MRP Adımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) >

MRP Adımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stok Miktar Kontrolleri

 

Stok Miktar Kontrolleri
Stok Miktar Kontrolleri

 

clip0360

MRP çalıştığında oluşan ihtiyacı karşılayabilmek için nerelerde stok miktar kontrolü yapılacağına karar veren parametrelerdir.  Depolardaki miktarlar, mevcut siparişler için verilmiş sevk emirleri, satınalma siparişleri ve satınalma talepleri MRP ihtiyacını karşılamak için elde bulunanlar olarak hesaplama içerisine dahil edilebilir.

“Depoda, Sevk emrinde, Siparişte, Talepte” gibi parametreler genel stok kontrol parametrelerdir. Tüm malzemeler için uygulanır. Stok miktar kontrolü malzeme bazında özelleştirmek istenirse, ‘Her malzeme için stok miktarını ürün ağacındaki parametreye göre kontrol et’ parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre sayesinde istenilen malzeme için stok miktar kontrolü yapılıp yapılmayacağına karar verilebilir.

Ürün Ağacı Kartı Özellikleri
Ürün Ağacı Kartı Özellikleri

Talep Birleştirme

 

clip0362

Talep birleştirme, aynı stoklar için farklı tarihlerde farklı siparişlerden oluşacak ihtiyaç miktarını toplayıp, tek kayıtta oluşturmayı sağlamaktadır.

‘Hiç birleştirme’ işaretlendiğinde, birleştirme yapmadan her ihtiyaç için ayrı kayıtta talep oluşturacaktır.

‘Tümünü birleştir’ işaretlendiğinde, hammaddeye ait tüm ihtiyaçları toplayıp, tek kayıtta talebi oluşturacaktır. Talebin tarihi, birleştirilen taleplerdeki en erken teslim tarihli olan ihtiyacı dikkate almaktadır.

‘Teslim tarihine göre’ işaretlendiğinde, hammaddeye ait taleplerin teslim tarihi aynı olanları birleştirilip tek kayıtta oluşturulacaktır. Böylece aynı günde birden fazla kayıt oluşmayacaktır.

‘Stok kartına göre’ işaretlendiğinde, MRP için stok kartındaki birleştirme değeri geçerli olacaktır. Girilen gün aralığındaki ihtiyaçlar için aynı tarihe talepleri birleştirecektir. Talebin tarihi, birleştirilen taleplerdeki en erken teslim tarihli olan ihtiyacı dikkate almaktadır. Eğer stok/izleme kartındaki talep birleştirme kutucuğu boş kalırsa, ilgili hammadde için birleştirme yapılmayacaktır.

Stok / izleme kodu bazında talep birleştirme devre dışı bırakılmak istenirse, stok / izleme kartında ‘Bu stok için oluşacak Talep/İş emirlerini hiçbir koşulda birleştirme’ parametresi işaretlenmesi gerekmektedir.

Malzeme İhtiyaç Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama

‘Belirli bir gün aralığına göre’ işaretlendiğinde, stok/izleme kartında birleştirme değerinde olduğu gibi girilen gün aralığındaki ihtiyaçlar için aynı tarihe talepleri birleştirecektir. Talebin tarihi, birleştirilen taleplerdeki en erken teslim tarihli olan ihtiyacı dikkate alacaktır. Stok kartında ayrıştırılan gün değeri tüm hammaddeler için aynı gün değeri dikkate alacaktır.

Birleştirmede amaç bir malzemenin belli periyotta birden fazla oluşacak taleplerini tek siparişte toplamaktır. Talep birleştirme sonrasında diğer kriterler olan seviyeye göre veya lot miktarına tamamla kriterleri kontrol edilecektir.

