Standart Ürün Maliyeti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Standart Ürün Maliyeti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

STANDART ÜRÜN MALİYETİ

Standart Ürün Maliyeti ekranına Likom Gusto Planlama modülü altında bulunan Maliyet Muhasebesi ikonundan ulaşılır. Burda Standart Ürün Maliyeti seçilir.exp_collapse

Açılan ekran aşağıdaki gibidir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan ekranda işlemler 3 bölümde adım adım ilerlenerek toplamda 8 adımda gerçekleştirilir.

İlk bölüm Ürün ve Ürün Ağacı’nın seçildiği bölümdür.

İkinci bölüm Maliyet tanımlamalarının ve tanımlanan maliyetlerin hesaplamalarının yapıldığı bölümdür.

Üçüncü bölümde ise ürünün standart maliyeti hesaplanır.

clip1845

Bu 3 bölümün adımları ise sırası ile aşağıdaki ekranda yer almaktadır;

clip1913

 

tog_minusÜrün ve Ürün Ağacı Seçimi

 

tog_minus_sev2Ürün Seçimi

Öncelikle standart maliyet hesaplama ile ilgili genel bilgiler girilir.

clip1901

Tarih ve seri seçimi yapılır. Yeni butonu ile yeni bir seri numarası alınır.

clip1902

Maliyet Hesaplama için dönem seçimi yapılır.

clip1903

Yeni maliyet dönemi girilmek istenirse 3 nokta sekmesi tıklanarak dönem açma işlemi gerçekleştirilebilir.

clip1904

Daha sonra Maliyet hesaplamasının  hangi kaynaktan alınacağı bilgisi seçilir.

clip1851

Ürün Ağacı Bilgisi seçilirse, maliyetler Ürün Ağacında tanımlanan maliyet bilgilerine göre hesaplanır. İş emri oluşturur gibi maliyet hesabı yapar.

Planlanan İş Emri Bilgisi seçilirse girilen tarih aralığında bulunan  ve planlanan iş emirlerindeki maliyet bilgilerine göre hesaplama yapılır.

Gerçekleşen İş Emri Bilgisi seçilirse girilen tarih aralığında bulunan ve gerçekleşmesi yapılan iş emirlerindeki maliyet bilgilerine göre hesaplama yapılır.

Döviz bilgileri en başta seçilirse satır satır döviz girmeye gerek kalmaz, satırlara döviz bilgisi otomatik gelir, ancak istenirse satırlarda döviz bilgisi değiştirilebilir.

clip1852

İşçilik ve tezgah gruplaması seçeneğinden gruplamaların nasıl yapılacağı belirlenir.

clip1853

Ürün Ağaçlarına Göre seçilirse her ürün ağacı için maliyeti ayrı ayrı hesaplar.

Operasyonlara Göre seçilirse ürün ağaçlarındak operasyon bilgilerini gruplayarak toplu bir maliyet hesaplar.

Daha sonra maliyeti hesaplanacak ürünler seçilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ürün Ekleme/Çıkarma butonu ile tüm ürünler eklenebilir veya tüm ürünler çıkarılabilir. Ayrıca tüm ürünlerden istenilen ürünler tek tek çıkarılarak seçim işlemi gerçekleştirilebilir.

clip1855

Hesaplanması istenen Direk ve Endirek Maliyet Hesapları seçilir.

clip1899

Malzeme Maliyeti seçildiğinde ürüne ait hamaddelerin maliyetleri hesaplanır.

İşçilik Maliyeti seçildiğinde ürüne ait işçilik maliyetleri hesaplanır.

Makina Maliyeti seçildiğinde ürüne ait tezgah maliyetleri hesaplanır.

Kurulum Maliyeti seçildiğinde ürüne ait tezgah kurulum maliyetleri hesaplanır.Tezgah Kurulum Maliyetleri hesapalanırken kullanlan formül şu şekildedir:

clip1900

Seçim İşlemleri butonuyla Direk ve Endirek Maliyet kalemlerinin tümü seçilebilir veya tümü bırakılabilir. Ayrıca seçilen kalemler öndeğer olarak kaydedilebilir.

clip1858

Sil, Kaydet ve Kapat işlemleri ekranın sağ alt köşesindeki butonlar sayesinde yapılır.

clip1859

Kaydetme işlemi yapılırsa İleri butonu ile 2.adıma geçilebilir.

clip1860

 

tog_minus_sev2Ürün Ağacı Seçimi

 

