabı

Tezgah

257.01

S.KIYMET

13.Yıllara Ayrılan Amortisman Hes.

Tezgah

730.01.01

S.KIYMET

6.Amortisman Giderleri Hesabı

Tezgah

731.01.01

S.KIYMET

18. Üretim Maliyet Yansıtma Hesabı

W.I.P.

151.01

DİREKT İŞMERKEZİ

1.Yarımamuller Hesabı

Tezgah

731.01.01

S.KIYMET

18. Üretim Maliyet Yansıtma Hesabı