Örneğin; ‘Belirli bir gün aralığına göre’ parametresi işaretli ve kutucuğa 30 gün yazıldı. Ayrıca parametre ekranında ‘Satınalma taleplerini lot miktarına tamamla’ kutucuğu işaretli ve lot miktarını siparişten almaktadır. A malzemesinden 30 gün içindeki siparişlerden toplam 90 br talep oluştu. Birleştir işaretli olduğu için 90 br tek talepte oluşacaktır. Stok / izleme kartı minimum sipariş miktar bilgisine bakıldığında 100 br, lot miktarına 15 br yazmaktadır. Talep önce minimum miktar olan 100 birime yükseltilecektir. Sonrasında lot miktarı katı olan 105 br yükselecektir. Sonuçta tek talepte 105 br talep oluşturulacaktır.

 

Ürün Talep Belgeleri

 

clip0364

MRP için servis çalıştırılırken hangi belgelerde yer alan taleplerden seçim yapılacağını gösteren parametredir. Burada işaretlenen belgelerdeki taleplerin tümü seçilerek MRP çalışacaktır.

Üretim Planlama Parametreleri

 

Üretim Planlama Parametreleri
Üretim Planlama Parametreleri

 

 

 

İş Emri Oluşturma        

 

İş Emri Birleştirme

 

clip0366

‘Hiç birleştirme’ işaretlendiğinde, birleştirme yapmadan her ürün için ayrı iş emri oluşturacaktır.

‘Tümünü birleştir’ işaretlendiğinde, bir mamüle/yarı mamüle ait tüm iş emirleri miktarlarını toplayıp, tek iş emrinde birleştirip, oluşturacaktır. İş emrinin tarihi, birleştirilen iş emirlerindeki en erken teslim tarihli olan iş emrini dikkate almaktadır.

‘Teslim tarihine göre’ işaretlendiğinde, bir mamül/yarı mamüle ait iş emirlerinin teslim tarihi aynı olanları birleştirilip tek kayıtta oluşturulacaktır. Böylece bir mamül/yarı mamule ait aynı günde birden fazla iş emri kaydı oluşmayacaktır.

‘Stok kartına göre’ işaretlendiğinde, MRP için stok kartındaki birleştirme değeri geçerli olacaktır. Girilen gün aralığındaki ihtiyaçlar için aynı tarihe iş emirlerini birleştirecektir. Oluşan iş emrinin tarihi, birleştirilen iş emirlerindeki en erken teslim tarihli olan ihtiyacı dikkate almaktadır. Eğer stok/izleme kartındaki iş emri birleştirme kutucuğu boş kalırsa, ilgili mamül/yarı mamül için birleştirme yapılmayacaktır.

Malzeme İhtiyaç Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama

Stok / izleme kodu bazında iş emri birleştirme devre dışı bırakılmak istenirse, stok / izleme kartında ‘Bu stok için oluşacak Talep/İş emirlerini hiçbir koşulda birleştirme’ parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

‘Belirli bir gün aralığına göre’ işaretlendiğinde, stok/izleme kartında birleştirme değerinde olduğu gibi girilen gün aralığındaki ihtiyaçlar için aynı tarihe iş emirlerini birleştirecektir. Oluşan iş emrinin tarihi, birleştirilen iş emirlerindeki en erken teslim tarihli olan ihtiyacı dikkate almaktadır.

İlk seviyede birleştirme, ayrı iş emri oluştur

 

Yarı mamül seviyesinde iş emri birleştirip, mamül seviyesinde iş emri birleştirilmeden iş emri oluşturmak istendiğinde işaretlenmelidir.

Örnek resimde görüldüğü gibi yarı mamül ihtiyacı tek iş emrinde oluşturulurken, mamül ihtiyacı için ayrı ayrı iş emri oluşturulmaktadır.

clip0368

 

Ürün ağacında tanımlanan rota öncelik koduna göre iş emirlerini oluştur

 

Aynı ürün ağacına ait birden fazla rota bulunması halinde rota öncelik koduna göre iş emri oluşturulması sağlanır.

clip0369

 

Mamül, yarı mamül ve malzeme miktarlarına fire payını ekle

 

Ürün rota tanımında mamül, yarı mamül ve malzeme için fire hassasiyet kolonu bulunmaktadır. Buradaki değerler de dikkate alınıp, ihtiyaç miktarına eklenerek iş emri oluşturulmasını sağlamaktadır.

