Maliyet Muhasebesi Tanımlamaları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Maliyet Muhasebesi Tanımlamaları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Maliyet Muhasebesi verilerini hesaplatabilmek için öncelikle bazı tanımlamaların yapılması gerekmektedir.  Bu tanımlamalar ve tanımlamalara ait açıklamalar aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır.

Maliyet muhasebesinde oluşturan mamülü esas unsurunu teşkil eden nerede ve ne kadar harcandığı tesbit edilebilen unsurlar ‘Direk Giderleri’ oluşturmaktadır. Bu giderler, direk işçilikler (İş emri harcanan işçilik tabında işlenen işçilik süreleri), direk tezgah maliyeti (iş emrinin hangi tezgahta üretildiğine dair işlenen Makina kullanım süresi ) ve tezgahlarda tüketilip ölçülebilen elektrik, doğalgaz vb giderledir. Diğer tüm giderler Endirek Maliyet unsuru olarak ele alınmaktadır.

 

Dökümanın aşağıdaki kısmında anlatılan Maliyet muhasebesi fiili maliyet esasına dayandığı için ay sonlarında maliyet muhasebesi çalışmalarına başlamadan önce aşağıda belirtilen gider uygulamalarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu gider uygulamalarına örnek verilecek olursa;

 

1)

Malzeme girişleri tamamlarak gider kaydı oluşturulmalıdır,

2)

İş Emri gerçekleşme girişleri tamamlanmış olmalı,

3)

Personel maaş tahakkkukları yapılmış ve gider kayıtları oluşturulmuş olmalı,

4)

Amortisman hareketleri gerçekleştirilerek gider kayıtları oluşturulmalıdır,

5)

Stok Çıkış hareketleri gerçekleştirilerek (diğer çıkış, dahili kullanım,vb) gider kayıtları yapılmış olmalıdır,

6)

Hammadde maliyetleri hesaplatılmalıdır

7)

Stok Çıkış Hareketleri güncellenmelidir,

8)

İş Emri Maliyetleri hesaplanmalıdır,

9)

İstenirse, İş Emri Toplu muhasebe kaydı oluşturlmalıdır,

10)

Toplu Muhasebe işlemi ekranından maliyet mahsup fişleri oluşturulmalıdır.