Muhtasar Beyannamesi 30 Nolu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Beyanname > Likom e-Beyanname Kullanımı >

Muhtasar Beyannamesi 30 Nolu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Genel Bilgileri ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Genel Bilgiler Sekmesinde İdari bilgiler, Vergi Sorumlusu bilgileri ve Beyanname işlemler(Beyanname Kopyala, Oluştur, Yükle ve Durum bilgileri) bölümlerinden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli olduğu dönem tipini ve beyannamenin ait olduğu yıl bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

 

 

Vergiye Tabi İşlemler ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Matrah ve Vergi Bildirimi: Matrah Ve Vergi Bildirimi Listesinde Ödemelerin Tür Kodu, Ödemelerin Gayrisafi Tutarı, Vergi Kesintisi Tutarı,Ödemelerin Gayrisafi Tutar Toplam, Vergi Kesintisi Tutar Toplam, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı ve Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı alanları bulunur.

 

Matrah ve Vergi Bildirimi listesindeki alanlardan “Vergi Kesinti Tutarı” alanının tutarı “Ödeme Gayri Safi Tutar” alanı tutarından büyük olmaması gerekmektedir. Bu kontrol her bir satırda yapılmaktadır. Ve kullanıcı bu alanları doldururken bu kurala dikkat etmelidir.

 

Matrah ve Vergi Bildirimi Listesinde Ödemelerin Tür Kodu ilgili alandaki listeden seçilir. Ödemelerin Gayri Safi Tutarı alanı ile Vergi Kesintisi Tutarı alanı doldurulur. Toplam satırında ödemelerin gayri safi toplam tutarı ile toplam gelir vergisi kesintisi tutarı gösterilir.

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı: Toplam Vergi Kesintisi Tutarın dan “Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar” tutarının farkı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

Mahsup Edilen Vergiler: Mahsup Edilen Vergiler alanı “KVK. 34/8. Mad. Uyar. KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı”, “Men. Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konuy Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile Menkul Kıy. Yat. Ortaklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8’e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”, “Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Geir Vergisi” “Mahsup Edilecek Toplam Vergi”, “Tevkifata İlişkin Damga Vergisi” ve “Muhtasar Beyannameye  İlişkin  Damga Vergisi” alanlarından oluşur.  “Mahsup Edilecek Toplam Vergi” alanı kendisinden önceki 3 alanın toplamı olarak e-Beyanname modülü tarafında hesaplanır.

 

 

Ödemeler ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

“Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemeler İle Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim” listesinde “Soyadı (Ünvanı)”, “Adı (Ünvanın Devamı)”, “Adres”, “T.C. Kimlik No”, “Vergi Kimlik No”, “Tür Kodu”, “Gayrisafi Tutar”, “Kesilen Gelir Vergisi Tutarı ve “Ödeme Yapılan Mükimi Olduğu Ülke Kodu” alanları bulunur.

 

“Soyadı (Ünvanı)” alanı en az 2 karakter olmalıdır ve boşluk karakteri içermemelidir. Eğer kullanıcı “Vergi Kimlik No” alanını girmediyse “Soyadı (Ünvanı)”, “Adı (Ünvanın Devamı)” ve “Adres” bilgileri girilmelidir. “Kesilen Gelir Vergisi Tutarı” alanı “Gayri Safi Tutar” alanından büyük olmamalıdır. Ve Bu kontroller her bir satırda yapılmaktadır. Ve kullanıcı bu alanları doldururken hatalı kayıt gireirse e-Beyanname modülü tarafından uyarılır.

 

Vergi Bildirimi ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

Vergi Bildirimi sekmesi “Çalışan İşçi Sayısı” ve “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” alanlarından oluşur.

 

“Çalışan İşçi Bilgileri” alanı ekler sekmesindeki İşyeri/İşçi Bilgileri sekmesindeki listelerdeki verilere göre e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

“Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” alanı “Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” sekmesindeki uygun alanlardan e-Beyanname modülü tarafından hesaplanır.

 

 

 Düzenleme Bilgileri ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

 

Düzenleme bilgileri Sekmesi “Vergi Sorumlusunun” ve “Beyannameyi Düzenleyen” Bilgileri”nin girildiği iki alandan oluşmaktadır.

Burada ilk olarak Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği (Mükellef ya da Diğer) seçildikten sonra “Vergi Kimlik Numarası” alanın “...” butonu tıklanır ve açılan Mükellef Listesi ekranından seçilen kayda göre mükellef bilgileri yüklenir.

 

İşyeri/İşçi Bilgileri ekranı
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

İşyeri/İşçi Bilgileri sekmesinde “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listeleri bilgileri bulunmaktadır. “İşyeri Bilgileri” girildikten sonra listedeki tüm “İşyeri/Şube Kodu” alanları “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listesinin “İşyeri/Şube Kodu” alanından seçilmek üzere açılan listeye eklenmektedir. “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listesi alanları işyeri bilgisine göre girilmelidir.

 

 

 İşyeri/İşçi Bilgilerinin Gusto’dan yüklenmesi
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

 

“İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listeleri bilgilerini Gusto’dan yüklemek için

“İşyeri Çalışan Bilgilerini Yükle” butonu tıklanarak İşyeri-Çalışan Bilgileri ekranı açılır.

Bu ekranda işyerleri ve işyerlerine bağlı çalışanlar listelenir. Bu ekranda “Genel Bilgiler” sekmesinde seçilen dönem tipine(aylık veya 3 aylık) ve yıla göre tahakkuku yapılan personeller bu alanda listelenir. İstenirse Listelerdeki “Seç” alanlarından işyeri veya işçi listeden çıkarılarak yüklenmesi engellenebilir. “Tamam” butonu tıklandığında personeller cinsiyetine, özelliklerine ve maaş bilgilerine göre “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” listelerine yüklenir.

Liste yülendikten sonra “İşyeri Bilgileri” ve “İşyeri Çalışan SGK Bilgileri” kontrol edilmelidir