Ürün Ağacı Kartı Özellikleri
Ürün Ağacı Kartı Özellikleri

 

Planlanmış/Serbest iş emri üretilecek ürünleri dikkate al

MRP’de çalışırken ihtiyaç için oluşacak iş emirlerinin kaynak kontrolünü yaparken, sistemde açık bulunan iş emirlerini de kaynak olarak görmektedir. Sistemde açık iş emri bulunması halinde yeniden iş emri oluşturmayı engellemektedir.

clip0371

Sistemde bulunan açık iş emri

clip0372

 

Yukarıdaki örnekte; daha önce açılmış 14 adetlik yarı mamül iş emrini, MRP çalıştırırken kaynak olarak görüp, kalan miktar kadar iş emri oluşturulmasını sağlamıştır.

 

 

Seçilmiş izleme kodu dışındakileri kontrol etme

 

Kaynak kontrolü yaparken (depo, iş emri) seçilen izleme kodu dışındaki miktarları dahil etmemesini sağlamaktadır.

Ürün Ağacı Kartı Özellikleri
Ürün Ağacı Kartı Özellikleri

 

Planlanmış/Serbest iş emri üretilecek ürünleri dikkate al

 

MRP’de çalışırken ihtiyaç için oluşacak iş emirlerinin kaynak kontrolünü yaparken, sistemde açık bulunan iş emirlerini de kaynak olarak görmektedir. Sistemde açık iş emri bulunması halinde yeniden iş emri oluşturmayı engellemektedir.

clip0374

Sistemde bulunan açık iş emri

clip0375

 

Yukarıdaki örnekte; daha önce açılmış 14 adetlik yarı mamül iş emrini, MRP çalıştırırken kaynak olarak görüp, kalan miktar kadar iş emri oluşturulmasını sağlamıştır.

 

 

Seçilmiş izleme kodu dışındakileri kontrol etme

Kaynak kontrolü yaparken (depo, iş emri) seçilen izleme kodu dışındaki miktarları dahil etmemesini sağlamaktadır.

 

Yarı Mamül Planlaması

 

clip0376

 

Yarı mamüller için iş emri oluştur

 

Mamül ürün ağacı malzeme bölümünde bulunan, yarı mamül olarak nitelendirilen, ürün ağacına sahip stoklar için MRP sonucunda miktara göre otomatik iş emri oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu parametrenin yanında ‘Aynı referans numarasını kullan’ parametresi işaretlendiğinde; mamül iş emri referans alanında yazan bilgi, yarı mamül iş emri referans alanına yazılacaktır.

 

Yarı mamül malzemelerini ana iş emrine bağla

 

Mamül iş emrine, yarı mamüle ait malzemeler eklenerek, mamül iş emrinde tüketilmesini sağlamaktadır. Tek iş emrinde tüm operasyon ve malzemeler izlenebilir olacaktır.

 

Yarı mamül operasyonlarını planlamaya dahil etme

 

Yarı mamül iş emri oluşmadan malzemelerini mamül iş emrine eklenerek, sadece malzeme tüketiminin yapılmasını sağlamaktadır.

 

Mamül / Yarı mamül için minimum üretilme seviyesini kontrol et

 

Mamül / yarı mamüllerde minimum üretilme seviyesi kontrolü hem ürün ağacı hem de stok kartından tanımlanabilmektedir. MRP öncelikle stok kartındaki değeri okur sonrasında ürün ağacındaki değeri okur. Dolayısıyla ürün ağacında tanımlanan değer stok kartındaki değeri ezmektedir.