2.adım Ürün Ağacı Seçimi adımıdır. Burda seçilen ürünlerin ürün ağaçları listelenir ve istenilen ürün ağacının seçimi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Birden fazla ürün ağacı olan ürünler kırmızı renkte görüntülenir bu ürünler için şöyle bir uyarı yer almaktadır;

clip1863

Bu durumda kırmızı ile gösterilen ürün için ürün ağacı seçimi yapılmalıdır. Seçim işlemi kırmızı ile gösterilen ürünün satırında bulunan “...” butonuna tıklanarak yapılır.

clip1907

Ayrıca birden fazla ürün ağacı olanların toplam sayısının gösterildiği bir alan bulunmaktadır. Ürün ağacı seçilir Tamam denir.

clip1908

Tümünü Seç butonu ile tüm ürün ağaçları seçilebilir, Tümünü Bırak ile tüm ürün ağaçları bırakılabilir.

Malzeme olarak kullanılması istenen ürün ağaçları tiklenir ve İleri butonu ile 3.adıma geçilir.

 

tog_minusMaliyet Tanımları

 

tog_minus_sev2Malzeme Maliyetleri

3.adım Malzeme Maliyetlerinin seçildiği ve hesaplandığı adımdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Öncelikle Malzeme birim maliyetlerinin nereden alınacağı bilgisinin girilmesi gerekir. Bu bilgi için farklı alternatifler vardır. Bu alternatifler;

clip1910

1. Serbest Giriş: Malzeme Birim Maliyetlerinin manuel olarak girilebilmesini sağlar.

2. Ürün Ağacı Maliyet Tanımı: Malzeme Birim Maliyetlerinin ürün ağacında tanımlanan maliyetlerden alınmasını sağlar.

3. Fiyat Listesi: Malzeme Birim Maliyetlerinin fiyat listesinde tanımlanan maliyetlerden alınmasını sağlar.

Fiyat listeleri tanımlaması Gusto Satış modülünde bulunan Fiyat Listeleri ikonuna tıklanarak yapılır.

4. Maliyetler: Malzeme Birim Maliyetlerinin Maliyetler alanında seçilen kriterlerde tanımlanan maliyetlerden alınmasını sağlar.

clip1920

Ay kapama maliyeti Seçilen Tarih Aralığındaki Kapanış Fiyatı veya Aritmetik Ortalama seçeneklerine göre seçilebilir.

5. Alış Fiyatları:

Malzeme Birim Maliyetlerinin Alış Fiyatları alanında seçilen kriterlerde tanımlanan maliyetlerden alınmasını sağlar. Stok hareketteki birim maliyetleri alır.

clip1921

Son Alış Fiyatı: İlgili ürün için son alış fiyatının alınmasını sağlar.

Alış Fiyatı Ortalaması: İlgili ürün için alış fiyatlarının ortalamasının alınmasını sağlar.

En Yüksek Alış Fiyatı: İlgili ürün için en yüksek alış fiyatının alınmasını sağlar.

En Düşük Alış Fiyatı: İlgili ürün için en düşük alış fiyatının alınmasını sağlar.

Cari Kodu: Cari kodu seçimi ilgili ürün için o carinin maliyetlerinin getirilmesini sağlar.

Tarih Aralığı: Tarih aralığı seçimi ilgili ürün için o tarih aralığındaki maliyetlerinin getirilmesini sağlar.

clip1922

Kriter Şablonu: Seçilen kriterler şablona kaydedilip daha sonra seçimi yapılabilir.

clip1917

Satır Seçimi: Seçim işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Tümünü Seç ile tüm ürünlerin seçimi Tümünü Bırak ile tüm ürünlerin bırakılması sağlanır. Maliyeti Olmayanları Seç ile maliyeti olmayan ürünlerin seçimi Maliyeti Olmayanları Bırak ile maliyeti olmayan ürünlerin bırakılması sağlanır.  Maliyeti Olanları Seç ile maliyeti olan ürünlerin seçimi Maliyeti Olanları Bırak ile maliyeti olan ürünlerin bırakılması sağlanır.

clip1916

Malzeme Fiyatlarını Hesapla: Hesaplama yapılması istenilen kriterlerin seçimleri yapıldıktan Malzeme Fiyatlarını Hesapla butonuna tıklanarak maliyetler hesaplanır.

clip1876

Malzemelerin Maliyetleri hesaplanmış olarak görünür.

clip1911

Hesaplama işleminden sonra İleri butonuna tıklanarak 4.adıma geçilir.

