Diğer-Stok Maliyet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Maliyet Muhasebesi > Gusto Maliyet Muhasebesi >

Diğer-Stok Maliyet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto'da Diğer-Stok Maliyet sekmesine Diğer > Standart > Stok Maliyet yolu ile ulaşılır.

exp_collapse

 

Açılan ekran aşağıdaki gibidir. Bu kısım ile stok maliyeti istenen kriterlere göre hesaplanır.

 

clip1944

 

Öncelikle kullanılacak maliyet kriteri seçilir.

 

clip1945

 

LIFO(Last in First Out): Son giren stok ilk çıkar kriterine göre hesaplama yapmak için seçilir.

FIFO(First in First Out): İlk giren stok ilk çıkar kriterine göre hesaplama yapmak için seçilir.

 

Daha sonra maliyeti hesaplanacak stok seçimi yapılır.

 

clip1946

 

Tüm Stoklar: Tüm stokların maliyet hesaplaması için seçilir.

Stok Aralığı: Bu seçim ile maliyeti hesaplanması istenen stok aralığı seçimi Başlangıç Stok Kodu ve Bitiş Stok Kodu seçimi yapılarak belirlenir.

Sadece Hammadde Stoklarının Maliyetini Hesapla: Bu seçim ile yalnızca hammadde stoklarının maliyeti hesaplanır.

 

Daha sonra stok maliyeti hesaplaması için Tarih/Dönem seçimi yapılır.

clip1947

 

 

Daha sonra isteğe göre çıkış hareketi güncelleme ayarları yapılır.

clip1949

Güncelleme yapılması istenen çıkış hareketlerinin tarihleri seçilir. Çıkış hareketi maliyetinin alınacağı alan seçilir.

 

Ekranın sol alt köşesindeki programla düğmesi ile stok maliyeti hesaplaması için zaman programı yapılır.

 

clip1950

 

Bir defa seçeneği ile stok-maliyetin hesaplanacağı tarih ve saat seçilir.

Tekrarlı olarak seçeneği ile stok-maliyetin tekrarlı olarak hesaplanacağı gün ve saat haftalık olarak yahut ayda bir şeklinde seçilir.

Manuel seçeneği ile stok-maliyet hesaplanması manuel olarak çalıştırılır.

 

Son olarak başla seçeneğine tıklanarak stok-maliyet hesaplaması yapılır.

clip1951