MRP Tanımlamalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) >

MRP Tanımlamalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

MRP Menü Ekranı
MRP Menü Ekranı

Gusto Planlama modülünde MRP çalıştırmak için 8 farklı duruma göre ayrı ayrı çalıştırılabilen giriş ekranı bulunmaktadır. Bu durumların birleştirilerek, tek ekranda sonuçlarının alınabileceği ekran istenmektedir.

İş Emrine Yeni Bir Statü Eklenmesi

Gusto’da; MRP çalıştırılmasıyla oluşan iş emirlerinin öncelikle onay sürecinden geçmesi istenmektedir. Kontroller sonrası verilecek planlama onayıyla birlikte iş emrinin işlem yapılabilir hale gelmesi istenmektedir.

Planlama Parametrelerinin Görsel Olarak Düzenlenmesi

Planlama Parametreleri
Planlama Parametreleri

MRP çalıştırılırken kullanılan planlama kriterleri ekranında, yetersiz kaldığı ve kullanımı zor olduğu düşünülerek yeniden düzenleme talep edilmektedir.

1-MRP’yi Belli Aralıklarla  Servis Gibi Çalıştırmak

MRP çalıştırılmasını sadece kullanıcı tercihine bırakılmadan, belli periyotlarda otomatik olarak çalıştırılması istenmektedir.

2-Sipariş Termin Süresi Hesaplama (Gantt çalıştırıldıktan sonra olacak. MRP sonrası konu)
3-İş Emri Birleştirme Parametrelerinin Ürün Ağacı Bazında Özelleştirilmesi

 

A. Haftalık, günlük gibi birleştirme seçeneklerinin eklenmesi

MRP çalıştırıldıktan sonra oluşacak iş emirlerinde her siparişe göre ayrı miktarlarda birden fazla iş emri oluşmasını önlemek amacıyla belli periyotlara göre iş emri birleştirilmesi talep edilmektedir.

 

B. Satın alma taleplerinin de benzer parametreler ile birleşmesi

MRP çalıştırıldıktan sonra oluşacak satın alma taleplerinde her siparişe göre ayrı miktarlarda birden fazla talep oluşmasını önlemek amacıyla belli periyotlara göre talep birleştirilmesi istenmektedir.

 

4-MRP Sonuçlarının Raporlanabilmesi

MRP çalıştıktan sonra sonuçlarının kullanıcının anlayacağı formatta gösterilmesi/raporlanması istenmektedir.

Toplu MRP Ekranı

 

Gusto Planlama modülü altında “Toplu MRP” ve “MRP Listesi” ekranları oluşturulmuştur. Toplu MRP ekranıyla MRP çalışmaları gerçekleştirilir. Oluşturulan MRP belgeleri, MRP Listesi ekranından takip edilmektedir.

Planlama Menü
Planlama Menü

 

 

Yapılacak Tanımlamalar

 

Toplu MRP ekranı açıldığında öncelikle seri girişi ve parametre girişi yapılmalıdır. Seri tanımları, Gusto / Tanımlar / Seri Tanımları / Üretim Belgeleri ekranından yapılmaktadır.

Seri Tanımlamaları
Seri Tanımlamaları

Parametre Tanımı

 

Parametre Tanımı
Parametre Tanımı

Toplu MRP ekranında ‘Yeni’ yazan butona basarak parametre tanımlaması yapılabilir. Daha önce tanımı yapılan olan parametre kartı için ise üç noktaya basarak düzenleme yapılabilir.

Toplu MRP Ekranı
Toplu MRP Ekranı

Parametre kartı, MRP’nin çalışma koşullarını belirler. MRP çalışırken, burada yapılan tanımlamalar dikkate alınarak sonuçlar üretilir. Kartta düzenleme yapıldıktan sonra kart bilgileri alanına kodu ve adı yazılarak kaydedilir.

Kart Bilgileri

clip0288

Kod ve ad tanımlaması yapılır. Toplu MRP ekranında parametre bilgileri olarak gözükür.

Malzeme İhtiyaç Planlama Parametreleri

 

 

Malzeme İhtiyaç Planlama Parametreleri
Malzeme İhtiyaç Planlama Parametreleri

 

Stok Seviye Kontrolleri

 

clip0290

Asgari

Parametre kartında ‘Asgari’ butonu işaretlendiğinde,  Stok Kartı / Seviye Ambalaj ekranında ‘Asgari Seviye’ ve ‘Sipariş Edilme Seviyesi’ alanları kontrol edilmektedir. MRP çalıştığında, stok miktar kontrollerinin yanı sıra seviye alanlarında tanımlanan miktarı da kontrol eder. Depo miktarı tanımlanan seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak talep/iş emri oluşturur. Bu iki seviyede miktar tanımlanmışsa eğer aralarındaki en büyük değeri dikkate alır.

Seviyeler
Seviyeler

Sipariş Edilme

Parametre kartında ‘Sipariş edilme’ butonu işaretlendiğinde,  Stok Kartı / Malzeme İhtiyaç Planlaması ekranında yer alan ‘Minimum Sipariş Miktarı’ alanı kontrol edilmektedir. Bu parametre sayesinde satınalma talebi oluşturulurken kartta tanımlanan miktarın altında miktar oluşturmamasını sağlanır.

Sipariş Edilme
Sipariş Edilme

Lot Miktarı Tanımları

 

clip0293

‘Satınalma taleplerini lot miktarına tamamla’ kutucuğu işaretlendiğinde, Stok Kartı / Malzeme İhtiyaç Planlama alanında tanımlanan lot bilgilerine göre satınalma talepleri oluşmaktadır.

Sipariş seçildiğinde; MRP lot tanımı için stok / izleme kartındaki ‘Lot Miktarı (Sipariş)’ alanındaki değeri dikkate alır. Eğer oluşturulacak talep miktarı, lot değerinin katı değilse, lot miktarının katına yükseltilir.

Sevk emri seçildiğinde; MRP lot tanımı için stok / izleme kartındaki ‘Lot Miktarı (Sevk emri)’ alanındaki değeri dikkate alır. Eğer oluşturulacak talep miktarı, lot değerinin katı değilse, lot miktarının katına yükseltilir.

Üretici Bilgisi seçildiğinde; MRP lot tanımı için stok / izleme kartındaki ‘Üretici Kodu & Temin Yeri Bilgileri‘ alanında tanımlanan lot miktar bilgilerini kontrol etmektedir. Talep miktarı, talep miktarı lot miktarına yükseltilir. Ayrıca birden fazla tedarikçi arasında tercih yapabilmek için ‘Temin süresi en kısa olan üretici’ ve ‘Üretim miktarı en fazla olan üretici’ gibi koşullar bulunmaktadır.

Örneğin; A stoğu için MRP sonucunda 101 br ihtiyaç hesaplanmıştır. Eğer satınalma talepleri lot miktarına tamamlanmak isteniyorsa ve sipariş seçiliyse, Stok Kartı à Malzeme İhtiyaç Planlama alanındaki ‘Lot Miktarı (Sipariş)’ değerini kontrol edecektir. Lot miktarı 4 br ise talep miktarını 101 birimden 104 birime yükseltecektir.