 

Ürün ağacında min.üretim seviyesinin tanımlandığı alan
Ürün ağacında min.üretim seviyesinin tanımlandığı alan

 

 

Ürün ağacında min.üretim seviyesinin tanımlandığı alan
Ürün ağacında min.üretim seviyesinin tanımlandığı alan

 

 

Yarı mamül için üretilme miktarını kontrol et

 

İş emri miktarı, üretilme miktarının katlarına göre oluşturulmasını sağlamaktadır. Mamül / yarı mamüllerde üretilme miktarı kontrolü hem ürün ağacı hem de stok kartından tanımlanabilmektedir. MRP öncelikle stok kartındaki değeri okur sonrasında ürün ağacındaki değeri okur. Dolayısıyla ürün ağacında tanımlanan değer stok kartındaki değeri ezmektedir.

clip0379

 

clip0380

 

Yarı mamül için mevcut stok miktarlarını dikkate al

Stok miktar kontrollerinde olduğu gibi yarı mamül iş emri üretimi için depolardaki stokların kontrolü yapılmaktadır.

 

Seriler

 

clip0381

 

MRP sonucunda oluşacak kayıtların seri tanımlaması için kullanılmaktadır. Talep, toplu talep ve rezervasyon belgeleri için seri tanımlaması yapılmadığı takdirde herhangi bir kayıt oluşmayacaktır. Rezervasyon kullanımı için aynı zamanda stok kartında tanımlama mevcuttur. ‘Bu Stoğa Rezervasyon Yapılabilsin’ işaretliyse ve parametre kartında seri tanımlaması yapıldıysa, MRP çalıştığında ilgili stok için rezervasyon oluşturacaktır.

Ürün Ağacı Kartı ÖZellikleri
Ürün Ağacı Kartı ÖZellikleri

 

Planlayan Personel

 

clip0383

MRP belgesini oluşturan personelin tanımı yapılmaktadır.

 

Temin ve Öngörü Süresi

 

clip0384

Stok / İzleme kartında bulunan temin süresi ve sipariş öngörü süreleri alanlarının kontrol edilmesini sağlar.

‘Temin sürelerini dikkate al’ parametresi işaretlendiğinde; stok / izleme kartında tanımlanan gün değeri kullanılarak hammaddeler için talebin ihtiyaç tarihinden kaç gün önce sipariş verilmesini gerektiğini ve talebin ne zaman geleceği hesaplanır. MRP’de çizelgeleme yapıldığında; hammaddenin temin süresi dikkate alınarak hesaplanan teslim tarihi, ihtiyacın olduğu iş emri başlama tarihinden sonra ise sonuç izleme ekranında mesaj olarak gösterilecektir.

Ürün Ağacı Kartı ÖZellikleri
Ürün Ağacı Kartı ÖZellikleri
MRP Log Bilgileri
MRP Log Bilgileri

‘Stok kartındaki öngörü değeri öncelikli olsun’ işaretlendiğinde; stok / izleme kartında tanımlanan öngörü gün değerini kontrol eder. Hammadde için tanımlanan temin süresinin yanında yol, gecikme vb. durumlar için ekstra gün tanımı yapılmasını ve tarih hesaplamalarına katılmasını sağlar. Stok kartındaki öngörü süresi parametresi işaretlenmediğinde ‘Malzemeler ihtiyaç tarihinde … gün önce gelsin’ parametresi kontrol edilir. Sıfırdan farklı bir değer girilmesi halinde talep tarih hesaplamalarında kullanılır.

 

Planlama Tarihleri

 

clip0387

İş emri çizelgeleme yapıldığında planlama başlangıç tarihini belirler. Bu tarihi referans alarak belgeler oluşturulur.

Planlama uzunluğu alanına gün tanımı yapıldığında; iş emri çizelgelendiğinde, sadece belirlenen planlama aralığında çizelgelenmiş iş emirleri oluşturulur. Planlama uzunluğu dışında kalan iş emirleri oluşturulmaz. Planlama aralığı içinde olup olmamasına iş emri bitiş tarihleri kontrol edilir.