 

tog_minus_sev2İşçilik Maliyetleri

4.adım İşçilik Maliyetlerinin seçildiği ve hesaplandığı adımdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Öncelikle İşçilik birim maliyetlerinin nereden alınacağı bilgisinin girilmesi gerekir. Bu bilgi için farklı alternatifler vardır.

Bu alternatifler;

clip1879

1. Serbest Giriş: İşçilik Birim Maliyetlerinin manuel olarak girilebilmesini sağlar.

2. Görev Tanımı Birim Maliyeti: İşçilik Birim Maliyetlerinin görev tanımlarında belirtilen birim maliyetlerden alınmasını sağlar.

İşçilik birim maliyetlerinin görev tanımlarında belirtilen birim maliyetlerden alınmasını için önceden tanımlanması gerekmektedir. Görev Tanımı Birim Maliyeti Gusto İnsan Kaynakları modülü altında bulunan İnsan Kaynakları Tanımlar ikonundan İnsan Kaynakları Genel Tanımları seçilerek yapılır.

3. Son Hesaplamada Kullanılan Maliyet: İşçilik Birim Maliyetlerinin son hesaplamada kullanılan maliyete göre hesaplanmasını sağlar.

4. Maaş Tahakkuku: İşçilik Birim Maliyetlerinin personelin maaş tahakkukuna göre hesaplanmasını sağlar.

clip1923

Hesaplama Tarihindeki Maaş: İşçilik Birim Maliyetlerinin personelin maaş tahakkukunun yapıldığı tarihe göre hesaplanmasını sağlar.

En Yüksek Maaş: İşçilik Birim Maliyetlerinin seçilen tarih aralığında personelin en yüksek maaşına göre hesaplanmasını sağlar.

En Düşük Maaş: İşçilik Birim Maliyetlerinin seçilen tarih aralığında personelin en düşük maaşına göre hesaplanmasını sağlar.

Ortalama Maaş: İşçilik Birim Maliyetlerinin seçilen tarih aralığında personelin ortalama maaşına göre hesaplanmasını sağlar.

Tarih Aralığı: Tarih aralığı seçimi ilgili görev için o tarih aralığındaki maliyetlerinin getirilmesini sağlar.

Birim Maliyet Hesabında Kullanılacak Ortak Çarpan ve Aylık Çalışma Süresi girişi de yapılabilir.

clip1924

Kriter Şablonu: Seçilen kriterler şablona kaydedilip daha sonra seçimi yapılabilir.

clip1918

İşlemler: İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Tümünü Aç ile tüm görevlerin alt kırınımlarına kadar açılması Tümünü Kapat ile tüm görevlerin en üst kırınıma kadar kapatılması sağlanır.

clip1919

Satır Seçimi: Seçim işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Tümünü Seç ile tüm görevlerin seçimi Tümünü Bırak ile tüm görevlerin bırakılması sağlanır. Maliyeti Olmayanları Seç ile maliyeti olmayan görevlerin seçimi Maliyeti Olmayanları Bırak ile maliyeti olmayan görevlerin bırakılması sağlanır.  Maliyeti Olanları Seç ile maliyeti olan görevlerin seçimi Maliyeti Olanları Bırak ile maliyeti olan görevlerin bırakılması sağlanır.

clip1925

İşçilik Fiyatlarını Hesapla: Tüm kriterlerin seçimi yapıldıktan İşçilik Fiyatlarını Hesapla butonuna tıklanarak maliyetler hesaplanır.

clip1889

İşçilik Maliyetleri hesaplanmış olarak görünür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesaplama işleminden sonra İleri butonuna tıklanarak 5.adıma geçilir.

 

tog_minus_sev2Makina Maliyetleri

5.adım Makina Maliyetlerinin seçildiği ve hesaplandığı adımdır.

Buradaki makinalar Gusto Üretim modülündeki Tezgah Sınıfı ve Tezgah Kodu ikonuna tıklanarak tanımlanır. Direk Maliyetler sekmesinden Sabit Kıymet Kodu ve Ayrıntı Kodu seçimi yapılabilir. Sabit Kıymete Bağlı Değişken ve Sabit Makina Maliyetleri seçimi yapılabilir. Daha sonra Gusto Üretim modülündeki Operasyon ikonuna tıklanarak operasyonlar tanımlanır ve bu operasyonda kullanılan makina ve işçilik tanımlamaları yapılır.

