Maliyet Muhasebesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Maliyet Muhasebesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

Likom Gusto ERP Maliyet Muhasebesi Yönetimi Yazılımı ile, fiili maliyet (actual cost) esasına göre bir envanter kaleminin üretilmesi veya satın alınması için gerçekten harcanan kaynakların çeşitli dağıtım anahtarlarına göre dağıtılması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Maliyet_Muh_Main

 

Ürün Maliyetinin İstenilen Maliyet Türünden İzlenmesi

Hurda Fire Çıkışları ve Fason İşlemlerin Takibi

Operasyon, Tezgah ve İş Merkezi Bazında Masrafların İzlenmesi

Ürün Maliyetlerinin İş merkezi, Tezgah ve Tezgah Sınıfı Bazında İzlenmesi

Ürün Maliyet Fişlerinin Otomatik Oluşması

Giderlerin Muhasebe ya da Gelir Gider’den Toplanabilmesi

Direk ve Endirek İş Merkezi Tanımları

Sınırsız Endirek Maliyet Türü Tanımı

Endirek Maliyetlerin Dağıtım Kriterlerine Bağlı Dağıtılması

Direk İşçilik ve Makine Giderlerinin Yansıması