 

 

Kapasite / Zaman Planlama Parametreleri

 

clip0388

‘İş emri oluşturulurken çizelgeleme yapılsın’ işaretlendiğinde, oluşacak iş emirlerinin ileriye doğru çizelgeleme veya geriye doğru çizelgeleme yöntemiyle başlangıç ve bitiş tarihleri hesaplaması yapmasını sağlar. İleriye doğru çizelgelemede iş emirleri; MRP’nin çalıştırıldığı tarihten çalışmaya başlayarak oluşacaktır. Amaç siparişleri en kısa sürede üretmektir. Geriye doğru çizelgelemede ise iş emirleri; siparişlerin teslim tarihleri baz alınarak teslim tarihinden geriye doğru oluşacaktır. Amaç, uzak tarihli siparişleri çok önceden üretilmesini önlemektir.

‘Tezgah kapasitesini dikkate al’ parametresi işaretli olduğunda, atanan tezgahta ikinci bir iş çakışmayacak, tezgah kartındaki öncelik koduna göre tezgah atamaları yapılacaktır. Tezgah doluysa malzemeler kuyrukta bekleyecek, boş olduğu tarihe sırayla ataması yapılacaktır.

‘Geriye doğru çizelgeleme yapılırken iş emri başlangıç tarihi bugünden geriye düşerse çizelgelemeyi ileriye doğru tekrarlar’ parametresi işaretli olduğunda, geriye doğru çizelgelemede teslim tarihi yetişmeyen siparişleri geç geçte olsa çizelgeleyebilmek için ileriye doğru çizelgelemeye çalışacaktır.

‘Malzemenin temin süresi iş emri başlama süresinden sonra ise mesajlara ekle’ parametresi işaretli olduğunda, iş emri başlangıç tarihine yetişmeyen malzemeler için kullanıcı uyarılmaktadır.

 

Çalışma Parametreleri

 

clip0389

‘Her koşulda mesajsız çalışsın’ işaretlendiğinde; MRP çalışırken ekrana gelen tüm mesajların engellemektedir. Örneğin, MRP çalışırken ekrana progress bar çıkar. Hangi kayıtların oluşturulduğunu gösterir. Bu parametre sayesinde bu mesajın gelmesi engellenir.

‘Ürün ağacı sayısı birden fazla ise ekran açılmasın’ işaretlendiğinde; ürün ağacı birden fazla olan ürünlerde önce varsayılanı kullanır yoksa ilk bulduğu ürün ağacını kullanır. Ürün ağacı seçimi için ekran açılmaz.

‘Birden fazla ürün ağacı olan stoklarda ilk bulunan ürün ağacını dikkate al’

 

Belge – Seri Bilgileri

 

clip0390

MRP kayıtları belge olarak saklanacaktır. Seri tanımlamanın amacı, kullanıcıların girdikleri belgeleri seri ve numaralarına göre ayırt edebilmesi sağlamaktır. Seçilecek belge serine göre kayıtlar saklanacaktır. MRP Listeleri ekranında seri-no kaydına göre ilgili MRP belgesine ulaşılabilir.

 

Talepler ve Başlatma

 

clip0391

MRP ‘nin hangi taleplerden çalışacağını belirler. Mavi dörtgende çevrili kutucuklardan seçim yapılarak yenile butonuna basıldığında, liste ekranına ilgili kayıtlar dolacaktır. Satırlarda seçim yapıldıktan sonra BAŞLA butonuna basıldığında MRP, seçim yapılan talep satırlarına göre çalışacaktır.

 

MRP Sonuçları İzleme Ekranı

 

Çalıştırıldıktan sonra sonuçların detaylı olarak gösterildiği ekrandır. Sonuçlar taslak sonuçlardır. Satırda onay ve belge onayından sonra Gusto’da oluşacaktır. Stok gereksinimleri, talepler, iş emirleri, MRP log bilgileri, kaynak belgeleri ve oluşan belgeler sekmesi bulunmaktadır.

 

Stok Gereksinimleri

 

Malzemelerin stok hareketlerinin tarih bazında ve grafiksel olarak gösterimi yapılır. Sol bölümde malzemelerin üstüne tıklayarak hareketlerin detayları incelenebilir. Hangi malzemeye tıklarsanız o malzemeye ait detay hareketleri satır ve grafik şeklinde görülecektir.