İşlemler: İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Tümünü Aç ile tüm makinaların alt kırınımlarına kadar açılması Tümünü Kapat ile tüm makinaların en üst kırınıma kadar kapatılması sağlanır. Tezgah Sınıfını Göster ile makinaların varsa tezgah sınıflarının görüntülenmesi  Tezgah Sınıfını Gösterme ile makinaların varsa tezgah sınıflarının görüntülenmemesi sağlanır. Makinaları Göster ile makinaların görüntülenmesi  Tezgah Sınıfını Gösterme ile makinaların görüntülenmemesi sağlanır. Sabit / Değişken Mal. Yeniden Hesapla ile satır maliyetler yeniden hesaplanır. Öndeğere Kaydet ile işlemler öndeğerlere kaydedilir.

clip1926

Satır Seçimi: Seçim işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Tümünü Seç ile tüm makinaların seçimi Tümünü Bırak ile tüm makinaların bırakılması sağlanır. Maliyeti Olmayanları Seç ile maliyeti olmayan makinaların seçimi Maliyeti Olmayanları Bırak ile maliyeti olmayan makinaların bırakılması sağlanır.  Maliyeti Olanları Seç ile maliyeti olan makinaların seçimi Maliyeti Olanları Bırak ile maliyeti olan makinaların bırakılması sağlanır.

clip1928

Makina Amortisman Hesapla: Tüm kriterlerin seçimi yapıldıktan Makina Amoritsman Hesapla butonuna tıklanarak maliyetler hesaplanır.

clip1893

A_caution_128

Makina Amortisman Hesapla işlemi yapılmasa da makina direk maliyetleri Makina Maliyetleri hesaplama ekranına otomatik olarka gelir. Makina Amortisman Hesapla butonuna basıldığında direk maliyetlere ek olarak amortismen maliyetlerinide ekler.

 

Makina Maliyetleri aşağıdaki şekilde görünür.

clip1894

Hesaplama işleminden sonra İleri butonuna tıklanarak 6.adıma geçilir.

 

tog_minus_sev2Endirek Maliyetler

6.adım Endirek Maliyetlerin seçildiği ve hesaplandığı adımdır.

clip1929

Direk ve endirek maliyetlerin hesaplanabilmesi için öncelikle Direk ve Endirek Maliyet tanımlamalarının yapılmış olması ve bu tanımların operasyon, tezgah sınıfı ve tezgah kodunda seçiminin yapılması gerekmektedir.

Direk ve Endirek Maliyet tanımları Gusto Üretim modülü altındaki Üretim tanımlarından Direk Endirek Maliyet Tanımları seçilerek tanımlanır.

Direk ve Endirek Maliyet tanımlamaları yapıldıktan sonra Operasyon Kartında Makina/Görev tanımı sekmesinde Operasyona Bağlı Direk Makina Giderleri seçimi yapılır.

Gerekli tanımlamalardan sonra Maliyet Getir butonu ile Endirek Maliyetler hesaplatılır.

clip1897

Hesaplama sonucunda ekranın üst kısmında endirek maliyet hesaplamaları; alt kısmında ek maliyet hesaplamaları görünür.

clip1898

İleri butonu ile son adım olan Ürün Maliyetleri ekranına girilir.

 

tog_minusÜrün Maliyetleri

 

Ürün Maliyetleri ekranında bir ürünün Malzeme Maliyeti, Tezgah Maliyeti, İşçilik Maliyeti, Tezgah Kurulum Maliyeti , Ek Maliyetleri, Endirek Maliyetleri ve Toplam Maliyeti hesaplanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşlemler: İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmıştır.

clip1931

Tümünü Aç ile tüm ürünlerin ürün ağacındaki en alt kırınımlarına kadar açılması Tümünü Kapat ile tüm ürünlerin ürün ağacındaki en üst kırınıma kadar kapatılması sağlanır. Hesap Türlerine Kadar Aç ile hesap türlerinin en alt kırınımlarına kadar açılması sağlanır. Hesap Türlerine Kadar Kapat ile sadece hesap türlerinin görüntülenmesi sağlanır. Bir Seviye Aç ile ürün ağacındaki bir alt kırınım açılır. Tekrar tekrar Bir Seviye Aç denilirse en alt kırınıma kadar açılabilir. Bir Seviye Kapat ile ürün ağacındaki bir üst kırınım açılır. Tekrar tekrar Bir Seviye Kapat denilirse en üst kırınıma kadar kapatılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Son olarak sağ alt köşedeki Kaydet butonu ile işlem kaydedilir.

clip1933