SQL Linked Server ile Veri Okuma/Yazma

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Faydalı Bilgiler >

SQL Linked Server ile Veri Okuma/Yazma

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Farklı kaynaklarda (Access, Excel, Text vb.) bulunan verilere SQL Server içerisinden OLEDB veya ODBC kullanarak ulaşılabilir ve bu kaynaklar üzerinde sorgulama  yapılabilir. SQL Server bu dış kaynaklar ile iletişimi Linked Server(Dağıtık Sunucu) aracı ile sağlamaktadır. Ulaşmak istenen kaynağa iki farklı yolla bağlanılabilir. Birinci yol Management Server’dan oluşturulmuş arayüzü kullanmak, ikici yol da bu bağlantıyı sağlamak için SQL Serverın kendi kütüphanesinde bulunan sp_addlinkedserver saklı yordamınını kullanmaktır.

 

tog_minusSaklı yordam(stored procedure) kullanarak linked server eklemek

 

Linked Server eklemek için aşağıdaki söz dizim kullanılabilir.

sp_addlinkedserver [ @server = ] 'server' : Server Adı

[ , [ @srvproduct = ] 'product_name' ]: Bağlanılacak ürün adı

[ , [ @provider = ] 'provider_name' ] : Ara bağlantı sağlayacak nesnde.

[ , [ @datasrc = ] 'data_source' ] : Veri kaynağı

[ , [ @location = ] 'location' ] : Lokasyon

[ , [ @provstr = ] 'provider_string' ] :Ara bağlantı sağlayacak nesne adı

[ , [ @catalog = ] 'catalog' ] :Katalog adı.

 

Detaylı bilgi için Microsoft'un ilgili sitesini inceleyebilirsiniz.