Stok Gereksinimleri Ekranı
Stok Gereksinimleri Ekranı

 

Talepler

 

MRP sonucunda oluşan talepleri listelemektedir. Oluşan talepleri sol köşedeki kutucukları işaretledikten sonra seçilenleri onayla diyerek onaylanabilir. Miktar veya tarihte değişiklik yapılmak istenirse seçilenleri güncelle butonuna basarak güncellenebilir. Güncelleme için satırda seçili olması gerekmektedir. Taslak kayıtların iş emirlerine bağlantıları yapılmıştır.

Onay sırasında bu bağlantıların kaldırılması istenirse ‘Talep İş emri bağlantılarını koru’ işareti kaldırılması yeterli olacaktır.

Ayrıca oluşan kayıtlar excel yoluyla dış ortama aktarılabilmektedir. Excele aktarılan kayıtlarda miktar ve tarih güncellemesi yapıp yeniden excel aracılığıyla içeriye alınabilir. Böylece düzenleme dış ortamda yapıp içeriye aktarılmış olur.

Stok Gereksinimleri Ekranı
Stok Gereksinimleri Ekranı

Ekranda sağ klik yapıp kolon seçimi yapıldığında modüllerde tanımlı ek alanlar listeye getirilebilir.

Talepler Ekranı
Talepler Ekranı

 

İş Emirleri

 

MRP sonucunda oluşan iş emirlerini listelemektedir. İş emirleri seviye bazında ve bağlantılı olarak listelenmektedir. Böylece alt seviyede oluşan iş emrinin hangi iş emrine bağlı olduğu görülebilmektedir.

Oluşan iş emirleri sol köşedeki kutucukları işaretlendikten sonra seçilenleri onayla butonuna basılarak onaylanabilir. Miktar veya tarihte değişiklik yapılmak istenirse seçilenleri güncelle butonuna basılarak güncelleme yapılabilir. Güncelleme işlemlerinde iş emrine istinaden oluşan talepler ve alt iş emirleri de güncellenebilir. Listede operasyonlarda gözükmektedir. ‘Operasyonları gizle’ butonu kaldırılarak operasyonlar görülebilir.

Ayrıca oluşan kayıtlar excel yoluyla dış ortama aktarılabilmektedir. Excele aktarılan kayıtlarda miktar ve tarih güncellemesi yapıp yeniden excel aracılığıyla içeriye alınabilir. Böylece düzenleme dış ortamda yapıp içeriye aktarılmış olur.

‘Seçilenleri sil’ butona basarak seçilen kayıtların silinmesi sağlanır.

 

İş Emirleri Listesi
İş Emirleri Listesi

 

MRP Log Bilgileri

 

MRP log bilgileri sekmesinde MRP çalışma sırasında hangi datalardan yararlandığını listelemektedir. Farklı kaynak türlerinde bilgiler bulunur. Kaynak türünde SKU yazılı satırlarda malzemeye ait stok / izleme kartındaki bilgiler bulunmaktadır. DP yazılı satırlarda depo miktar bilgileri bulunmaktadır. TS yazılı satırlarda talep bilgileri bulunmaktadır. Mesaj yazılı satırlarda ise kullanıcıyı uyarı amaçlı bilgiler bulunmaktadır.

MRP Log Bilgileri
MRP Log Bilgileri

 

 

Kaynak Belgeler

 

Toplu MRP ekranında seçilmiş belgeleri göstermektedir.

Kaynak Belgeler
Kaynak Belgeler

 

Oluşan Belgeler

 

MRP sonucunda oluşturulan tüm kayıtları durumlarını listelemektedir.

Oluşan Belgeler
Oluşan Belgeler

MRP Listesi

 

Onaylı/Onay bekleyen MRP belgelerine ulaşılabilir.

Onaylı/Onay Bekleyen MRP Belgeler Ekranı
Onaylı/Onay Bekleyen MRP Belgeler Ekranı